Reklamacja w drodze rękojmi i gwarancji – obowiązki przedsiębiorcy

W sytuacji, gdy zakupiony towar ma wadę, nabywca ma prawo złożyć reklamację. W większości przypadków może on wybrać jedną z dwóch opcji – rękojmię (zawsze) lub gwarancję (o ile ta została udzielona). Co ważne, przedsiębiorca nie może zmienić decyzji nabywcy. Na czym polega każda z nich? Jakie obowiązki rodzi po stronie sprzedawcy?

Reklamacja w drodze rękojmi

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towaru. Dotyczy ona zarówno rzeczy nowych jak i używanych (zobacz więcej). Jest to ochrona konsumenta wynikająca wprost z ustawy (art. 556-576 Kodeksu cywilnego) – nie musi być zawarta w umowie między stronami. Co więcej, ta forma reklamacji ma charakter absolutny – niezależnie od swojej winy, sprzedawca nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, ani jej wyłączyć lub ograniczyć.
Wskazówka! Wadą fizyczną towaru jest np. zmniejszenie wartości przedmiotu, niekompletność, brak określonych cech. Z wadą prawną mamy do czynienia np. wówczas, gdy okaże się, że sprzedany towar był własnością osoby trzeciej.
  Odpowiedzialność sprzedawcy za towar może obejmować wadę, która istniała przed wydaniem rzeczy lub też taką, która powstała już po tym zdarzeniu, jednak z przyczyny tkwiącej już uprzednio w tej rzeczy. Nabywca w ramach rękojmi może zażądać:
  • usunięcia wady,
  • obniżenia ceny,
  • naprawienia rzeczy,
  • odstąpienia od umowy.
  Przedsiębiorca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w drodze rękojmi w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia przez nabywcę. Co ważne, okres rękojmi wynosi 2 lata w przypadku rzeczy i 5 lat w przypadku nieruchomości (liczone od momentu wydania).

Reklamacja w drodze gwarancji

Zgodnie z art. 577 par. 1 oraz art. 577(1) konsument może złożyć reklamację także w drodze gwarancji. Nabywca ma jednak prawo skorzystać z tej formy tylko wówczas, gdy sprzedawca w momencie sprzedaży oświadczy, iż udziela gwarancji na dany towar (w dokumencie gwarancyjnym lub w reklamie dotyczącej danej rzeczy). Oświadczenie takie określa uprawnienia nabywcy oraz obowiązki sprzedawcy w momencie, gdy towar nie spełnia właściwości w nim określonych. Termin obowiązywania gwarancji określany jest bezpośrednio przez gwaranta (sprzedawcę lub producenta) – może wynosić nawet 10 lat.
Ważne! Wada produktu wykryta w ciągu 12 miesięcy od zakupu jest uznawana za powstałą w chwili sprzedaży (zasada domniemania).
 
Sprawdź, czym są tzw. klauzule niedozwolone!
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI