Załóż firmę bezpłatnie z pomocą ekspertów

  • Oferujemy bezpłatne wsparcie w całym procesie rejestracji firmy do CEIDG, US-u, ZUS-u i VAT-u.
  • Skorzystaj z darmowej pomocy, którą oferujemy w ramach Ogólnopolskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.
jak założyć firmę założenie własnej firmy
1

Umów się na spotkanie

Wybierz dogodny termin darmowego spotkania online z naszym ekspertem. Zakładanie firmy bez opłat, umów
i zobowiązań!

2

Weź udział w wideoczacie

Spotkanie i założenie firmy wraz z konsultantem, podczas którego wypełnicie wnioski CEIDG oraz dokumenty zgłoszeniowe do US-u, ZUS-u i VAT-u, potrwa 45 minut.

3

Prowadź swój biznes

Firma założona! Witamy w gronie przedsiębiorców! Teraz możesz wybrać program księgowy
i wystawiać dokumenty swoim klientom.

Wybierz dogodny termin darmowej konsultacji

Podczas spotkania zarejestrujesz z nami swoją firmę w CEIDG, zgłosisz do US-u, ZUS-u i VAT-u. Usługa zakładania firmy jest darmowa i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami i podpisywaniem umów na usługi!

Chcesz postawić kolejny krok na drodze do niezależności i założyć firmę?

Coraz więcej osób podejmuje decyzję o założeniu własnej firmy ze względu na poczucie niezależności, możliwość realizacji własnych pomysłów, pasji oraz często osiągania wyższych zarobków. Na pierwszy rzut oka formalności związane z zakładaniem własnego biznesu mogą wydawać się trudne, jednak wcale nie musi tak być! Tym bardziej, że w ramach „Ogólnopolskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości” możesz liczyć na wsparcie ekspertów IFIRMA. Wystarczy, że umówisz się na bezpłatną konsultację.

Kierownik zespołu testerów ifirma.pl
Natalia Poturała
Koordynator ds. Rejestracji Firm

Jak założyć firmę? Ważne pytania.

Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia się, jak sprawnie założyć własną firmę przez internet. Można tego dokonać za pośrednictwem strony internetowej Biznes.gov.pl, wykorzystując w tym celu elektroniczny kreator wniosku. Cały proces rejestracji działalności gospodarczej online opiera się na zaznaczeniu poszczególnych opcji i danych dotyczących własnej firmy, na podstawie których, w następnym kroku, system stworzy odpowiedni wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Oprócz niezbędnego do rejestracji firmy przez internet Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego pomocne okazuje się również samo posiadanie konta na Biznes.gov.pl pozwalającego na zmianę danych we wpisie do CEIDG, a także zawieszenie, wznowienie oraz zakończenie działalności gospodarczej.

Więcej o wniosku CEIDG przeczytasz w naszym artykule – Wniosek do CEIDG – kompendium wiedzy na temat rejestracji działalności.

Założenie firmy z pomocą eksperta, jest zdecydowanie prostsze!

Prowadzenie własnej działalności zapewnia przedsiębiorcom znaczną swobodę w podejmowaniu działań biznesowych. Niemniej takie rozwiązanie wiąże się z wieloma formalnymi obowiązkami, do których zalicza się między innymi wybór dopasowanej do struktury przedsiębiorstwa formy organizacyjnej i prawnej, czego należy dokonać jeszcze przed samą rejestracją firmy.

Własna działalność gospodarcza opiera się na realizowaniu różnego rodzaju działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu w sposób ciągły, której legalne istnienie uwarunkowane jest przez prawidłową rejestrację firmy. Na tym etapie kluczowym elementem staje się dopasowanie preferowanej formy prawnej do skali biznesu, powiązanych z tym obszarem potrzeb czy potencjalnych ryzyk. By podjąć najlepszą decyzję, warto rozważyć takie aspekty jak: prowadzenie biznesu ze współpracownikami, sposób pozyskiwania inwestorów, możliwość finansowania pomysłów z zewnętrznych źródeł, a także odpowiadanie własnym majątkiem za sprawy związane z prowadzeniem działalności.

Samo przedsiębiorstwo może mieć status zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej. Dokonanie poszczególnego wyboru wpływa na obowiązki i prawa nabywane przez początkującego przedsiębiorcę.

Jak więc założyć własną firmę? Oto dostępne rodzaje działalności:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG);
  • spółka cywilna;
  • spółka osobowa (partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna);
  • spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna).

Racjonalny wybór wymaga przeanalizowania zróżnicowanych czynników, uwzględniając potencjalne scenariusze rozwoju firmy. W wielu przypadkach najlepszą opcją dla mikro- i małych przedsiębiorców okazuje się jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jednocześnie w sytuacji, gdy założycielowi biznesu zależy na pozyskiwaniu inwestorów w zamian za sprzedaż udziałów, finansowaniu z zewnętrznych źródeł, prowadzeniu działalności ze wspólnikami czy zabezpieczeniu prywatnego majątku, lepszym rozwiązaniem jest na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak założyć własną firmę? Możesz to zrobić z pomocą naszych ekspertów!

Niewątpliwie pomysł stanowi podstawę każdego biznesu, jednocześnie jednak to właśnie między innymi forma jego prowadzenie kształtuje realne szanse na odniesienie upragnionego sukcesu. Na tym etapie należy podkreślić, iż nie każde przedsięwzięcie wiąże się z obowiązkiem jego zarejestrowania. Mowa tu głównie o przypadkach, gdy przewiduje się, że nowy biznes będzie generował niewielkie przychody, umożliwiając legalny wybór działalności nierejestrowanej. Nie ma również obowiązku zgłaszania do rejestru przedsiębiorców działalności agroturystycznej rolników, produkcji wina przez rolników czy rolniczego handlu detalicznego.

Równolegle prowadzenie własnej działalności gospodarczej może łączyć się też z koniecznością jej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG.

Możesz to zrobić krok po kroku z naszą pomocą!

Formalne założenie własnej firmy dopełnia się głównie za pośrednictwem formularza CEIDG-1, w którym to przedsiębiorca ma obowiązek przedstawiać wszystkie swoje dane oraz te dotyczące jego firmy, wskazując również wybraną już wcześniej formę opodatkowania. Jednocześnie, w przypadku spółki cywilnej, każdy ze wspólników powinien indywidualnie złożyć CEIDG-1.

Samo wypełnienie wniosku umożliwia proces rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki niemu przedsiębiorca zostaje wpisany do ewidencji działalności gospodarczej oraz do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON). Wraz z prawidłowym wypełnieniem dokumentacji nadawany jest również NIP, który otrzymuje się na adres e-mail podany we wniosku.

Dodatkowo rejestracja firmy łączy się z przypisaniem działalności do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, wybierając odpowiedni kod PKD. Istotnym elementem przy rejestracji działalności gospodarczej jest też związany z nią adres. Firmę można prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym lub w biurze, nawet we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, realizując na przykład usługi u klienta. Niemniej jednak konieczność stanowi posiadanie tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres zgłasza się do CEIDG.

Przeczytaj również – Rejestracja działalności a brak stałego miejsca prowadzenia działalności.

Jednocześnie CEIDG-1 wiąże się z dostępem do bazy danych zawierającej pomocne informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce. Dzięki CEIDG można również uzyskać wgląd do informacji udostępnianych bezpłatnie przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dodatkowo rejestracja firmy w CEIDG staje się sposobem na zgłaszanie do urzędu zmiany w danych firmy oraz decyzji o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu działalności.

Istnieją dwa podstawowe sposoby rejestracji firmy. Wniosek do CEIDG można złożyć zarówno w formie papierowej, kierując go do odpowiedniego urzędu gminy, jak i przez internet. Jednak rejestracja działalności gospodarczej online stwarza wymóg posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Na tym etapie warto zaznaczyć, że wniosek można przesłać do dowolnie wybranego urzędu miasta lub gminy. Zniesiony został obowiązek pojawienia się w konkretnie określonym urzędzie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Masz pytania? Wniosek CEIDG-1 możes wypełnić razem z naszym specjalistą!

Założenie własnej działalności gospodarczej stwarza obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, a swoje dochody z działalności może opodatkować na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%), według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Dodatkowo, w sytuacji gdy zdecydowano się na spółkę cywilną lub jednoosobową działalność, a preferowaną formą opodatkowania jest skala podatkowa lub podatek liniowy, właściwą ewidencję księgową stanowi księga przychodów i rozchodów. Jednocześnie, wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, właściwą ewidencją księgową staje się ewidencja przychodów.

Należy także podkreślić, iż możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej w formie KPiR oraz ewidencji przychodów przysługuje podatnikom, których wszystkie przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Z naszą pomocą założenie działalności nie musi być skomplikowane!

Założenie własnej firmy łączy się także z kwestią prowadzenia księgowości. Aspekt ten przedsiębiorcy powinni przemyśleć jeszcze przed samą rejestracją działalności gospodarczej. Obecnie w tym obszarze dostępne są różnego rodzaju rozwiązania, które mają zapewnić jak najlepsze wsparcie nawet dla dopiero początkujących działaczy rynkowych. Szczególnie pomocne w kontekście zakładania firmy okazuje się podjęcie współpracy z biurem rachunkowym zapewniającym profesjonalne wsparcie przy wypełnianiu księgowych obowiązków, składaniu wniosków czy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym.

Podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy biura rachunkowego niesie za sobą wiele korzyści, wśród których należy podkreślić przede wszystkim kompleksową obsługę księgową połączoną z bezpośrednią współpracą z dedykowaną księgową, dostęp do certyfikowanego archiwum e-faktur czy nowoczesnych programów do faktur umożliwiających automatyczne wystawianie każdego rodzaju faktur, a także często darmowy CRM oraz integrację z platformami e-commerce.

Coraz więcej przedsiębiorców stawia również na księgowość online, która ułatwia im skuteczne zaoszczędzenie czasu, jednocześnie zyskując większą mobilność aktywności podejmowanych w obszarze samej księgowości.

Jak założyć działalność? Może z pomocą specjalistów IFIRMA?

Rozpoczynając proces rejestracji własnej działalności gospodarczej, należy mieć już sprecyzowaną samą jej nazwę, którą trzeba podać przy wypełnianiu wniosku CEIDG. Nazwa, pod jaką przedsiębiorca zamierza działać na rynku, musi zawierać co najmniej jego imię i nazwisko podane w mianowniku. Możliwe jest również dodanie innych elementów, jak np. pseudonim, chwytliwe hasło czy krótkie sformułowanie profilu działalności.

Jednocześnie należy pamiętać, że każda osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Blokuje to opcje zarejestrowania kilku jednoosobowych firm na jedno nazwisko. Jednak istnieje szansa na prowadzenie różnych rodzajów działalności gospodarczej pod jednym wpisem.

Wybrałeś już nazwę? Czas zrobić kolejny krok!

Numer REGON jest nadawany przez GUS i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Numer NIP zostanie nadany przez Urząd Skarbowy i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania związane z rejestracją firmy!

Kolejnym elementem przy zakładaniu własnej firmy jest jej rejestracja dla celów podatku od towarów i usług, co łączy się z koniecznością zawiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacji gdy przedsiębiorca będzie podatnikiem VAT, ma on obowiązek zarejestrowania się jako VAT-owiec za pomocą wniosku VAT-R. Ważne, aby zrobił to przed dniem uzyskania pierwszych przychodów, tj. przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT.

Sam wniosek można złożyć listownie lub osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, wcześniej wypełniając i drukując dostępny online formularz VAT-R, a także przez internet za pomocą płatnego podpisu kwalifikowanego lub podpisując się przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. Jednocześnie, gdy planowane jest prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, należy dokonać dodatkowej rejestracji jako podatnik VAT-UE.

Prowadząc firmę jako osoba fizyczna, na początku można zasadniczo skorzystać z opcji zwolnienia z podatku VAT. Przy czym, u podatników kontynuujących prowadzenie działalności, uwarunkowane jest to nieprzekroczeniem w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży w kwocie 200.000 zł. Równolegle, osobom dopiero rozpoczynającym działalność w ciągu roku podatkowego, przysługuje prawo skorzystania z tego zwolnienia, jeśli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł w danym roku podatkowym.

Krok po kroku pomożemy Ci założyć Twoja firmę!

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę występuje w ZUS zarówno jako płatnik składek za osoby ubezpieczone, jak i jako osoba ubezpieczona. Zgłoszenie jako płatnik składek leży zawsze po stronie ZUS i jest dokonywane na podstawie informacji dostarczanych po złożeniu wniosku CEIDG-1 przy zakładaniu firmy. Jednak zgłoszenia się jako osoby ubezpieczonej do ZUS przedsiębiorca musi czasem dopełnić sam.

Chociaż sama rejestracja do ZUS realizowana jest w oparciu o wniosek CEIDG-1, co wynika z faktu, iż obecnie do wniosku CEIDG-1 dołącza się wypełnione deklaracje zgłoszeniowe do ZUS (ZUS ZUA/ZUS ZZA), eliminując wymóg składania osobnych deklaracji do ZUS, wciąż istnieje obowiązek osobistego zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i osób współpracujących w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.

Samego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego należy dokonać, wypełniając i składając odpowiednie formularze:

  • ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek (osoba fizyczna)
  • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
  • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Przedsiębiorca musi być świadomy konieczności rozliczania i opłacania za siebie składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne, z których obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Z kolei do składek dobrowolnych należą: ubezpieczenie chorobowe, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Równolegle, gdy firma dopiero rozpoczyna swoją działalność, przez pierwszych 6 miesięcy może korzystać z tzw. ulgi na start, która łączy się ze zwolnieniem w tym okresie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Dodatkowo po 6 miesiącach istnieje możliwość skorzystania z kolejnego obniżenia składki, płacąc przez następne 24 miesiące preferencyjne składki ZUS.

Jeśli jednak danemu przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do ulg, stwarza to dla niego obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Rejestracja firmy krok po kroku, ze wsparciem IFIRMA:

Otworzenie rachunku firmowego staje się naturalnym krokiem zaraz po założeniu własnej firmy. Posiadanie dedykowanego działalności konta bankowego pozwala ewidencjonować wszystkie obroty gospodarcze. Obowiązkiem przedsiębiorcy staje się więc prowadzenie za jego pośrednictwem rozliczeń podatkowych i składkowych.

Co prawda na przedsiębiorców nie został nałożony obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego. Jednak zgodnie z art. 19 Ustawy o prawo przedsiębiorców, transakcje powyżej 15 000 zł powinny być dokonywane przelewem, co łączy się z tzw. limitem transakcji gotówkowych. W efekcie otworzenie firmowego konta to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który może za jego pośrednictwem realizować różnego rodzaju przelewy, zarówno z kontrahentami, jak i urzędami.

Umów spotkanie i załóż własny biznes online.

Już na samym początku procesu rejestracji własnej działalności gospodarczej koniecznością jest dokładne sprawdzenie, czy dany rodzaj biznesu nie wymaga koncesji, zezwoleń, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przy czym, w przypadku koncesji, najczęściej trzeba o nią występować do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności.

Dodatkowo niektóre podmioty mają obowiązek posiadania kas fiskalnych, co tworzy wymóg ich używania już od pierwszej transakcji.

Ważny element stanowi również podjęcie decyzji, czy przedsiębiorca potrzebuje pełnomocnika, czyli osoby upoważnionej do działania w jego imieniu w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Wybierając opcję rejestracji firmy online, po zgłoszeniu pełnomocnika zostanie on wpisany W CEIDG, dzięki czemu nie ma już konieczności dostarczania każdorazowo dokumentu pełnomocnictwa przy załatwianiu określonych spraw.

Przeczytaj również – Rejestracja firmy przez pełnomocnika.

Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Na blogu IFIRMA znajdziesz rzeczowe treści napisane przez naszych specjalistów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak zawiłym, często problematycznym tematem jest księgowość i zmiany prawne w Polsce. Dlatego każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby przekazać wszystkie nowiny i ważne tematy z tych zakresów w jak najbardziej przystępny i obiektywny sposób, również na naszym kanale na YouTube.

Od zmian podatkowych, przez Polski Ład, KPiR, kwestie prawne, po kryptowaluty. Na blogu IFIRMA znajdziesz pełen zakres tematów księgowych i prawnych, których liczba dzień w dzień stale rośnie, po to abyś Ty mógł być na bieżąco i nie martwić się, że coś ważnego Cię ominie.

Informacje, którymi dzielimy się na blogu są bogatym źródłem wiedzy zarówno dla osób prowadzących własną działalność oraz planujących jej założenie, jak i samych księgowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje.

ifirma.pl to ponad 20 lat doświadczenia i numer 1. internetowej księgowości w Polsce. Nasi specjaliści dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, a także nieustannie je poszerzają, abyś Ty mógł być na bieżąco doinformowany i spokojny, że żadne zmiany w prawie i kwestiach podatkowych Cię nie zaskoczą.

Oprócz bloga, zespół naszych ekspertów tworzy również e-booki. Poznaj naszą bazę wiedzy – między innymi w temacie zakładania działalności gospodarczej i nie tylko.