Zatrudnianie nieletnich pracowników sezonowych na umowę cywilnoprawną

Przedsiębiorca może zatrudnić nieletniego pracownika sezonowego na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie lub o dzieło). Warunkiem jest jednak uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby, a zatem rodzica lub opiekuna prawnego (chyba że z ważnych powodów osoba niepełnoletnia wcześniej uzyskuje pełną zdolność do czynności prawnych, wówczas zgoda przedstawiciela ustawowego takiej osoby na zawarcie m.in. umowy cywilnoprawnej nie jest wymagana). O czym jeszcze warto pamiętać zatrudniając nieletnich pracowników na umowę cywilnoprawną?

Zgoda na zatrudnienie nieletniego pracownika na umowę cywilnoprawną

Zgoda przedstawiciela osoby nieletniej nie musi zostać wyrażona w formie pisemnej, wystarczy, że będzie wyrażona przez jakiekolwiek zachowanie przedstawiciela w sposób dostatecznie ją uzasadniający. Do celów dowodowych zalecana jest jednak pisemna forma zgody.

Kto może zawrzeć umowę cywilnoprawną z nieletnim poniżej 16 roku życia?

Wykonywanie pracy lub podejmowanie innych zajęć zarobkowych przez dzieci do 16. roku życia może odbywać się jedynie w okolicznościach ściśle wskazanych w Kodeksie pracy. Decydujące znaczenie będzie miał tu charakter prowadzonej działalności. Dla osób do 16 roku życia praca, w tym także na podstawie umowy cywilnoprawnej jest możliwa, ale po zaistnieniu łącznie trzech przesłanek. Zgodnie z zapisem w art. 304(5) Kodeksu pracy małoletni, który nie ukończył 16 roku życia może zostać zatrudniony przez podmiot prowadzący działalność:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • reklamową.

Dodatkowo, przed zatrudnieniem małoletniego podmiot ten musi uzyskać zgodę prawnego opiekuna dziecka oraz zezwolenie na zatrudnienie wydane przez inspektora pracy.

Pracownik między 16 a 18 rokiem życia to tzw. pracownik młodociany. Osoby takie mogą być zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej wyłącznie do prac lekkich. Dodatkowo, przy zatrudnianiu uczniów, którzy mają więcej niż 16 i mniej niż 18 lat należy mieć na względzie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianymi warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, które określa, do jakich obowiązków nie można zatrudniać takich pracowników.

▲ wróć na początek

Umowa cywilnoprawna z małoletnim a czas pracy

Nie ma przepisu prawa, który nakazywałby pracodawcy stosować zasady pracy osoby nieletniej na podstawie umowy o pracę do zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ostatecznie to pracodawca musi więc zadecydować, w jaki sposób będzie chronił zdrowie młodocianego i czy nie stosując ograniczeń wymiaru pracy będzie działał zgodnie z mającym tu zastosowanie art. 304 kodeksu pracy (czyli w pełni zapewni ochronę zdrowia i życia pracownika).

Umowa cywilnoprawna z małoletnim a składki ZUS

Jeżeli zatrudniana osoba małoletnia jest uczniem (np. szkoły ponadgimnazjalnej), to z tytuły umowy cywilnoprawnej nie będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Jeżeli jednak nie posiada statusu ucznia, wówczas z tytułu umowy zlecenia będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (dowiedz się więcej na temat składek ZUS przy umowie zlecenia).

Umowa cywilnoprawna a podatek dochodowy

Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych nie różni się niczym od rozliczeń osoby pełnoletniej. W zależności od uzyskanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek. W przypadku pierwszej z nich, zleceniodawca po zakończeniu roku będzie musiał przekazać osobie małoletniej oraz właściwemu urzędowi skarbowemu PIT-11. Na tej podstawie rodzic niepełnoletniego wypełnia swój PIT-37, w którym wykazuje także dochody dziecka. Jeżeli natomiast z tytułu umowy zlecenia małoletni osiąga wynagrodzenie niższe niż 200 zł brutto i określone kwotowo, od tych przychodów należy pobrać podatek zryczałtowany, którego nie wykazuje się na PIT-11.
Ważne!

Nawet jeśli wynagrodzenie osoby małoletniej z tytułu umowy cywilnoprawnej jest niższe niż 200 zł brutto, ale jest zależne od przepracowanych godzin (nie jest określone kwotowo), wówczas rozliczenie następuje na zasadach ogólnych, tzn. należy pobrać podatek dochodowy wg stawki 18% i odprowadzić zaliczkę na PIT, a na koniec roku sporządzić PIT-11.

▲ wróć na początek

Sprawdź, co musi zawierać umowa zlecenia!

 

Popularne posty:

UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI