JPK_VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Czynni podatnicy VAT mogą zawiesić działalność gospodarczą, na okres co najmniej 30 dni (lub 28 dni w przypadku pełnego miesiąca lutego). Zawieszenie działalności gospodarczej (więcej na ten temat) to czas w którym przedsiębiorca winien wykonywać wszelkie swoje obowiązki, jakie nakładają na niego przepisy prawa. Przysługuje mu również w tym okresie szereg uprawnień dotyczących m. in pliku JPK_VAT.

Plik JPK_VAT podczas zawieszenia działalności

Co do zasady, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nie ma obowiązku składania deklaracji VAT. Zwolnienie to dotyczy pełnych okresów rozliczeniowych, miesięcy lub kwartałów, przez które działalność gospodarcza nie była prowadzona – była zawieszona (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Oznacza to również brak obowiązku prowadzenia ewidencji VAT. Przepisy nie określają wprost zwolnienia przesyłania plików JPK_VAT za okresy zawieszenia. W związku z powstałymi wątpliwościami, Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia.

Zgodnie z nimi, jeżeli ze względu na zawieszenie działalności gospodarczej i brakiem wykonywanych operacji, nie wprowadza zapisów do ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT za okresy zawieszenia.

Kluczowa jest tutaj konieczność uzupełniania ewidencji VAT określonej w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Bowiem dane przesyłane w ramach jednolitego pliku kontrolnego VAT stanowią odzwierciedlenie tych ewidencji.

Podatnicy VAT w okresie zawieszenia winni prowadzić ewidencję VAT, składać deklaracje VAT oraz przesyłać pliki JPK_VAT za okresy, w których (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

  1. okres zawieszenia nie objął pełnego okresy rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału), np. zawieszenie w dniu 2 marca powoduje konieczność przesłania JPK_VAT za marzec;
  2. dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, np. towar zamówiony przed zawieszeniem działalności dotarł już w okresie zawieszenia;
  3. dokonali importu usługi lub kupili towary – w związku z transakcjami, w zakresie których są podatnikami, np. przedłużenie licencji na zakup oprogramowania antywirusowego od firmy mającej siedzibę poza Polską;
  4. mieli obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu; w szczególności: sprzedaż ŚT w trakcie trwania zawieszenia działalności gospodarczej, a także gdy obowiązek podatkowy jest przesunięty po wykonaniu usługi lub dostawie towarów, np. usługa najmu świadczona w lutym, zafakturowana 1 marca, zawieszenie 2 marca – powoduje konieczność uwzględniania w ewidencji VAT w marcu usługi najmu, złożenia VAT-7 i JPK_VAT za marzec;
  5. mieli obowiązek skorygować podatek naliczony np. otrzymanie korekty zmniejszającej do faktury, z której uprzednio odliczono podatek naliczony VAT, bądź nie uregulowali należności w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności z faktury, z której odliczyli podatek VAT (ulga na złe długi u dłużnika).

W powyższych przypadkach, jeżeli wystąpi chociaż jedna z wyżej wskazanych operacji, przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem vat, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, winien wprowadzić odpowiednie zapisy w ewidencji VAT oraz przesłać drogą elektroniczną deklarację VAT i plik JPK_VAT.

 

Nie wiesz jak wysłać JPK_VAT? Sprawdź, jak łatwo wysłać jpk z ifirma.pl!
 

Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK