Dropshipping w modelu pośrednictwa z krajami spoza UE.

dropshipping w modelu pośrednictwa

Myślisz o pośrednictwie w dostawie towarów pomiędzy Chinami a polskim odbiorcą? Sprawdź co powinieneś wiedzieć.

W polskich przepisach podatkowych brak jest uregulowań, które odnoszą się wprost do problematyki dropshippingu zarówno w obrocie krajowym jak również poza granicami kraju. W świetle powyższego powinny mieć zastosowanie przepisy ogólne zarówno na gruncie podatku VAT jak również podatku dochodowego. Formy nawiązywania współpracy handlowej między kontrahentami w kraju jak i za granicą charakteryzują się dużą swobodą zawieranych umów i rozliczeń finansowych, co bywa kwestionowane przez organy podatkowe przy określaniu podstawy opodatkowania zarówno w podatku VAT jak również w podatku dochodowym.

Ogólna zasada dotycząca importu towarów

Import towarów wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT, a w niektórych sytuacjach również cła. Są to tzw. opłaty importowe. W kontekście omawianej problematyki istotne jest określenie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa w dropshippingu. Z założenia przedsiębiorca występujący w roli pośrednika nie uczestniczy w dostawie towarów. Dostawa odbywa się pomiędzy przedsiębiorcą z kraju trzeciego a nabywcą, którym jest najczęściej w tym modelu osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W tej sytuacji obowiązek zapłaty podatku VAT i ewentualnie cła będzie spoczywał na nabywcy towaru, którym jest klient e-sklepu.

Opodatkowanie usługi pośrednictwa poza UE

Siedziba działalności gospodarczej dostawcy towarów jest na przykład w Chinach lub innym kraju poza UE. Zgodnie z zasadą art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Naszym usługobiorcą jest przedsiębiorca z Chin, a więc usługi dropshippingu polskiego przedsiębiorcy powinny być opodatkowane w Chinach.

▲ wróć na początek

Jakie problemy pojawiają się w świadczeniu usług dropshippingu?

Usługi pośrednictwa najczęściej świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zajmujący się pośrednictwem mają problemy z właściwym konstruowaniem umów pośrednictwa. Dzieje się tak zarówno w obrocie krajowym jak również zagranicznym. Jeżeli nie występuje typowa zapłata prowizji dla usługi pośrednictwa organy podatkowe to kwestionują. W ich ocenie jest to działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

Dokumentowanie dostaw paragonem fiskalnym na pełną kwotę płaconą przez nabywcę, a opodatkowywanie tylko kwoty prowizji powoduje z organami podatkowymi spory. Fiskus w wydawanych interpretacjach podatkowych stoi na stanowisku, że tego typu działalność nie stanowi usług pośrednictwa i powinna być opodatkowana cała kwota otrzymana od nabywcy towaru.

Wyrok NSA I FSK 120/17 z 19.12.2018 r.

W omawianej sprawie, która trafiła do NSA, na aukcjach internetowych wystawiany był towar pochodzący z Chin a e-sklep pośredniczył pomiędzy przedsiębiorcą a kupującym. Zapis o pośrednictwie był zamieszczony również w regulaminie e-sklepu. Odbiorca towarów przy każdym zakupie musiał zaakceptować regulamin. Zapis jednoznacznie wskazywał, że przedsiębiorca działa jako pośrednik:

“…w imieniu i na rzecz kupującego dokonuje zamówienia od sprzedającego …”
Pomimo to zarówno organ podatkowy jak i Sąd pierwszej instancji zakwestionowały uznanie transakcji pośrednictwa pomiędzy przedsiębiorcą a kupującym. Towar był zamawiany przez przedsiębiorcę pośrednika u dostawcy z Chin i dostarczany bezpośrednio do odbiorcy.

Organ podatkowy zakwestionował tego typu działanie jako pośrednictwo i uznał, że jest to działalność na własny rachunek i we własnym imieniu. Jako argument podawał, że przedsiębiorca wystawia paragony fiskalne na nabywcę, na których znajdują się pełne kwoty płatności jakie przedsiębiorca otrzymuje od nabywcy towaru, a nie jedynie kwota prowizji.

“NSA zauważył, że w omawianej sytuacji nie doszło do dostawy towaru z art. 7 ustawy – nie doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na przedsiębiorcę.”

Uznał, że w przedmiotowej sprawie czynności należy zakwalifikować jako świadczenie usług z art. 8 ustawy o VAT. Taka kwalifikacja stanowi istotną różnicę w zakresie podstawy do opodatkowania VAT. Przy transakcji dropshippingu opodatkowana będzie jedynie kwota prowizji, na którą składa się różnica pomiędzy kwotą otrzymaną od kupującego a kwotą należną za towar dostawcy. W przeciwnym razie opodatkowana będzie cała kwota otrzymana od nabywcy towaru i takie stanowisko podtrzymywał organ podatkowy i Sąd pierwszej instancji. Wyrok NSA I FSK 120/17 z 19.12.2018 r.

Dropshipping a ryczałt ewidencjonowany – sprawdź.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość