Utrata prawa do karty podatkowej

Rozliczenie w formie karty podatkowej, choć wyjątkowo wygodne dla przedsiębiorcy, jest również obłożone sporą liczbą wymogów. Niespełnienie któregoś z ustawowych warunków w trakcie roku podatkowego może skutkować utratą prawa do karty podatkowej. Jak należy postąpić w takim wypadku?

Utrata prawa do karty podatkowej zgłoszona do urzędu skarbowego

Utrata prawa do karty podatkowej może nastąpić na skutek rozwoju firmy, w związku z którym przedsiębiorca wprowadza rozwiązania niezgodne z wymogami karty. Do takich przypadków należą:
 • Zgłoszenie działalności innej niż te, które zostały wskazane w załączniku nr 3 do Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • Skorzystanie w działalności z usług innych niż specjalistyczne, wykonywanych przez osoby niezatrudnione firmie na umowę o pracę lub przez inne przedsiębiorstwa i zakłady,
 • Podjęcie innej pozarolniczej działalności gospodarczej, niewymienionej w art. 23 ustawy,
 • Podjęcie takiej samej działalności gospodarczej przez małżonka przedsiębiorcy,
 • Wytwarzanie wyrobów podlegających akcyzie,
 • Wykonywanie działalności gospodarczej poza granicami Polski,
 • Przekroczenie dopuszczalnego stanu zatrudnienia.
Przedsiębiorca, tracąc prawo do karty podatkowej, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 7 dni od powstania zmiany. Następnie, od dnia w którym wystąpił warunek uchylający możliwość korzystania z karty, należy zaprowadzić właściwą ewidencję księgową. Jeśli przedsiębiorca zachował prawo do korzystania z ryczałtu, wystarczająca będzie ewidencja ryczałtu; w przeciwnym wypadku koniecznym będzie rozliczenie na zasadach ogólnych, a tym samym – zaprowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Co ważne, w momencie utraty prawa do karty podatkowej nie jest możliwe wybranie podatku liniowego.
Uwaga!
Zakładając właściwą ewidencję podatkową, podatnik powinien pamiętać także o ewidencji środków trwałych, jeśli posiada on takie składniki majątku w swojej firmie. Gdy przedsiębiorca zaczyna prowadzić KPiR, wymagana może być dodatkowo ewidencja wyposażenia. Za podstawę opodatkowania po utracie karty podatkowej uznaje się dochód bądź przychód (w zależności od formy opodatkowania) osiągnięty od tego dnia, zatem do jego wyliczenia należałoby przyjąć przychody i koszty poniesione od tego dnia począwszy.

Utrata prawa – brak zgłoszenia do urzędu skarbowego

Utrata prawa do karty podatkowej może wynikać nie tylko z działań zgodnych z przepisami – może być również wynikiem zaniedbania. Przypadki niedopełnienia obowiązków także wynikają z ustawy – są to:
 • Podanie we wniosku o kartę podatkową danych niezgodnych ze stanem faktycznym, które nie pozwalają na zastosowanie karty lub które wpłynęły na ustalenie opodatkowania w kwocie niższej niż należna,
 • Prowadzenie nierzetelnie ewidencji zatrudnienia bądź jej nieprowadzenie (mimo obowiązku), kiedy stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego,
 • Niezawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o przesłankach, wymienionych w części pierwszej,
 • Podanie nieprawidłowych danych na fakturze sprzedaży.
W takiej sytuacji obowiązek zaprowadzenia właściwej ewidencji i opłacania podatku w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych powstaje od początku roku podatkowego, w którym stwierdzono powyższe zaniedbania. Wtedy podatnik powinien uwzględnić w swoich ewidencjach wszystkie przychody (a w przypadku KPiR także koszty), które miały miejsce w danym roku podatkowym. Uwaga! W przypadku konieczności zmiany formy opodatkowania od początku roku, wpłaty dokonane na poczet podatku w formie karty podatkowej zostaną zaliczone na poczet należnych zaliczek na podatek.

Dlaczego karta podatkowa jest atrakcyjna? Zobacz, jak wyglądają przy niej obowiązki podatnika!

  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI