Karta podatkowa – obowiązki podatnika

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie musi wiązać się z mnogością ewidencji i deklaracji – szczególnie, jeśli podatnik zdecyduje się na kartę podatkową. Ta uproszczona forma opodatkowania pozwala na minimalną liczbę dokumentacji. Co będzie tu potrzebne?

Karta podatkowa bez księgowania

Podstawową zasadą zryczałtowanej karty podatkowej jest opłacanie podatku dochodowego w jednej, z góry ustalonej z urzędem skarbowym, kwocie. W związku z tym, że podatnik ma informację o wysokości wymaganego podatku, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, które miałyby dokumentować podstawę opodatkowania. Tym samym przy karcie podatkowej nie spotkamy się z podatkową księgą przychodów i rozchodów ani z ewidencją przychodów. Podatnicy na karcie podatkowej mogą natomiast zdecydować się na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia – nie stanowi to jednak ich obowiązku.

Jedyną obowiązkową ewidencją w przypadku karty podatkowej byłaby natomiast ewidencja zatrudnienia – jeśli przedsiębiorca będzie zatrudniał pracowników.

Brak ewidencji nie oznacza jednak braku dokumentacji. Przedsiębiorca na karcie podatkowej jest zobowiązany dokumentować swoją sprzedaż fakturą, jeśli takiego dowodu zażąda nabywca. Faktury sprzedaży należy w takim przypadku przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Przepisy nie narzucają natomiast konieczności przechowywania dowodów zakupu (faktur, rachunków), przy czym przedsiębiorca może zdecydować się na ich archiwizowanie w firmie.

Uwaga!

Wyjątkowym czasem, kiedy podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencje, jest okres przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu prawa korzystania z karty podatkowej. Gdyby bowiem okazało się, że podatnik nie uzyskał takiej możliwości, będzie zobowiązany do wyboru innej dostępnej formy opodatkowania.

Deklaracje przy karcie podatkowej

Podatnik rozliczający się na podstawie karty podatkowej nie składa w trakcie roku deklaracji podatkowych. Do jego obowiązków należy natomiast terminowe regulowanie zobowiązania podatkowego – w tym wypadku należność trzeba uiścić do 7 dnia każdego miesiąca. Wyjątek jest grudzień, kiedy to termin wpłaty zaliczki mija 28 grudnia danego roku.

Natomiast do końca stycznia kolejnego roku podatkowego należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PIT-16A.

Karta podatkowa a VAT

Karta podatkowa to forma rozliczania się podatnika z podatku dochodowego – zatem co do zasady, jej zastosowanie nie wpływa na ogólne zasady rozliczania VAT. Może się zatem zdarzyć, że przedsiębiorca, rozliczający się na karcie, będzie jednocześnie podatnikiem VAT czynnym. Wtedy też konieczne będzie zastosowanie się do przepisów o VAT i prowadzenie właściwych ewidencji VAT dla podatku naliczonego i należnego, a także przechowywanie dokumentów źródłowych, na podstawie których naliczono i odliczono podatek. Dodatkowo – zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o VAT – przedsiębiorca powinien pamiętać o terminowym złożeniu właściwej deklaracji.

 

Nie tylko karta – sprawdź, jak działa uproszczona księgowość w formie ryczałtu ewidencjonowanego!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGAZachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI