Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo mogą skorzystać z możliwości zapłaty tzw. uproszczonych zaliczek na PIT. Kto może skorzystać z tego przywileju? Jak rozliczyć takie wpłaty na koniec roku?

Uproszczone zaliczki na PIT – co to znaczy?

Uproszczone zaliczki na PIT uiszcza się co miesiąc (do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) w jednakowej kwocie, która nie zależy od przychodów i kosztów zarejestrowanych w danym okresie. Przy wyznaczaniu wysokości wpłaty należy wziąć pod uwagę dochód z działalności wykazany w zeznaniu złożonym w jednym z dwóch poprzednich latach podatkowych.

Dla kogo uproszczone zaliczki?

Zasady opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy określa art. 44 ust. 6b ustawy o PIT. Jak już wspomniano, możliwość tę mają wyłącznie przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych lub liniowo. Kolejnym warunkiem jest wykazanie dochodu z działalności przynajmniej w jednym z dwóch poprzedzających lat podatkowych (w 2017 r. – w zeznaniu za 2014 r. lub 2015 r.). Zaliczki oblicza się bowiem na podstawie deklaracji złożonej w poprzednim roku podatkowym. Jeśli wówczas nie osiągnięto dochodu podlegającego opodatkowaniu, należy odnieść się do zeznania podatkowego sprzed dwóch lat (jeśli wtedy również nie spełniono tego warunku, nie przysługuje prawo do skorzystania z tego przywileju). Z uproszczonych zaliczek na PIT nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w danym lub poprzednim roku podatkowym po raz pierwszy podjęli się działalności gospodarczej.

Zawiadomienie do US

Zanim rozpoczniemy wpłacanie uproszczonych zaliczek na PIT, należy zawiadomić o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie składa się w formie pisemnej, do 20 lutego roku podatkowego, w którym pierwszy raz wybrano uproszczoną metodę.
UWAGA! Przy uproszczonych zaliczkach na PIT przedsiębiorca może co miesiąc odliczyć składkę zdrowotną. Nie przysługuje mu jednak prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozliczenie zaliczek na koniec roku!

Co ważne, uproszczone zaliczki należy opłacać także wówczas, gdy w danym roku działalność nie przynosi dochodów lub są one mniejsze niż te, na podstawie których skalkulowana została zaliczka. Na koniec roku, po wyliczeniu rzeczywistego zobowiązania podatkowego, przedsiębiorca będzie musiał dopłacić podatek (jeśli osiągnął dochód wyższy niż w roku stanowiącym podstawę obliczeń) lub otrzyma jego zwrot (jeżeli dochód ten był wyższy od osiągniętego w danym roku).
Co można odliczyć od podatku i dochodu w działalności gospodarczej? Sprawdź!
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI