Zakładanie działalności gospodarczej – rejestracja firmy

Jak założyć firmę przez internet?

 • Wypełnij z nami wniosek CEIDG
 • Podpisz i złóż w urzędzie
 • Załóż bezpłatne konto w ifirma.pl

Rejestracja firmy
z naszą pomocą

Akcji patronuje

Ministerstwo Gospodarki

Zapewniamy bezpłatną pomoc BOK.

Rejestracja firmy

Rejestracja działalności gospodarczej


skorzystaj z naszej instrukcji i poznaj szczegóły.

Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, wypełnij wniosek CEIDG-1, podając w nim swoje dane oraz dane przyszłej firmy.

Wniosek CEIDG-1 (dawne EDG-1) jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) – po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany) – po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail.

Możliwe jest założenie działalności gospodarczej przez internet, na stronie ministerialnej (pod warunkiem, że posiadasz profil zaufany ePUAP bądź podpis elektroniczny) lub zarejestrowanie firmy bezpośrednio w Urzędzie Miasta/Gminy.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

 • rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta/Gminy,
 • pomijając logowanie – wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta/Gminy,
 • pobranie i złożenie wniosku w Urzędzie Miasta/Gminy, gdzie zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny.

Zakładanie firmy – wskazówka:

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 i rejestracji działalności gospodarczej warto zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości, można to jednak potem uzupełnić. Jeśli nie podjęliśmy decyzji w tej sprawie, to we wniosku należy podać adres przechowywania ksiąg rachunkowych, ten sam co adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca „od ręki” otrzymuje potwierdzenie wpisu do CEIDG.

Rejestrując firmę już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 warto zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości. Decyzję można jednak podjąć później.

Opcje dla mikroprzedsiębiorców:

 • prowadzenie księgowości samodzielnie,
 • zlecenie zewnętrznej firmie – jest to wydatek rzędu 150-500 zł miesięcznie,
 • rozwiązanie mieszane: samodzielnie i za darmo przez pierwsze 30 dni, a następnie korzystając z pomocy naszych księgowych za 45 zł miesięcznie (37,50 przy płatności za 6 miesięcy z góry),
 • skorzystanie z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl – od 99 zł miesięcznie.
UWAGA

Skorzystaj z serwisu małej księgowości ifirma.pl prowadzonej przez Internet. To dobry sposób dla osób, które nie boją się komputera, a przede wszystkim nie mają ochoty na zapoznawanie się z tajnikami prawa i podatków oraz na wypełnianie licznych deklaracji dla urzędów skarbowych czy wysyłanie ich pocztą.

Jeżeli rejestrując działalność gospodarczą chcemy również zostać płatnikiem podatku VAT – Urząd Skarbowy odwiedzamy w celu:

 • rejestracji do podatku VAT poprzez złożenie VAT-R.
UWAGA

Pamiętaj, że musi to nastąpić przed dniem uzyskania pierwszych przychodów, tj. rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT.

Na naszej stronie można wypełnić formularz VAT-R online, a następnie należy go wydrukować i złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym. Można złożyć formularz VAT-R elektronicznie na stronie ministerialnej tylko w przypadku, gdy posiadamy płatny podpis kwalifikowany. Istnieje możliwość złożenia formularza VAT-R elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego ePUAP w przypadku, gdy formularz VAT-R składamy wraz z wnioskiem CEIDG oraz gdy posiadamy numer NIP potrzebny do wypełnienia formularza.

Numer REGON zostanie nadany przez GUS i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Numer NIP zostanie nadany przez Urząd Skarbowy i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy udać się do ZUS w celu wybrania odpowiednich składek. Przedsiębiorca zgłasza, jakie składki będzie za siebie odprowadzał na drukach ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Zakładanie firmy a ZUS

Zalecamy złożenie formularzy osobiście z potwierdzeniem zgłoszenia, często bowiem zaświadczenie takie będzie potrzebne w przypadku konieczności korzystania z usług służby zdrowia.

Urząd Statystyczny wysyła do ZUS informację o nadaniu numeru REGON, jednak w niektórych oddziałach ZUS trzeba udać się z tym dokumentem oraz jego kserokopią osobiście, warto więc mieć je przy sobie.

Poza tym we wniosku CEIDG można dołączyć wybrane zgłoszenie ZUS, które należy wypełnić, a następnie wydrukować i złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy wraz z wnioskiem CEIDG.

Nie jest obowiązkowa przy zakładaniu firmy.

Standardowo każda pieczątka może zawierać następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, REGON, numer NIP. Wyrobienie firmowej pieczątki nie jest drogą usługą. Wiąże się to z kosztami na poziomie 20–50 zł. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu, w którym złożyliśmy zamówienie.

O założeniu rachunku bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy na druku CEIDG.

Do banku należy ze sobą zabrać dowód osobisty oraz wpis do CEIDG. Najpierw powinna zostać dokonana rejestracja działalności gospodarczej, a dopiero potem można założyć firmowe konto bankowe.

W dowolnym urzędzie miasta/gminy składamy wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uzupełniony o:

 • numer firmowego rachunku bankowego – zostanie przesłany do urzędu skarbowego i ZUS,
 • podmiot prowadzący dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy.

Rejestracja firmy – uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji

W przypadku niektórych działalności obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej, tzw. reglamentacja działalności gospodarczej (np. agent ubezpieczeniowy, biuro rachunkowe).

Zgłoszenie się do PIP i Sanepidu

Od 17 stycznia 2013 r. pracodawcy rozpoczynający działalność gospodarczą nie muszą już zgłaszać faktu zatrudniania pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Poza jednym wyjątkiem, a mianowicie od 22 lutego 2016 r. zostały wprowadzone limity dotyczące zawierania umów na czas określony i tak:

Zgodnie z art. 251 § 1 Kp.: “Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.”

Ale limity te nie obowiązują w przypadku gdy umowa zawarta zostaje w:

 • celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • cleu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 • celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 • przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W takich przypadkach pracodawca musi zawrzeć w umowie postanowienia które będą precyzować dokładny cel i okoliczności zawarcia takiej umowy. I powiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.