Kolejna tarcza branżowa

tarcza branżowa 6.0

Twoja firma znajduje się w trudnej sytuacji z powodu COVID-19? Sprawdź jakie kolejne rozwiązania przygotowuje rząd w ramach tzw. tarczy branżowej 6.0.

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, dlatego przedsiębiorcy zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób przetrwać i poradzić sobie w tych trudnych czasach. Rząd na razie nie mówi o ponownym lockdown, ale sytuacja jest poważna. Zostały już wprowadzone ponowne ograniczenia w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie całego kraju, a to niesie ze sobą konsekwencje dla wielu branż. Została między innymi zawieszona działalność lokali gastronomicznych i restauracji, pozostawiając możliwość dowozu posiłków lub podawanie ich na wynos. I z myślą między innymi o tych ostatnich została przygotowana kolejna tarcza antykryzysowa.

Tarcza branżowa 6.0

26 października 2020 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy z uwagi na ostrzeżenia wprowadzone w branżach:

 • gastronomicznej,
 • fitness,
 • targowej,
 • estradowej,
 • filmowej,
 • rozrywkowej i rekreacyjnej,
 • fotograficznej i fizjoterapeutycznej,
istnieje potrzeba wsparcia dla tych form prowadzenia działalności gospodarczej i z myślą o nich przygotowano nowy program działań osłonowych.

Jakie zmiany znajdują się w projekcie ustawy?

Nowe rozwiązania są skierowano do branż, których działalność musiała zostać zawieszona lub znacznie ograniczona z powodu COVID-19. W związku z powyższym najwięcej zmian dotyczy wymienionych obszarów, ale przy okazji projektu zmieniono jeszcze zapis odnoszący się do tarczy turystycznej.

Dokonano zmiany terminu przekazania przez Ministra właściwego do spraw turystyki środków na wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej oraz kosztów obsługi wypłat tych świadczeń.

Obecnie obowiązująca ustawa zapewnia finansowanie przedmiotowego świadczenia w 2020 r., zaproponowana zmiana ma zapewnić finansowanie również w kolejnym roku.

Dodatkowe świadczenie postojowe przy spadku przychodu o 40%

Branże prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04., będą mogły skorzystać z wypłaty dodatkowego świadczenia postojowego.

W projekcie nadano również uprawnienia organom ZUS do przeprowadzania kontroli zasadności wypłaty świadczeń postojowych. Podstawowym założeniem ustawy jest udzielenie pomocy na podstawie oświadczenia osoby wnioskującej, weryfikacja składanych oświadczeń powinna odbywać się również w toku przeprowadzanych kontroli przez ZUS.

Wypłata dodatkowego świadczenia postojowego ma charakter jednorazowy. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które otrzymały to świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Projekt zapewnia dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia podstawy wymiaru czasu pracy od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Zwolnienie z opłacania składek ZUS ma dotyczyć tylko miesiąca listopada 2020 r. pod warunkiem:

 • prowadzenia na dzień 30 września 2020 r. działalności oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:
  47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z,
 • zgłoszenia do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazania, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W projekcie zapisano, że osoby uprawnione do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. będą miały czas na złożenie wniosku wraz z oświadczeniami do ZUS nie później niż do dnia 31 stycznia 2021 r.

Podobnie jak w przypadku wypłaty dodatkowego świadczenia postojowego proponuje się nadanie ZUS uprawnień do przeprowadzania kontroli prawidłowości i rzetelności danych przekazanych przez płatnika składek we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w konsekwencji zasadności zwolnienia ze składek. Weryfikacja składanych oświadczeń powinna odbywać się również w toku przeprowadzanych kontroli przez ZUS.

W projekcie ustawy została zawarta delegacja dla Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia będzie mogła wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, a jednocześnie będą na to pozwalały finanse budżetu państwa.

Zawieszenie opłaty targowej

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy opłata targowa pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników.

Dokonywanie opłaty targowej w dobie pandemii może stanowić odczuwalne obciążenie finansowe dla takich małych firm. Dlatego też proponuje się zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021.

Pozostałe propozycje pomocy

Premier zapowiada również:

 1. “Małą dotację” w wysokości 5.000 zł w przypadku spadku przychodów o 40% w relacji miesięcy październik lub listopad 2020 r. do tych samych miesięcy 2019 roku.
 2. Przesunięcie o pół roku zapłaty zaliczek od wypłaconego wynagrodzenia pracowników za miesiące X, XI i XII 2020 r.
 3. Przedsiębiorstwa, które wiosną nie spełniały warunków do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej i dopiero teraz odczuły pogorszenie sytuacji gospodarczej będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń, mikropożyczek i świadczenia postojowego. Będą miały na to czas do 30 czerwca 2021 r.

Obecnie projekt ustawy branżowej jest na etapie prac w komisjach. W momencie kiedy ustawa wejdzie w życie poinformujemy o tym fakcie w naszych publikacjach.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość