Wydatki nielimitowane w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Ulga na wydatki rehabilitacyjne to przywilej osób niepełnosprawnych oraz osób, które posiadają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Umożliwia ona odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Część wydatków jest limitowana, inne można odliczać w całości. 

Ulga rehabilitacyjna – zasady korzystania

By możliwe było skorzystanie z ulgi na wydatki rehabilitacyjne, osoba, której dotyczy koszt powinna posiadać stosowne oświadczenie o niepełnosprawności. W przypadku wydatków nielimitowanych konieczne jest także posiadanie dowodu ich poniesienia, jak np. faktury, rachunku, paragonu, potwierdzenia przelewu etc.

Wskazówka! Więcej na temat zasad rozliczania ulgi rehabilitacyjnej oraz wydatków limitowanych przeczytasz w pierwszej części naszego artykułu, dostępnej tutaj.

Ulga rehabilitacyjna – wydatki nielimitowane

Istnieje grupa wydatków, które w ramach ulgi rehabilitacyjnej można w całości odliczyć od dochodu. Do wydatków nielimitowanych zalicza się:

 • wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawności,
 • wydatki na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zakup wydawnictw i pomocy szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz wydatki na transport z nim związany,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (na podstawie rachunku lub faktury, w tym również wykonywane w domu, na podstawie skierowania od lekarza) oraz wydatki na transport z nimi związany,
 • wydatki na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz za usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego.
 

Sprawdź, jakie ulgi i odliczenia są dostępne w rozliczeniu PIT za 2018 rok!

  Autor:Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI