Rozliczenia z urzędem skarbowym – co warto wiedzieć?

Rozliczenia z urzędem skarbowym mogą się wydawać skomplikowane – szczególnie dla nowych przedsiębiorców. Warto zatem ustalić, jakie podatki obowiązują konkretnego przedsiębiorcę, a następnie – jak, kiedy i gdzie należy je rozliczać.

Podatki – rozliczenia z urzędem skarbowym

Mówiąc o rozliczeniach z urzędem skarbowym mamy na myśli różnego rodzaju podatki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, do najpopularniejszych podatków należą dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz od towarów i usług (VAT). Dodatkowo w przypadku osób posiadających firmową nieruchomość pojawić się może podatek od nieruchomości, a w przypadku firm transportowych i innych, posiadających np. samochody ciężarowe – podatek od środków transportu.

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników należy pamiętać, że będzie występował przed urzędem skarbowym jako płatnik podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych.

Właściwy urząd skarbowy

Aby rozliczać się z urzędem skarbowym trzeba ustalić, który urząd jest właściwy dla przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami właściwość urzędu skarbowego ustalamy zgodnie z miejscem zamieszkania podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – zarówno dla podatku dochodowego, jak i VAT. Jeśli chodzi o wspólników spółki cywilnej, według miejsca zamieszkania rozliczają oni wyłącznie PIT – urząd skarbowy właściwy dla VAT ustala się zgodnie z miejscem siedziby spółki.

Uwaga! Podatki lokalne, takie jak podatek od środków transportu lub podatek od nieruchomości, nie są rozliczane z urzędem skarbowym, ale we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Deklaracje i wpłaty

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania w urzędzie skarbowym zobowiązań podatkowych – do najpopularniejszych należą zaliczki na podatek dochodowy oraz podatek VAT. W zależności od wybranej formy rozliczenia, można dokonywać wpłat miesięcznie lub kwartalnie.

Dodatkowo w zakresie podatku VAT wraz z wpłatą należy złożyć odpowiednią deklarację – VAT-7 lub VAT-7K – wraz z plikiem JPK VAT (odpowiednio do 25 dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca lub kwartału rozliczeniowego), czasem wzbogaconą o dodatkowe informacje w postaci np. informacji VAT-UE albo VAT-27. Co ważne, śródroczne deklaracje nie obowiązują w zakresie PIT – w tym przypadku wpłacamy wyłącznie zaliczki na podatek dochodowy (do 20 dnia kolejnego miesiąca), natomiast jedyną deklarację składamy po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia (lub do 31 stycznia*, jeśli wybrane zostało opodatkowanie zryczałtowane).

*Uwaga! Począwszy od zeznania za 2019 r., składanego w 2020 r., podatnicy rozliczający się ryczałtowo będą mogli złożyć deklarację roczną w terminie do końca lutego kolejnego roku podatkowego. Termin 31 stycznia będzie obowiązywał już tylko dla deklaracji pracowniczych.

Gdyby zdarzyło się, że wpłata zobowiązania podatkowego opóźni się, należy pamiętać o doliczeniu odsetek za zwłokę. W przypadku zobowiązań publicznoprawnych, do jakich zaliczają się podatki, odsetki te wynoszą 8% w skali roku.

Rozliczenia z urzędem skarbowym nie należą do skomplikowanych obowiązków. Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami oraz przyzwyczajeniu się do podatkowej rutyny nie powinny zatem stanowić dla przedsiębiorcy większego problemu.

 

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Sprawdź, kiedy rozliczysz się w nowym urzędzie!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI