SLIM VAT 3 – jak zmiany w korektach wpłyną na różnice kursowe?

różnice kursowe a SLIM VAT 3

Rozliczasz różnice kursowe? Sprawdź, jak zmiany w pakiecie SLIM VAT 3 wpłyną na różnice kursowe.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny pakiet zmian w obszarze podatku VAT, który w obecnej odsłonie nazywany jest SLIM VAT 3. W ramach wprowadzanych zmian zgodnie z zapowiedziami MF mają być realizowane postulaty zgłaszane przez środowisko przedsiębiorców. W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się, w jaki sposób projektowane zmiany wpłyną na różnice kursowe przy rozliczaniu faktur korygujących.

Faktury w walucie obcej

Faktury wystawiane w walucie obcej muszą być przeliczane na złotówki, żeby je można było ująć w urządzeniach księgowych. Podstawa prawna, w jaki sposób należy to robić znajduje się w ustawie VAT. Do tej pory nie było uregulowane wprost w przepisach, jak należy dokonywać przeliczenia w przypadku korygowania transakcji wyrażonych w walutach obcych. Rozliczania dokonywano w oparciu o wypracowaną i stosowaną praktykę. Ustawodawca w ramach wprowadzania różnego rodzaju zmian przepisów postanowił to również uregulować w ustawie o VAT. Co do zasady faktury w walucie obcej przelicza się według:

  1. średniego kursu NBP lub Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego,
  2. według zasad obowiązujących w podatku dochodowym.

Zmiany w korektach w pakiecie SLIM VAT 3

W ramach wprowadzanych uproszczeń rozliczania podatku VAT postanowiono również doprecyzować kwestie związane z korygowaniem faktur wystawionych w walucie obcej. Przy wystawianiu faktur korygujących możemy mieć do czynienia z sytuacją:

  1. Korekty na minus – zmniejszającej podstawę opodatkowania.
  2. Korekty na plus – zwiększające podstawę opodatkowania.

Przy czym zasady korygowania będą jeszcze dodatkowo uzależnione od tego, czy faktura pierwotna zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, czy też po.

Korekta in minus w pakiecie SLIM VAT 3

W przypadku wystawiania faktur korygujących na minus do przeliczenia będzie przyjmowany kurs waluty przyjęty do faktury pierwotnej. W tym przypadku przedsiębiorca nie będzie musiał ustalać nowego kursu waluty. Ta zasada będzie obowiązywała do faktur wystawionych zarówno przed, jak i po powstaniu obowiązku podatkowego.

Korekta in plus w pakiecie SLIM VAT 3

Sprawy się nieco komplikują przy wystawianiu faktur korygujących na plus. W takim przypadku przedsiębiorca będzie musiał ustalić kiedy powstała przyczyna korekty. Ponadto zgodnie z nową regulacją inaczej będą rozliczane korekty na plus wystawione przed i po powstaniu obowiązku podatkowego.

Korekta in plus wystawiona po powstaniu obowiązku podatkowego

Przedsiębiorca będzie stosował średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. W tym przypadku mogą powstać dwa stany faktyczne:

  1. Przyczyna korekty była znana w momencie wystawiania faktury pierwotnej.
  2. Inna przyczyna, o której nie było wiadomo pierwotnie.

W pierwszym przypadku będzie stosowany kurs waluty z faktury pierwotnej.

W drugim przypadku będzie to ostatni dzień roboczy przed wystawieniem faktury korygującej, a więc kurs bieżący.

Korekta in plus wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego

Po zmianie przepisów będą obowiązywały odrębne zasady przeliczenia faktur w walucie obcej, jeżeli faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego. W takim przypadku, jeżeli zajdzie konieczność skorygowania faktury przeliczenia trzeba będzie dokonać według kursu waluty przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej. Nie będzie potrzeby ustalania, kiedy powstała przyczyna korekty – pierwotnie, czy na bieżąco.

Zbiorcze faktury korygujące

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma zbiorczą fakturę korygującą kilka transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku np. opustu lub obniżki ceny, to nie będzie miał obowiązku stosować do przeliczenia kursów pierwotnych do każdej korygowanej transakcji. W takim przypadku przeliczenia będzie można dokonać według kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej. Ta zmiana niewątpliwie pozwoli na oszczędność czasu przy dokonywaniu przeliczeń.

Podsumowanie

W projekcie ustawy o VAT podkreślono również, że opisane powyżej zasady rozliczania faktur korygujących transakcje wyrażone w walucie obcej nie będą miały zastosowania, jeżeli przedsiębiorca przyjął do przeliczeń zasady obowiązujące w podatku dochodowym. W takim przypadku te zasady powinny być również stosowane do przeliczania korekt faktur.

Rozliczanie faktur korygujących według ustawy o podatku VAT po zmianie przepisów wprowadza nieco zamieszania przy rozliczaniu faktur korygujących na plus. W takim przypadku przedsiębiorca będzie każdorazowo musiał pamiętać m.in. o odrębnych zasadach obowiązujących w sytuacji wystawienia faktury pierwotnej przed i po powstaniu obowiązku podatkowego.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość