Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo mogą skorzystać z możliwości zapłaty tzw. uproszczonych zaliczek na PIT. Kto może skorzystać z tego przywileju? Jak rozliczyć takie wpłaty na koniec roku?

Uproszczone zaliczki na PIT – co to znaczy?

Uproszczone zaliczki na PIT uiszcza się co miesiąc (do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) w jednakowej kwocie, która nie zależy od przychodów i kosztów zarejestrowanych w danym okresie. Przy wyznaczaniu wysokości wpłaty należy wziąć pod uwagę dochód z działalności wykazany w zeznaniu złożonym w jednym z dwóch poprzednich latach podatkowych.

Dla kogo uproszczone zaliczki?

Zasady opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy określa art. 44 ust. 6b ustawy o PIT. Jak już wspomniano, możliwość tę mają wyłącznie przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub liniowo.

Kolejnym warunkiem jest wykazanie dochodu z działalności przynajmniej w jednym z dwóch poprzedzających lat podatkowych (w 2020 r. – w zeznaniu za 2017 r. lub 2018 r.). Zaliczki oblicza się bowiem na podstawie deklaracji złożonej w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wówczas nie osiągnięto dochodu podlegającego opodatkowaniu, należy odnieść się do zeznania podatkowego sprzed dwóch lat (jeśli wtedy również nie spełniono tego warunku, nie przysługuje prawo do skorzystania z tego przywileju).

Zawiadomienie do US

Dotychczas przed rozpoczęciem wpłacania uproszczonych zaliczek na PIT, należało zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia do 20 lutego roku podatkowego, w którym pierwszy raz wybrano uproszczoną metodę.

Począwszy od roku 2019 nastąpiła zmiana w formie zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze tej metody opłacania zaliczek. Wystarczające jest wskazanie tego w zeznaniu rocznym składanym za dany rok, w części C. INFORMACJE DODATKOWE zaznaczając, że podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy.

Rozliczenie zaliczek na koniec roku!

Co ważne, uproszczone zaliczki należy opłacać także wówczas, gdy w danym roku działalność nie przynosi dochodów lub są one mniejsze niż te, na podstawie których skalkulowana została zaliczka. Na koniec roku, po wyliczeniu rzeczywistego zobowiązania podatkowego, przedsiębiorca będzie musiał dopłacić podatek (jeśli osiągnął dochód wyższy niż w roku stanowiącym podstawę obliczeń) lub otrzyma jego zwrot (jeżeli dochód ten był wyższy od osiągniętego w danym roku).

Co można odliczyć od podatku i dochodu w działalności gospodarczej? Sprawdź!

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań