Jak zgodnie z prawem zorganizować konkurs na Facebooku?

Konkursy na Facebooku mogą być przydatnym narzędziem marketingowym. Umiejętnie poprowadzone potrafią znacznie zwiększyć zaangażowanie fanów i pomóc w promowaniu marki w Internecie. Poza samą atrakcyjnością konkursu warto jednak zadbać również o jego zgodność z prawem.

Przede wszystkim regulaminy

Warto przed zorganizowaniem konkursu na Facebooku zapoznać się z Regulaminem usługi Strony na Facebooku. Najdokładniej z sekcją III (Funkcje na stronach), ponieważ opisuje ona zasady dotyczące organizacji konkursów. Znajduje się tam zapis o tym, że organizator konkursu lub loterii ponosi pełną odpowiedzialność za jego/jej zgodność z prawem (oraz administrowanie konkursem/loterią). Także o tym, że żaden konkurs na Facebooku nie może się odbyć bez wcześniejszego stworzenia regulaminu. Jest tam również istotna informacja o tym, że osoby biorące udział w konkursie powinny być szczegółowo poinformowane o warunkach udziału w promocji i sposobie wyłonienia zwycięzcy. Z Regulaminu usługi Strony na Facebooku wynika jasno, że Facebook zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku organizacji konkursu. Jednocześnie wymaga też, aby organizatorzy konkursu poinformowali o tym, że promocja nie jest przeprowadzona, sponsorowana, ani w żaden inny sposób związana z Facebookiem.

Konkurs na facebooku a loteria

Mimo że konkurs i loteria opierają się na wygrywaniu nagród, to oba te pojęcia różnią się od siebie z prawnego punktu widzenia. Konkurs powinien opierać się na rozdawaniu nagród w zamian za jakieś konkretne działanie – na przykład obietnicy przyznania nagrody za odpowiedź na zasadne pytanie w komentarzu, zaproponowanie ciekawej nazwy nowej usługi, polubienie wpisu i tak dalej. Organizatorzy konkursu powinni mieć na uwadze, że publiczne przyrzeczenie nagrody za wykonanie oznaczonej czynności reguluje Kodeks Cywilny. Warto pamiętać, że według ustawy o grach hazardowych każda gra losowa (loteria) wymaga od organizatorów wcześniejszego uzyskania stosownych zezwoleń. Organizując konkurs na Facebooku powinno więc unikać jakichkolwiek elementów losowości i wprowadzić określone zasady wyboru zwycięzców. Niedopuszczalne są więc takie konkursy, jak na przykład ten:

Napiszcie w komentarzu jaki jest Wasz ulubiony rodzaj ciasta, a spośród komentujących wybierzemy losowo pięć osób, którym wyślemy wielki kosz słodkości!

W obu przypadkach (loteria, konkurs) nagroda podlega opodatkowaniu, dlatego dobrze jest wcześniej wskazać w regulaminie, czy odpowiedzialność zapłaty 10% podatku od nagród będzie obowiązywać organizatora czy laureata.

Konkursy na osi czasu

Jeszcze do niedawna konkursy organizowane na osi czasu były niedozwolone. Facebook zezwalał wyłącznie na takie konkursy, które przeprowadzane były z wykorzystaniem aplikacji. Z czasem jednak ugiął się pod naciskami użytkowników i pozwolił na konkursy na timelinach firmowych. Pozwolił na zgłaszanie się użytkowników do konkursów za pomocą wpisów, wiadomości prywatnych, komentarzy i polubień, a także wykorzystywanie samych polubień jako mechanizm głosowania. W dalszym ciągu nie pozwala jednak na wymaganie od uczestników, aby udostępnili na swoich osiach czasu lub osiach czasu innych użytkowników jakiejkolwiek treści, jak i na zachęcanie ich do oznaczania siebie na zdjęciach produktów.

Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach konkursu organizatorzy będą zbierać informacje o uczestnikach bądź treści, które do nich należą, wówczas administrator strony powinien poinformować uczestników o tym, że gromadzi te dane. Co za tym idzie, musi również uzyskać zgodę uczestników na ich gromadzenie i wykorzystanie. Warto więc zastosować odpowiedni zapis w regulaminie – akceptując regulamin uczestnik zaakceptuje bowiem zasady gromadzenia i wykorzystywania danych przez organizatora. Jeśli jednak organizatorzy zechcą wykorzystać te dane w innych celach, niż na potrzeby konkursu, będą musieli uzyskać od użytkowników kolejną zgodę.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań