Zakup oprogramowania z zagranicy a podatek u źródła

Bardzo wielu polskich przedsiębiorców dokonuje się na zakup oprogramowania komputerowego z zagranicy. Dostarczane jest ono przez zagraniczne podmioty takie jak np. Adobe czy Microsoft. W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy od tego rodzaju transakcji, jako zakupu usługi niematerialnej, polski podatnik ma obowiązek pobrać i odprowadzić do urzędu skarbowego podatek u źródła? Oraz czy konieczne jest złożenie deklaracji IFT-2R?

Należności licencyjne podlegają pod podatek u źródła

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% obejmuje uzyskane na terytorium RP przychody podatników niemających siedziby ani zarządu na terytorium RP, m.in. z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, w tym także ze sprzedaży tych praw. Biorąc pod uwagę ww. przepisy, przedmiotem opodatkowania podatkiem u źródła jest zatem zarówno wynagrodzenie wypłacane z tytuły zakupu licencji na oprogramowanie, jak i przeniesienia całości praw autorskich do tego oprogramowania (więcej na ten temat).

Oprogramowanie z zagranicy jako należność licencyjna?

Zgodnie z orzecznictwem sądów w Polsce, oprogramowanie komputerowe należy traktować jako dzieło odmienne rodzajowo niż utwory literackie czy naukowe. W związku z tym nie mogą być utożsamiane z należnościami od praw autorskich, o których mowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Co więcej, zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, jeżeli podatnik nabywa oprogramowanie komputerowe na własne potrzeby, bez uprawnień do jego powielania, modyfikacji, udostępniania osobom trzecim, wówczas płatność na rzecz podmiotu zagranicznego nie jest należnością licencyjną wg ww. umów.

Podatek u źródła od oprogramowania komputerowego

W związku z powyższym, przy zakupie oprogramowania komputerowego od zagranicznego kontrahenta, polski podatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła. Co więcej, nie będzie on także zobowiązany do złożenia z tego tytułu do urzędu skarbowego deklaracji IFT-2R (nie jest to bowiem transakcja zwolniona, ale całkowicie wyłączona z podatku u źródła).

 

Dowiedz się więcej o podatku u źródła!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI