Polski ład

Czym jest przychód dla celu ustalenia podstawy ZUS w przypadku rozliczenia na ryczałcie – Polski Ład

przychód dla celu ustalenia podstawy zus ryczałt polski ład

Wybrałeś podatek zryczałtowany w działalności gospodarczej? Sprawdź, jak ustalić podstawę do naliczania składek ZUS.

Od 2022 roku będą obowiązywały nowe zasady naliczania i zapłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne. Sposób obliczania składki zdrowotnej i jej wysokość będzie różna w zależności od wybranej formy opodatkowania przychodów/dochodów. Dzisiaj zajmiemy się określeniem kwoty przychodów dla celu ustalenia podstawy ZUS w przypadku, gdy przedsiębiorca wybierze rozliczanie na ryczałcie.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przy ryczałcie

W przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w podstawie opodatkowania znajdzie się kwota przychodów a nie kwota dochodu. Wynika to z faktu, że przy tej formie rozliczania podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, a więc nie może być mowy o dochodzie.

Czym jest przychód dla celu ustalenia podstawy ZUS w przypadku rozliczenia na ryczałcie – Polski Ład?

Przychodem w działalności gospodarczej będą kwoty należne z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dla czynnego podatnika VAT kwotę przychodów będzie stanowiła kwota netto z dokumentów sprzedaży. Ustalanie podstawy do naliczania składki zdrowotnej ZUS w Polskim Ładzie może odbywać się w oparciu o:

  1. Przychody roku bieżącego lub
  2. Przychody roku poprzedniego.

Przychody roku bieżącego

Będą sumowane narastająco od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca, za który jest naliczana podstawa do obliczenia składki ZUS. Kwotę przychodów przedsiębiorca będzie mógł pomniejszyć o opłacone od początku roku składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wybrał na 2022 rok rozliczanie składki zdrowotnej na podstawie przychodów roku bieżącego. Przychody i składki na ubezpieczenia społeczne i wypadkowe przedsiębiorcy w 2022 roku wyglądają następująco:

Okres
Przychody w zł
Przychód narastająco w zł
Składki społeczne *) narastająco w zł
01/2022
50.000
50.000
1.000
02/2022
80.000
130.000
2.000
03/2022
100.000
230.000
3.000
Suma narastająco za miesiące 01-03/2022
230.000
230.000
3.000
*) Dla uproszczenia obliczeń przyjęto składki w wysokości 1.000 zł w skali miesiąca.

Kwota przychodów brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc marzec 2022 r. będzie wynosiła:

230.000 zł – 3.000 zł = 227.000 zł – przedsiębiorca zapłaci miesięcznie składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy równej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

Przychody roku poprzedniego

Pod uwagę będą brane przychody za poprzedni rok podatkowy pomniejszone o opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe w tym samym roku.

Przykład 2.

Przedsiębiorca chce opłacać składkę zdrowotną w 2022 roku na podstawie przychodów 2021 roku. Przychody i składki na ubezpieczenia społeczne i wypadkowe przedsiębiorcy w 2021 roku wyglądają następująco:

Okres
Przychód narastająco w zł
Składki społeczne i składka wypadkowa*) narastająco w zł
01-12/2021
500.000
12.000
*) Dla uproszczenia obliczeń przyjęto składki w wysokości 1.000 zł w skali miesiąca.

Kwota przychodów brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła: 500.000 zł – 12.000 zł = 488.000 zł. Przedsiębiorca zapłaci miesięcznie składkę zdrowotną w wysokości 9% od podstawy równej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

Jeżeli przedsiębiorca ustali podstawę do naliczania składek ZUS na podstawie przychodów z 2021 roku, to będzie opłacał składkę zdrowotną w takiej samej wysokości za cały rok 2022. Dopiero po zakończonym roku 2022 nastąpi rozliczenie składki zdrowotnej na podstawie faktycznej kwoty przychodów w tym roku. W wyniku rozliczenia może powstać nadpłata lub zaległość w zapłacie składki zdrowotnej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
Komentarze czytelników
  1. 14 stycznia 2022 o 10:41
    m

    wybierając „Przychody roku bieżącego” w styczniu składka będzie mniejsza niż w grudniu, więc na koniec roku jak w drugiej metodzie będzie wyrównanie i trzeba będzie dopłacić brakujące kwoty?

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie