Dyrektywa Work-life balance – jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadza?

dyrektywa Work-life balance

Zastanawiasz się czym jest dyrektywa Work-life balance i co zmienia w kodeksie pracy? W dzisiejszym artykule odpowiemy ci na to pytanie.

O zmianach w kodeksie pracy pisze się i mówi już od dłuższego czasu. Nie wszystkie z nich są wprowadzane jedną zmianą ustawy kodeks pracy, proces ten został rozłożony w czasie. Sporo nowych przepisów musi się pojawić z uwagi na konieczność implementacji przepisów unijnych do przepisów krajowych. Na temat zmian w kodeksie pracy znanych pod pojęciem dyrektywa Work-life balance, pisaliśmy już na etapie projektu ustawy. Obecnie proces legislacyjny zakończył się, Prezydent podpisał ustawę i nowe przepisy wejdą w życie po jej ogłoszeniu. W dzisiejszej publikacji napiszemy, jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadza dyrektywa Work-life balance.

Cel wprowadzanych zmian

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy przepisy dyrektywy dotyczą wszystkich pracowników bez wyjątków, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W wielu krajach zauważalna jest tendencja wycofywania się z życia zawodowego kobiet, które pragną posiadać dzieci i je wychowywać. Bardzo często trudno jest pogodzić obowiązki opiekuńcze i pracownicze i właśnie to zagadnienie przyświecało idei stworzenia dyrektywa Work-life balance i dyrektywy rodzicielskiej. Przeniesienie przepisów dyrektywy na grunt kodeksu pracy wiąże się m.in. ze zmianami w obszarze urlopów rodzicielskich, czy elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami. W większej szczegółowości niektóre z wprowadzonych zmian opiszemy poniżej.

Wprowadzone zmiany w dyrektywie rodzicielskiej

Dyrektywa rodzicielska to przede wszystkim zmiany w urlopach tych, które już funkcjonują, ale także wprowadzenie nowych. Zmiany mają na celu m.in. ochronę pracowników, którzy korzystają z uprawnień pracowniczych, zobaczmy więc o czym jest mowa:

Urlop rodzicielski
Przed zmianą przepisów jeśli ojciec dziecka nie chciał skorzystać z urlopu rodzicielskiego, to mógł on być przeniesiony na matkę, po zmianie nie ma już takiej możliwości
Określona została nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni. Oznacza to, że jeżeli ojciec dziecka nie skorzysta z urlopu to urlop w tej części przepadnie
Wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie podwyższony o 9 tygodni. Jak będzie się kształtowała jego wysokość można w szczegółach przeczytać w podlinkowanej publikacji
Po wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie urlopu rodzicielskiego pracownik jest objęty ochroną i nie można go:
  • zwolnić,
  • prowadzić przygotowań do zwolnienia.

Jeśli pracodawca złamie tę zasadę pracownik ma prawo udać się do sądu pracy

Ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego nawet wówczas jak matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/w ubezpieczeniu chorobowym
Urlop macierzyński
Wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego została ustalona na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku
Rozwiązanie umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego będzie możliwe jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
Od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może:
  • zwolnić,
  • prowadzić przygotowań do zwolnienia pracownika
Urlop opiekuńczy
Urlop opiekuńczy ma charakter bezpłatny
Wymiar urlopu opiekuńczego wynosi 5 dni
Urlop opiekuńczy jest udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym ze względów medycznych
Okres urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia
Urlop z powodu działania siły wyższej
Urlop udzielany w pilnych sprawach rodzinnych
Wymiar urlopu wynosi 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym
Za czas urlopu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50%
Urlop ojcowski
Urlop ojcowski będzie musiał być wykorzystany w terminie 12 miesięcy a nie jak było do tej pory w terminie 24 miesięcy

Dyrektywa Work-life balance – jakie zmiany w kodeksie pracy wprowadza?

Jeżeli chodzi o zmiany w kodeksie pracy w związku z wprowadzeniem słynnej dyrektywy Work-life balance, to wprowadzone regulacje mają przede wszystkim na celu poprawę warunków zatrudnienia i poszerzenie uprawnień pracowniczych. Zobaczmy w takim razie, o jakich przykładowych zmianach jest mowa:

Ochrona pracownika przed niekorzystnym traktowaniem z powodu korzystania z uprawnień, jakie wynikają z kodeksu pracy
Pracownicy zatrudnieni co najmniej przez 6 miesięcy mogą raz w roku kalendarzowym wystąpić o zmianę umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Można skierować także wniosek do pracodawcy m.in. o zapewnienie bezpieczniejszych warunków pracy, czy zmianę rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Taki wniosek wymaga pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem przekazanej przez pracodawcę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
Na pracodawcy spoczywa obowiązek przekazywania pracownikom szerszego zakresu informacji o warunkach zatrudnienia m.in. o:
  • szkoleniach,
  • długości przysługującego płatnego urlopu,
  • przysługujących przerwach w pracy,
  • zasadach pracy w godzinach nadliczbowych
Pracownik ma prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
Pracownik może równolegle, bez ograniczeń nawiązywać stosunki pracy z innymi pracodawcami, także inne niż stosunek pracy

Podsumowanie

W ostatnim czasie zostało wprowadzonych szereg różnego rodzaju modyfikacji w kodeksie pracy. Większość z tych regulacji jest nowa, jednak również pojawiają się zapisy doprecyzowujące dotychczas obowiązujące przepisy. Dyrektywa Work-life balance, która przyświeca niektórym zmianom ma na celu z założenia równoważyć życie zawodowe i rodzinne. Prawa pracownicze mają być przede wszystkim przyjazne dla pracowników a pracodawca ma je respektować. Z uwagi na poszerzenie uprawnień pracowniczych pracodawcy obawiają się sporów z pracownikami, pisaliśmy o tym na łamach podlinkowanej publikacji. Weszły zmiany w urlopach rodzicielskich, doszła możliwość skorzystania z urlopu opiekuńczego czy z powodu działania siły wyższej. Pracownicy zostali objęci szerszą ochroną a pracodawcy muszą jak najszybciej zapoznać się z tymi obszernymi nowymi regulacjami i je przestrzegać. Jaki będzie efekt podjętych działań przekonamy się już na etapie stosowania nowych przepisów. Ustawa wchodzi w życie po 21 dniach od jej ogłoszenia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość