Innovation Box – nowa ulga od 2019 r.

Innowacyjne rozwiązania w działalności gospodarczej to ogromna szansa dla przedsiębiorcy. Wiedzą o tym również ustawodawcy, którzy – chcąc wspomóc innowacyjność polskich firm oraz ich konkurencyjność na najbardziej rozwijających się rynkach – wprowadzili nową ulgę. Od początku 2019 r. tzw. Innovation Box może zmniejszyć podatek dochodowy do 5%.

Innovation Box – czego dotyczy?

Nowy art. 30ca w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że przedsiębiorca może opodatkować stawką 5% podatku dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tej grupy możemy zaliczyć:

 • Patenty,
 • Prawa ochronne na wzór użytkowy,
 • Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • Prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
 • Dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • Prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • Wyłączne prawa, o których mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • Autorskie prawa do programu komputerowego,

gdy podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów krajowych lub obowiązujących w kraju przepisów międzynarodowych.

Innovation Box – wymogi

Z drugiej strony niezbędne jest wyodrębnienie wszystkich przychodów, powstałych w wyniku:

 • Opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • Sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • Uwzględnienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • Odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na przedsiębiorców, rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, art. 30cb ust. 2 nakłada wprost obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji, w której wyodrębnione zostaną koszty, przychody, i na ich podstawie dochody podlegające uldze Innovation Box. Co ważne, odliczeń z tego tytułu można dokonać dopiero w zeznaniu rocznym – prowadzona w trakcie roku ewidencja ma służyć jedynie jako podstawa do wyliczenia wysokości ulgi, natomiast nie uprawnia do odliczeń w trakcie roku.

▲ wróć na początek

Rozliczenie Innovation Box

Aby móc wykazać ulgę Innovation Box w zeznaniu rocznym, podatnik powinien ustalić wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Do tego celu służy specjalny wzór, wskazany w art. 30ca ust. 4 ustawy. Zgodnie z nim, kwalifikowany dochód (KD) wynosi:

innovation box - obliczenie

gdzie litery oznaczają koszty poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Nie tylko Innovation Box – sprawdź, jakie są zasady ulgi badawczo-rozwojowej!
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań