Urlopy okolicznościowe. Pogrzeb, ślub, urodzenie dziecka

Istnieją sytuacje, gdy pracownik nie musi korzystać z urlopu wypoczynkowego, a zamiast tego może poprosić pracodawcę o urlop okolicznościowy. Urlop okolicznościowy to inaczej zwolnienie z jednego lub dwóch dni pracy z powodu ważnych wydarzeń rodzinnych lub osobistych.

 

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który zwróci się do pracodawcy z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca może przydzielić wówczas pracownikowi:

 • 1 dzień wolnego
  w przypadku ślubu dziecka pracownika,
  w przypadku śmierci i pogrzebu bliskich pracownika (siostry, brata, teścia, teściowej, babki, dziadka lub innej osoby będącej na jego utrzymaniu lub pod jego opieką),
 • 2 dni wolnego
  w przypadku ślubu pracownika,
  w przypadku urodzenia się dziecka pracownika,
  w przypadku śmierci i pogrzebu bliskich pracownika (małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy).

 

Pracodawca powinien przyznać pracownikowi urlop okolicznościowy także w sytuacji, gdy:

 • pracownik otrzyma wezwanie z urzędu (np. pismo z policji lub sądu) nakazujące stawienie się w danej instytucji w określonym czasie,
 • pracownik jest honorowym dawcą krwi i chce oddać krew.

 

Formalności związane z urlopem okolicznościowym

Urlop udziela się na wniosek pracownika. Pracownik powinien powiadomić pracodawcę o przewidywanym terminie nieobecności, a także o przyczynie (jeśli przyczyna jest z góry znana, np. zbliżający się ślub pracownika). W sytuacji nieprzewidzianych okoliczności pracownik powinien poinformować pracodawcę o potrzebie urlopu okolicznościowego najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Jednak samo złożenie wniosku to nie wszystko. Pracodawca może (ale nie musi) poprosić pracownika, aby ten po powrocie do pracy przedstawił dokument, który będzie potwierdzał zaistnienie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, np. odpis aktu urodzenia dziecka, akt zgonu, kopia wezwania z urzędu. W praktyce niewielu pracodawców tak robi.

 

Rozliczanie urlopu okoliczościowego

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy liczy się jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Dni urlopu okolicznościowego i urlopu wypoczynkowego liczone są jednak oddzielnie.

Przyznane dni urlopu okolicznościowego nie muszą być wykorzystane przez pracownika łącznie (dzień po dniu) i nie muszą pokrywać się z datą zdarzenia, ale pracodawca może zażądać przedstawienia związku między terminem skorzystania ze zwolnienia a terminem zdarzenia.
Pracownik może połączyć urlop okolicznościowy z urlopem wypoczynkowym, urlopem bezpłatnym albo wolną sobotą.

Zasady udzielania takich urlopów reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK