Powrót do zwolnienia z VAT – skutki podatkowe

Powrót do zwolnienia z VAT wiąże się z koniecznością dokonania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT. Ich efektem jest obowiązek ewentualnej zapłaty podatku VAT i złożenia deklaracji VAT przez nievatowca.

Powrót do zwolnienia z VAT – korekty

Konieczność dokonania korekty wynika ze zmiany przeznaczenia posiadanych ŚT czy towarów handlowych, a co za tym idzie zmiany prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie.

Sposób rozliczenia i wykazania korekty zależy od tego, co jest jej przedmiotem:

 w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do ŚT i WNiP, a ich wartość przekracza 15 tys. zł

 • korekty dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat (a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania – 10 lat) licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
 • korekta dotyczy 1/5, analogicznie 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu,
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty,
 • korekty dokonuje się przy każdej zmianie prawa do odliczenia w okresie korekty,
 • korekty dokonuje się również, w odniesieniu do towarów i usług nabytych w celu wytworzenia tych ŚT

w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do ŚT i WNiP a ich wartość nie przekracza 15 tys. zł

 • nie dokonuje się jej, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania minęło 12 miesięcy
 • korekta dotyczy całego podatku VAT odliczonego przy nabyciu
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana
inne niż wymienione w art. 91 ust. 7a i 7b, w szczególności towary handlowe i materiały, surowce do produkcji
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana
 • korekta dotyczy całego podatku VAT odliczonego przy nabyciu.
Przykład

Podatnik od 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą, w roku 2015 i 2016 nie przekroczył limitu 150 tys. zł, nie wykonuje również czynności wymagających bycia czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym od marca 2016 r. planuje powrócić do zwolnienia z VAT. W tym celu złożony zostanie druk VAT-R. Przepisy nie określają terminu złożenia deklaracji w takim wypadku. Aktualizację danych zawartych w VAT-R składamy w ciągu 7 dni od zmiany. KIP wskazuje jednak na konieczność jej złożenia przed rozpoczęciem miesiąca, od którego podmiot będzie ponownie korzystał ze zwolnienia z VAT.

Na ostatni dzień lutego w firmie znajdują się następujące składniki:

 • nieruchomość
 • samochód osobowy
 • urządzenie do druku wielkoformatowego
 • zestaw komputerowy
 • telefon komórkowy

Dane potrzebne do ustalenia obowiązku i kwoty korekty

Lp.
Nazwa ŚT
Wartość początkowa (zł)
Prawo do odliczenia VAT/ kwota odliczenia
Miesiąc oddania do użytkowania
Okres korekty
Deklaracja, w której wykazywana jest korekta
1.
Nieruchomość
250 000
Nie
02/2012
Brak, z racji braku prawa do odliczenia
2.
Samochód osobowy
34 000
Tak, 50%
05/2014
2014 – 2018
Styczeń lub I kwartał 2017 r. , 2018 r, i 2019 r.
3.
Urządzenie do druku
22 000
Tak – 100%
01/2015
2015 – 2019
Styczeń lub I kwartał lat od: 2017 r. do 2020 r.
4.
Zestaw komputerowy
7 500
Tak – 100%
07/2014
7/2014 – 6/2015
Brak obowiązku
5.
Telefon komórkowy
1 200
Tak – 100%
01/2016
1/2016 – 12/2016
03/2016

Ponadto podatnik ma niezaksięgowaną fakturę za usługę telekomunikacyjną wystawioną w lutym, dotyczącą usług z lutego i abonamentu za marzec. W lutym zaksięgowana została faktura od podwykonawcy za usługi, które wykonane zostały w lutym. Po wykonaniu usług przez podwykonawcę podatnik wykonuje dodatkowe prace i całość odsprzedaje w miesiącu marcu.

Wyliczenie kwoty korekty dla poszczególnych składników:

1) Samochód osobowy:

W przypadku tego typu środków trwałych uwzględnić należy fakt odliczenia 50% VAT przy zakupie. Taka kwota będzie podstawą korekty za dany rok.

Dane z faktury zakupu: wartość netto: 30 493,27, podatek VAT: 7013,45 zł.

Daje to kwotę odliczonego VAT 3 506,72 zł i wartość początkową 34 000 zł.

Kwota korekty za jeden rok: 3 506,72 (VAT odliczony)/5 lat = 701,35 zł

W związku ze zmianą przeznaczenia w roku 2016 podatnik dokonuje korekty kolejno za lata 2016 – 2018, składając deklarację VAT za styczeń 2017 (korekta za 2016 r. ), styczeń 2018 r. (korekta za 2017 r.), styczeń 2019 (korekta za 2018 r.). W każdej deklaracji wykazuje wyliczoną kwotę w polu „Korekta podatku VAT od nabycia środków trwałych”. Kwota wykazywana jest z minusem.

Jednocześnie kwota ta jest ujmowana jako pozostały wydatek w KPiR w dacie złożenia deklaracji VAT.

Nie jest tu uwzględniana korekta wynikająca z art. 90b, mówi ona bowiem o zmianie wykorzystania na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza. Taka zmiana w tym wypadku nie miała miejsca.

2) Urządzenie do druku

Podatek VAT odliczony przy zakupie to 5 060 zł. Kwota VAT podlegająca korekcie za rok to 1 012 zł (5 060 zł/ 5 lat). Latami pozostałymi do końca okresu korekty są lata 2016 – 2019. Korekty wykazywane są w deklaracjach i w kosztach sposób analogiczny jak w przypadku pojazdu. W przypadku np. ponownej rejestracji do VAT np. w 2018 r. korekty za lata 2018 i 2019 dla wyżej wymienionych ŚT podatnik nie wykonuje.

W przypadku środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł nie ma znaczenia to, że zmiana przeznaczenia miała miejsce w trakcie roku. Korekta jest dokonywana zawsze za cały rok.

3) Telefon komórkowy

Zmiana przeznaczenia ma miejsce w okresie korekty, w związku z tym w deklaracji za okres, w którym ma miejsce ta zmiana (marzec 2016 r.) wykazywany jest cały odliczony podatek VAT. Ujmowany jest on z minusem w polu „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Kwota korekty ujmowana jest jako koszt w dacie złożenia deklaracji VAT za marzec (kwiecień 2016 r.).

W odniesieniu do nieruchomości nie dokonujemy korekty, z racji braku prawa odliczenia VAT przy nabyciu. Obowiązku tego nie będzie też w przypadku zestawu komputerowego – zmiana przeznaczenia miała miejsce po upływie okresu korekty.

W przypadku zakupionej usługi podatnik również będzie musiał dokonać zwrotu odliczonego podatku VAT. Zakupiona usługa posłuży sprzedaży zwolnionej. Kwotę korekty należy wykazać w deklaracji VAT za marzec 2016 z minusem w polu „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Kwota ta powiększy koszty w dacie złożenia deklaracji VAT za marzec. Obowiązek ten wynika z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT.

Z racji tego, iż podatnik wie, iż abonament telefoniczny na fakturze wystawionej w lutym, dotyczy marca, a więc okresu kiedy podatnik jest zwolniony z VAT, od tej części faktury nie odliczy VAT. Odliczenie VAT możliwe jest od wartości zakupionych usług w miesiącu lutym.

Mimo braku obowiązku bieżącego składania deklaracji przez podmioty zwolnione z VAT, podatnik powinien pamiętać o złożeniu deklaracji VAT za pierwszy okres roku 2017, 2018, 2019 i 2020 r. Podatnik taki nie prowadzi szczegółowej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, o której mówi art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Prowadzi jednak uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Obowiązek taki wynika z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań