Blog ifirma.pl

Ulga na dziecko w 2023 roku

|
|
5 minut czytania
Ulga podatkowa na dziecko uregulowana została w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności w przepisie art. 27f ww. ustawy. Jakie zmiany w tym zakresie nastąpią w 2023 roku? O tym przeczytasz w niniejszym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Komu będzie przysługiwać ulga na dziecko w 2023 roku?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulują zakres przedmiotowy i podmiotowy ulgi na dziecko, z której będzie można skorzystać w 2023 roku. Przepis art. 27f ust. 1 analizowanej ustawy stanowi, że ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Co więcej, wskazać należy, że przepis art. 27b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że odliczenie kwoty ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że ulga przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat;
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • na każde dziecko do 25 roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł .

Chcesz wiedzieć na załatwić sprawę związaną z rozliczeniem PIT i CIT przez ePUAP? Przeczytaj ten artykuł, w którym przybliżamy tę kwestię.

Limity dochodu

Wśród limitów dochodów umożliwiających się skorzystanie z ulgi na dziecko w 2023 roku wyróżnia się następujące przypadki:

 • jeśli podatnik ma więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i wychowuje je samotnie – nie może zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i pozostaje w związku małżeńskim przez cały rok – nie może łącznie z małżonkiem zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł;
 • jeśli podatnik ma jedno dziecko i nie jest w związku małżeńskim – nie może zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.

Wysokość ulgi na dziecko i zasady jej odliczenia na dziecko

Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik może dokonać odliczenia ulgi na dziecko za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej w stosunku do:

 • jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:
  • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w 2022 roku kwoty 112 000 zł;
  • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł;
 • dwojga małoletnich dzieci – kwota 92,67 zł na każde dziecko;
 • trojga i więcej małoletnich dzieci:
  • kwota 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko;
  • kwota 166,67 zł na trzecie dziecko;
  • kwota 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Powyższe będzie mieć zastosowanie do odliczenia ulgi na dziecko w roku 2023 za każdy miesiąc kalendarzowy 2022 roku, w którym podatnik sprawował władze rodzicielską.

Utrata prawa do odliczenia ulgi na dziecko

Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • wstąpiło w związek małżeński.

Ulga na dziecko a ulga dla rodzin 4+

W 2023 roku ustawodawca przewidział możliwość połączenia w zeznaniu podatkowym za 2022 rok ulgi na dziecko z wprowadzoną przez Polski Ład ulgą dla rodzin wielodzietnych tzw. ulgą dla rodzin 4+. Ulga dla rodzin 4+ możne zostać połączona w zeznaniu podatkowym ze „standardową” ulgą na dziecko.

Jeśli zastanawiasz się, jakie zmiany w podatku od osób fizycznych wprowadzi Polski Ład 2.0, to przejdź do tego artykułu.

Podsumowanie

Ulga na dziecko, to jedno z powszechniejszych i najchętniej wykorzystywanych odliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Odliczenia tejże ulgi będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 rok – PIT-37, PIT-36 oraz w załączniku PIT/O. Należy jednak również pamiętać, na co zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów, że Kwota jaką możesz otrzymać, jest ograniczona tzn. nie może przekroczyć zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Więcej praktycznych wyjaśnień w tym zakresie przeczytasz na oficjalnej stronie ministerstwa.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. W jaki sposób odliczyć ulgę na dziecko?

   Odliczenia tejże ulgi będzie można dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 rok – PIT-37, PIT-36 oraz w załączniku PIT/O.
  2. Komu będzie przysługiwać ulga na dziecko w 2023 roku?

   Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:
   • wykonywał władzę rodzicielską;
   • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
   • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
  3. W jakiej sytuacji następuje utrata prawa do odliczenia ulgi na dziecko?

   Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
   • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
   • wstąpiło w związek małżeński
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie