Woda dla pracowników w czasie upałów – obowiązki pracodawcy

Sezon upałów coraz bliżej. Sprawdź, kiedy pracownikom przysługują napoje i jakie warunki musi zapewnić pracodawca w czasie wysokich temperatur. Przepisy dotyczące warunków pracy, jakie musi zapewnić pracodawca w czasie wysokich temperatur, regulują przede wszystkim Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów oraz Kodeks pracy i ogólne przepisy bhp.

Woda dla pracowników – przepisy prawa

Pracodawca powinien zapewnić napoje pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub pracują na stanowiskach pracy (np. w biurze) na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C (§ 4 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). W dni chłodniejsze napoje pracownikom nie przysługują. Napoje powinny być dostępne dla pracowników nieodpłatnie (art. 232 Kodeksu pracy) i w ciągu całej zmiany roboczej (§ 6, pkt 3 rozporządzania). Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania, pracodawca powinien ustalić w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli w firmie nie ma takich organizacji, pracodawca powinien skonsultować się z przedstawicielami pracowników (§ 5 rozporządzania). Natomiast rodzaj wydawanych napojów pracodawca ustala samodzielnie. Przepisy nie definiują dokładnie, jakie napoje powinny być wydawane. W przepisach mowa o napojach, „których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy” (§ 1, pkt 2 rozporządzenia). Warto pamiętać, że pracownicy nie mogą zażądać konkretnego rodzaju napojów, np. soków, jeśli pracodawca uzna, że najlepszym rozwiązaniem będzie np. woda mineralna. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje (§ 8 rozporządzenia). W przypadku jeśli pracodawca ma obowiązek zapewnienia napojów, a mimo tego nie dostarczy ich pracownikom, to wówczas pracownicy mogą zażądać od niego zwrotu poniesionych na nie wydatków.

Maksymalna dopuszczalna temperatura w pracy

Przepisy nie definiują maksymalnej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy. Mówią jedynie o tym, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). Warto przy tym jednak pamiętać, że według specjalistów bhp temperatura nie powinna przekraczać 30°C w przypadku pracy biurowej, a w przypadku ciężkiej pracy fizycznej: 28°C. Uwaga! Maksymalna temperatura w miejscu pracy została natomiast dokładnie określona w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych. Według tych przepisów pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach pracy, w których temperatura przekracza 30°C.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań