Jak liczyć terminy podatkowe?

Terminy podatkowe, mimo że są precyzyjnie określone przepisami prawa, mogą powodować niemałe trudności. Podatnicy często zastanawiają się bowiem, co zrobić, gdy termin wskazany w ustawie przypada w sobotę lub święto? Jak liczyć przedziały czasowe – czy jeśli podatnik ma na coś 7 dni, to liczy się też ten siódmy dzień, czy już nie? Na te i inne pytania na temat liczenia terminów podatkowych odpowiadamy poniżej.

 

Termin podatkowy w weekend lub święto

Jeżeli termin podatkowy przypada w weekend lub święto (dzień ustawowo wolny od pracy), wówczas należy uznać, że mija on w pierwszym dniu roboczym, który następuje po wymienionych dniach. Przykład?

 

W listopadzie 2017 r. przedsiębiorcy mają więcej czasu na rozliczenie się z VAT za poprzedni miesiąc. 25 dzień miesiąca wypada bowiem w sobotę (dzień ustawowo wolny od pracy). W związku z powyższym podatnicy mogą wysłać deklaracje i zapłacić podatek do poniedziałku, 27 listopada włącznie.

 

Termin podatkowy oznaczony jako przedział czasowy

A jak należy rozumieć terminy podatkowe określone w formie przedziałów czasowych? Tutaj z pomocą przychodzi art. 12 par. 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym „terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi tego terminu” (podobnie traktuje się miesiące, lata etc.). Brzmi to dość zawile, dlatego poniżej prezentujemy krótki przykład.

 

28 lipca 2017 r. (piątek) przedsiębiorca (osoba fizyczna) założył nowy firmowy rachunek bankowy. Zgodnie z przepisami ma on 7 dni (tydzień) na zgłoszenie tego faktu na CEIDG-1. Oznacza to, że termin na aktualizację danych minie 4 sierpnia (poniedziałek).

W tym miejscu warto zaznaczyć, że jeśli w danym miesiącu/roku nie występuje dany dzień (np. przy miesięcznym terminie, który rozpoczyna się 31 maja, a powinien kończyć się 31 czerwca, którego nie ma w kalendarzu), termin upływa w dniu wcześniejszym (czyli 30 czerwca).

 

 

Zasada “Dzień po zdarzeniu”

W sytuacji, gdy pewne zdarzenie stanowi początek terminu podatkowego określonego w dniach, wówczas przy liczeniu nie bierze się pod uwagę dnia, w którym wspomniane zdarzenie miało miejsce. Przykład.

 

Podatnik 5 sierpnia odebrał wezwanie z urzędu skarbowego, nakazujące w ciągu 7 dni dopłacić należność podatkową wraz z odsetkami. Oznacza to, że na spełnienie tego obowiązku przedsiębiorca ma czas do 12 sierpnia włącznie.

Poznaj istotne terminy podatkowe w 2017 r.!
Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK