Co to jest faktoring?

Nieterminowo płacone przez kontrahentów faktury to bolączka wielu przedsiębiorców. Jednym ze sposobów na szybsze odzyskanie gotówki jest faktoring.

 

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na odsprzedaniu przez przedsiębiorcę nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem płatności. W zamian za odsprzedanie ich pośrednikowi (faktorowi), pośrednik dokonuje płatności na rzecz przedsiębiorcy. W ten sposób firma ma szansę na odzyskanie pieniędzy, na które tak długo czekała.
Pośrednikami są zazwyczaj banki i wyspecjalizowane firmy faktoringowe.

 

Rodzaje faktoringu

Faktoring można podzielić na pełny, niepełny i mieszany.
Faktoring pełny jest najkorzystniejszy dla przedsiębiorcy – w momencie gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować długu, pośrednik nie może domagać się pieniędzy od przedsiębiorcy, od którego kupił dany dług. Przedsiębiorca nie jest objęty ryzykiem niewypłacalności dłużnika; ryzyko związane z niewypłacalnością spada na faktora.
Faktoring niepełny polega natomiast na tym, że pośrednik (faktor) nie jest objęty ryzykiem niewypłacalności dłużnika. Jeśli więc dłużnik nie jest w stanie uregulować zaległej kwoty wobec pośrednika, musi to zrobić przedsiębiorca. Pośrednik może go także obarczyć kosztami związanymi z ewentualną zwłoką w płatności.
Faktoring mieszany to połączenie obu tych faktoringów. Usługa opiera się na tym, że faktor przejmuje ryzyko wiążące się z niewypłacalnością dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty, a odpowiedzialność za pozostałą sumę spoczywa na przedsiębiorcy. Ryzyko jest więc rozłożone.

 

Faktoring odwrotny

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest faktoring odwrotny. Polega on na tym, że to dłużnik mający fakturę do zapłacenia przekazuje ją do pośrednika (faktora). Pośrednik opłaca fakurę, a po ustalonym czasie dłużnik przelewa na jego konto kwotę przekazanej faktury.

Faktoring ma swoje plusy i minusy. Do wad zaliczyć należy prowizje pobierane przez pośredników oraz ryzyko niewypłacalności odbiorcy faktur w przypadku faktoringu niepełnego. Dużą zaletą faktoringu jest natomiast możliwość oferowania klientom dłuższych terminów płatności oraz wyeliminowania zatorów płatniczych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK