Blog ifirma.pl

Zakup oprogramowania z zagranicy a podatek u źródła

|
|
6 minut czytania
Zastanawiasz czy korzystając z oprogramowania komputerowego masz obowiązek poboru podatku u źródła? W dzisiejszym artykule poruszymy tę problematykę.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W dzisiejszym świecie cyfrowym każda firma korzystała, korzysta lub będzie korzystała z oprogramowania komputerowego, wydaje się to po prostu nieuniknione. Dostawcami takich programów bardzo często bywają firmy zagraniczne i tutaj rodzi się wątek podatku u źródła, który jest dość zawiły i złożony. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem oprogramowaniem komputerowym w kontekście podatku u źródła, poszukamy odpowiedzi na pytanie, kiedy nie zapłacimy podatku?

Oprogramowanie a może program komputerowy – czym jest?

Nie znajdziemy definicji legalnej oprogramowania czy programu komputerowego. Najczęściej każdy rozumie co kryje się pod tymi pojęciami, jednak warto pamiętać, że mogą to być bardzo obszerne pojęcia. Poniżej napiszemy kilka słów, czym jest oprogramowanie, bazując na słowniku pojęć Głównego Urzędu Statystycznego GUS).

Oprogramowanie i program komputerowy są często traktowane jak synonimy
Przyjmuje się, że oprogramowanie jest pojęciem szerszym i obejmuje m.in.:
 • systemy operacyjne,
 • programy użytkowe (aplikacje),
 • programy do tworzenia programów,
 • programy sterujące działaniem innych urządzeń, np. telewizorów, telefonów komórkowych, podzespołów komputerowych – np. nagrywarek DVD
Powołując się natomiast na Wikipedię, można przeczytać, że program komputerowy jest to sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania
Pojęcie programu komputerowego znajdziemy jeszcze w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, gdzie można przeczytać m.in.:
 • program komputerowy obejmuje programy w jakiejkolwiek formie, w tym programy zintegrowane ze sprzętem komputerowym,
 • rolą programu komputerowego jest wejście w kontakt i wspólne funkcjonowanie z innymi częściami składowymi systemu komputerowego i użytkownikami. Części programu umożliwiające takie połączenia i oddziaływanie między oprogramowaniem i sprzętem komputerowym są znane pod nazwą „interfejsów”

Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli nabywca oprogramowania komputerowego:

 1. Będzie miał prawo do udzielania sublicencji lub możliwość modyfikowania oprogramowania – to mamy do czynienia z obowiązkiem poboru podatku u źródła.
 2. Będzie użytkownikiem końcowym – to nie ma obowiązku poboru podatku u źródła.

Ważne!
Bez względu na to, czy dana transakcja podlega pod podatek u źródła, czy korzysta ze zwolnienia od poboru podatku, przedsiębiorca ma obowiązek złożyć deklarację IFT-2R

Program komputerowy a prawo autorskie

Punktem wyjścia do naszych dzisiejszych rozważań będzie pokazanie, kiedy program komputerowy, czy może oprogramowanie komputerowe będzie objęte prawami autorskimi. W ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych zostało napisane, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W efekcie końcowym powstaje utwór objęty prawami autorskimi.

Ważne!
W ustawie o prawach autorskich zostało wyraźnie podkreślone, że program komputerowy ma charakter utworu, a więc podlega pod przepisy ustawy.

Prawa autorskie przysługują twórcy programu komputerowego.

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują w szczególności prawo do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 • rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii

Na temat programu komputerowego w kontekście ustawy o prawach autorskich można przeczytać więcej szczegółowych informacji w podlinkowanej publikacji.

Oprogramowanie komputerowe a podatek u źródła

I doszliśmy do sedna naszego tematu, a więc spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy każdy zakup oprogramowania będzie się wiązał z obowiązkiem zapłaty podatku u źródła? Kto i na jakich zasadach jest zobowiązany do poboru podatku u źródła, co prawda zostało zdefiniowane w ustawach o podatku dochodowym, jednak najczęściej przepisy nie są na tyle transparentne, żeby nie sprawiały problemów z ich właściwą interpretacją. Tak też jest również w tym przypadku. Podatkiem u źródła objęte są przychody nierezydentów, czyli firm, które nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu. W takich przypadkach podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które uzyskają na terytorium naszego kraju.

Podatek u źródła pobierany jest od określonej kategorii przychodów/dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów. W tej kategorii znajduje się również oprogramowanie komputerowe objęte 20% podatkiem u źródła

Ważne!


Jednak dopiero zawarcie umowy licencyjnej na oprogramowanie komputerowe będzie podlegać pod podatek u źródła

Umowa licencyjna na oprogramowanie komputerowe

Jeśli twórca oprogramowania posiada na nie licencję, to forma sprzedaży oprogramowania z licencją będzie decydowała, czy powstanie podatek u źródła, czy też nie.

Ważne!

Z treści umowy licencyjnej będzie wynikało czy oprogramowanie komputerowe będzie objęte podatkiem u źródła, czy też nie.

Prawem autorskim objęte jest oprogramowanie, o ile w umowie zapisano, że:

 • nabywca może udzielać na nie sublicencji, rozpowszechniać, tworzyć kopie oprogramowania. Zakup oprogramowania komputerowego może się wiązać z zakresem uprawnień do jego wykorzystania: nieograniczonym, ograniczonym lub częściowo ograniczonym,
 • nabywca może dokonywać zmian oprogramowania, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
 • w wyniku umowy dojdzie do przeniesienia praw autorskich na nabywcę

Użytkownik końcowy oprogramowania komputerowego a podatek u źródła

Wiele firm kupuje oprogramowanie komputerowe wyłącznie na własny użytek, nie udziela sublicencji i nie rozpowszechnia oprogramowania. Nabywca korzystający z takiego wąskiego wachlarza uprawnień nazywany jest użytkownikiem końcowym. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy również w tym przypadku mamy do czynienia z obowiązkiem poboru podatku u źródła? Jak się okazuje, nie mamy takiego obowiązku, szczegóły opisujemy poniżej. Swoje stanowisko potwierdzimy rozstrzygnięciami, jakie zapadają w wydawanych interpretacjach podatkowych. W jednej z nich nr 0114-KDIP2-1.4010.119.2023.1.MR1 z 22 marca 2023 roku zostało zadane pytanie, czy nabywane przez spółkę oprogramowanie będzie podlegało pod podatek u źródła? Przedsiębiorca w celu efektywnego świadczenia usług wykorzystuje m.in. programy, aplikacje i systemy informatyczne dla komputerów i innych urządzeń, nazywane ogólnie oprogramowaniem. W ramach posiadanego oprogramowania wnioskodawca nabywa narzędzie wspierające i usprawniające pracę osób korzystających z oprogramowania od dostawców zagranicznych. Jest to licencja użytkownika końcowego, która ma charakter ograniczony i niewyłączny. Przedsiębiorca będzie ją wykorzystywał jedynie na własny użytek, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz dla wewnętrznych celów biznesowych. Nie dojdzie do odsprzedaży, dystrybucji licencji, nie będą wprowadzane żadne zmiany czy modyfikacje, ponieważ umowa tego nie przewiduje. W zaistniałym stanie faktycznym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgodził się z przedsiębiorcy, że nie ma obowiązku poboru podatku u źródła, a w uzasadnieniu napisał m.in., że wypłacane przez należności z tytułu nabycia oprogramowania dla własnych potrzeb nie stanowią należności licencyjnych, a to oznacza, że nie ma obowiązku poboru podatku u źródła. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Takie podejście potwierdza się również w innej interpretacji podatkowej wydanej niedawno, bo 19 kwietnia 2024 roku o numerze 0111-KDIB1-2.4010.124.2024.1.AW. W tym przypadku chodzi również o licencję użytkownika końcowego i organ podatkowy zgodził się z przedsiębiorcą, że nie ma obowiązku zapłaty podatku u źródła.

Podsumowanie

Zasady poboru podatku u źródła od wielu lat spędzają sen z powiek przedsiębiorca i księgowym. Praktyka pokazuje, jak wiele zostało niedopowiedziane w przepisach podatkowych. Dynamiczny rozwój jaki obserwujemy na rynkach krajowych i zagranicznych po raz kolejny potwierdza, przepisy nie nadążają za tymi zmianami. W dzisiejszej publikacji wykazaliśmy, że nie zawsze przedsiębiorca będzie miał obowiązek zapłaty podatku u źródła od nabytego oprogramowania. Konkretnie chodzi o przykład użytkownika końcowego, który wykorzystuje takie oprogramowanie jedynie na potrzeby własne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Na szczęście organy podatkowe zgadzają się z przedsiębiorcami, że w takim przypadku nie ma obowiązku poboru podatku u źródła.

Stan prawny na dzień: 24.06.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Zakup licencji a podatek u źródła - jak to wygląda w praktyce?

   Obecne stanowisko organów podatkowych w tym temacie kształtuje się następująco:
   • Jeżeli nabywca oprogramowania komputerowego jest tzw. użytkownikiem końcowym to wówczas takiego zakupu nie kwalifikuje się pod pobór podatku u źródła.
   • Jeżeli nabywca oprogramowania komputerowego będzie udzielał sublicencji lub będzie miał prawo do wprowadzania zmian w oprogramowaniu to wówczas taki zakup kwalifikuje się pod pobór podatku u źródła.
  Komentarze czytelników
  1. 16 listopada 2020 o 11:35
   tomekp

   Jeżeli dobrze rozumiem, to jeżeli posiadam miesięczną subskrypcje na użytkowanie oprogramowania od Adobe, to nie muszę wpisywać tej transakcji?

  2. 21 marca 2021 o 15:44
   Anna

   Przydałoby się kilka nr sygnatur interpretacji KIS na poparcie zawartych w artykule też.

  3. 31 marca 2021 o 20:16
   wozewa

   Jeśli jesteś końcowym użytkownikiem to nie płacisz podatku u źródła, ale IFT-2R musisz wysłać.

  4. 26 maja 2021 o 13:58
   grzechuz

   a dlaczego niby IFT-2R?
   Skoro transakcja nie podlega pod podatek u źródła (to nie jest zwolnienie czy tam preferencyjna stawka 0%, tylko nie podlega).
   W mojej ocenie nie ma obowiązku składania IFT-2R.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie