Ulga na dziecko w 2023 roku

Ulga na dziecko 2023

Ulga podatkowa na dziecko uregulowana została w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w przepisie art. 27f ww. ustawy. Jakie zmiany w tym zakresie nastąpią w 2023 roku? O tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Komu będzie przysługiwać ulga na dziecko w 2023 roku?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulują zakres przedmiotowy i podmiotowy ulgi na dziecko, z której będzie można skorzystać w 2023 roku. Przepis art. 27f ust. 1 analizowanej ustawy stanowi, że ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Co więcej, wskazać należy, że przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odliczenie kwoty ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że ulga przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat;
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • na każde dziecko do 25 roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł .

Chcesz wiedzieć na załatwić sprawę związaną z rozliczeniem PIT i CIT przez ePUAP? Przeczytaj ten artykuł, w którym przybliżamy tę kwestię.

Limity dochodu

Wśród limitów dochodów umożliwiających się skorzystanie z ulgi na dziecko w 2023 roku wyróżnia się następujące przypadki:

 • jeśli podatnik ma więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie – nie może zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i pozostaje w związku małżeńskim przez cały rok – nie może łącznie z małżonkiem zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i nie jest w związku małżeńskim – nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Wysokość ulgi na dziecko i zasady jej odliczenia na dziecko

Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może dokonać odliczenia ulgi na dziecko za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do:

 • jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w 2022 roku kwoty 112 000 zł;
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł;
 • dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 • trojga i więcej małoletnich dzieci:
  • kwota 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko;
  • kwota 166,67 zł na trzecie dziecko;
  • kwota 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Powyższe będzie mieć zastosowanie do odliczenia ulgi na dziecko w roku 2023 za każdy miesiąc kalendarzowy 2022 roku, w którym podatnik sprawował władze rodzicielską.

Utrata prawa do odliczenia ulgi na dziecko

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko a ulga dla rodzin 4+

W 2023 roku ustawodawca przewidział możliwość połączenia w zeznaniu podatkowym za 2022 rok ulgi na dziecko z wprowadzoną przez Polski Ład ulgą dla rodzin wielodzietnych tzw. ulgą dla rodzin 4+. Ulga dla rodzin 4+ możne zostać połączona w zeznaniu podatkowym ze „standardową” ulgą na dziecko.

Jeśli zastanawiasz się, jakie zmiany w podatku od osób fizycznych wprowadzi Polski Ład 2.0, to przejdź do tego artykułu.

Podsumowanie

Ulga na dziecko, to jedno z powszechniejszych i najchętniej wykorzystywanych odliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia tejże ulgi będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 rok – PIT-37, PIT-36 oraz w załączniku PIT/O. Należy jednak również pamiętać, na co zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów, że Kwota jaką możesz otrzymać, jest ograniczona tzn. nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Więcej praktycznych wyjaśnień w tym zakresie przeczytasz na oficjalnej stronie ministerstwa.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸W jaki sposób odliczyć ulgę na dziecko?

  Odliczenia tejże ulgi będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 rok – PIT-37, PIT-36 oraz w załączniku PIT/O.

 2. 🔸Komu będzie przysługiwać ulga na dziecko w 2023 roku?

  Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską;
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 3. 🔸W jakiej sytuacji następuje utrata prawa do odliczenia ulgi na dziecko?

  Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  • wstąpiło w związek małżeński

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość