Zakładanie działalności gospodarczej
– rejestracja firmy

Zakładanie firmy przez internet

 • Wypełnij z nami wniosek CEIDG
 • Podpisz i złóż w Urzędzie
 • Załóż bezpłatne konto w ifirma.pl

Rejestracja firmy
z naszą pomocą

Akcji patronuje

Ministerstwo Gospodarki

Zapewniamy bezpłatną pomoc ekspertów.

ifirma.pl program do księgowania - MG pion Logo

Skorzystaj z naszej pomocy i przeczytaj poniższy poradnik.Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, wypełnij wniosek CEIDG-1, podając w nim swoje dane oraz dane przyszłej firmy.

Wniosek CEIDG-1 (dawne EDG-1) jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) – po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (nadanie NIP, gdy nie jest nadany) – po nadaniu zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres e-mail.

Możliwe jest założenie działalności gospodarczej przez internet, na stronie ministerialnej (pod warunkiem, że posiadasz profil zaufany ePUAP bądź podpis elektroniczny) lub zarejestrowanie firmy bezpośrednio w Urzędzie Miasta/Gminy.

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

 • rejestrację/logowanie w CEIDG, wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta/Gminy,
 • pomijając logowanie – wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta/Gminy,
 • pobranie i złożenie wniosku w Urzędzie Miasta/Gminy, gdzie zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny.

Wskazówka:

Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 i rejestracji działalności gospodarczej warto zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości, można to jednak potem uzupełnić. Jeśli nie podjęliśmy decyzji w tej sprawie, to we wniosku należy podać adres przechowywania ksiąg rachunkowych, ten sam co adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca “od ręki” otrzymuje potwierdzenie wpisu do CEIDG.Już w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 warto zastanowić się nad rodzajem prowadzonej księgowości. Decyzję można jednak podjąć później.

Opcje dla mikroprzedsiębiorców:

 • prowadzenie księgowości samodzielnie,
 • zlecenie zewnętrznej firmie – jest to wydatek rzędu 150-500 zł miesięcznie,
 • skorzystanie z rozwiązania mieszanego samodzielnie i z księgowym – przez pierwsze 3 miesiące za darmo, a potem za 45 zł miesięcznie,
 • skorzystanie z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl – od 99 zł miesięcznie.

Wskazówka:

Skorzystaj z serwisu małej księgowości ifirma.pl prowadzonej przez Internet. To dobry sposób dla osób, które nie boją się komputera, a przede wszystkim nie mają ochoty na zapoznawanie się z tajnikami prawa i podatków oraz na wypełnianie licznych deklaracji dla urzędów skarbowych czy wysyłanie ich pocztą.Urząd Skarbowy odwiedzamy w celu:

 • rejestracji do podatku VAT poprzez złożenie VAT-R.

Wskazówka:

Pamiętaj, że musi to nastąpić przed dniem uzyskania pierwszych przychodów, tj. rozpoczęciem sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT.

Na naszej stronie można wypełnić formularz VAT-R online, a następnie należy go wydrukować i złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym. Można złożyć formularz VAT-R elektronicznie na stronie ministerialnej tylko w przypadku, gdy posiadamy płatny podpis kwalifikowany. Istnieje możliwość złożenia formularza VAT-R elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego ePUAP w przypadku, gdy formularz VAT-R składamy wraz z wnioskiem CEIDG oraz gdy posiadamy numer NIP potrzebny do wypełnienia formularza.Numer REGON zostanie nadany przez GUS i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 7 dni roboczych od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.

Numer NIP zostanie nadany przez Urząd Skarbowy i przesłany na adres e-mailowy wskazany we wniosku w ciągu 1 dnia roboczego od momentu rejestracji wniosku CEIDG-1.W ciągu siedmiu dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy udać się do ZUS w celu wybrania odpowiednich składek. Przedsiębiorca zgłasza, jakie składki będzie za siebie odprowadzał na drukach ZZA (tylko ubezpieczenie zdrowotne) lub ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Wskazówka:

Zalecamy złożenie formularzy osobiście z potwierdzeniem zgłoszenia, często bowiem zaświadczenie takie będzie potrzebne w przypadku konieczności korzystania z usług służby zdrowia.

Urząd Statystyczny wysyła do ZUS informację o nadaniu numeru REGON, jednak w niektórych oddziałach ZUS trzeba udać się z tym dokumentem oraz jego kserokopią osobiście, warto więc mieć je przy sobie.

Poza tym we wniosku CEIDG można dołączyć wybrane zgłoszenie ZUS, które należy wypełnić, a następnie wydrukować i złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy wraz z wnioskiem CEIDG.Nie jest obowiązkowa.

Standardowo każda pieczątka może zawierać następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, REGON, numer NIP. Wyrobienie firmowej pieczątki nie jest drogą usługą. Wiąże się to z kosztami na poziomie 20–50 zł. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu, w którym złożyliśmy zamówienie.O założeniu rachunku bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy na druku CEIDG.

Do banku należy ze sobą zabrać dowód osobisty oraz wpis do CEIDG. Najpierw powinna zostać dokonana rejestracja działalności gospodarczej, a dopiero potem można założyć firmowe konto bankowe.


W dowolnym urzędzie miasta/gminy składamy wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej uzupełniony o:

 • numer firmowego rachunku bankowego – zostanie przesłany do urzędu skarbowego i ZUS,
 • podmiot prowadzący dokumentację rachunkową wnioskodawcy oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy.Uzyskać koncesje, zezwolenia lub licencje

W przypadku niektórych działalności obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej, tzw. reglamentacja działalności gospodarczej (np. agent ubezpieczeniowy, biuro rachunkowe).

Zgłosić się do PIP i Sanepidu

Jeśli nasza firma będzie zatrudniać pracowników, to jesteśmy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności musimy powiadomić właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach, jakie przyjęliśmy, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów BHP związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej.

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć, znajdują się na stronach internetowych tych instytucji.