Powrót

Objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Przeprowadzasz transakcje międzynarodowe? Sprawdź jak dokumentować WDT po zmianach przepisów.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów polega na wywiezieniu towarów z Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Jest to taki eksport tylko dokonywany w ramach UE. Podobnie jak przy eksporcie przedsiębiorca ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Jednak, aby to było możliwe muszą być spełnione pewne warunki ustawowe. Od 1 lipca 2020 r. zmieniły się nieco zasady dokumentowania transakcji WDT, również w zakresie potwierdzenia wywozu towarów. W dzisiejszej publikacji opiszemy, jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

Co to są objaśnienia podatkowe?

Na wstępie przypominamy, że objaśnienia mają za zadanie zaprezentowanie stanowiska Ministra Finansów najczęściej w kwestiach, które są w sposób niespójny interpretowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Wyjaśnienia mają charakter wiążący zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla organu podatkowego, dlatego tak dużą wagę się do nich przywiązuje.

Czego dotyczą objaśnienia podatkowe z 17 grudnia 2020 r.?

Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego obejmuje zagadnienia związane z zasadami dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%. Powyższe pozostaje w związku z implementacją przepisów unijnych, a konkretnie Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej do przepisów polskiej ustawy o podatku VAT.

Jednym z warunków uznania transakcji za WDT z prawem do zastosowania 0% stawki podatku VAT jest posiadanie stosownych dokumentów potwierdzających wywiezienie towarów z terytorium Polski na terytorium innego kraju UE.
W polskiej ustawie o VAT nie zmieniły się zapisy w art. 42 ust. 1-5 – wykaz dokumentów podstawowych i ust. 11 – wykaz dokumentów uzupełniających. Dodatkowo można również dokumentować transakcje WDT w oparciu o wytyczne Rozporządzenia 282/2011. Z uwagi na brak informacji w jaki sposób należy traktować zapisy z Rozporządzenia 282/2011 oraz przepisy ustawy o VAT, celem wydania objaśnień jest wyjaśnienie tej kwestii.

Powiązanie przepisów Rozporządzenia 282/2011 z polską ustawą o VAT

Zmiana przepisów w zakresie dokumentowania transakcji WDT ma na celu ujednolicenie zasad w tym temacie na terenie całej UE. W wyjaśnieniach MF zostało wskazane, że podatnik może posługiwać się dokumentami określonymi w art. 45a Rozporządzenia 282/2011 i w tym zakresie korzystać z domniemania dostarczenia towarów do nabywcy. Nie jest jednak obowiązkiem podatnika gromadzenie wszystkich dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu 282/2011 aby skorzystać z 0% stawki podatku VAT. W dalszym ciągu przedsiębiorca ma prawo do dokumentowania dostarczenia towarów w ramach WDT na podstawie ustawy o podatku VAT.

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów w oparciu o art. 45a Rozporządzenia 282/2011

Jak już wspomnieliśmy posiadanie dokumentów na potwierdzenie wywozu towarów z Polski do innego kraju w UE jest jednym z podstawowych warunków uznania transakcji za WDT i daje prawo do stosowania 0% stawki VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem będą to dokumenty:

 1. Dokumenty z grupy A:
  • podpisany list przewozowy CMR,
  • konosament (morski list przewozowy),
  • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów.
 2. Dokumenty z grupy B:
  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia,
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Dostarczenie i odbiór towarów uznaje się za dokonane jeżeli przedsiębiorca będzie posiadał 2 dokumenty, które są wydane przez 2 różne strony niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy. Mogą to być 2 dokumenty z grupy A lub jeden dokument z grupy A i jeden dokument z grupy B.

Przykład 1
Przedsiębiorca, który dokonał transakcji WDT posiada podpisany list przewozowy CMR i fakturę za przewóz towarów od przewoźnika. Zgodnie z Rozporządzeniem posiada 2 niezależne od siebie dokumenty potwierdzające wywóz towarów z Polski do innego kraju UE.

Przykład 2
Przedsiębiorca dokonał transakcji WDT, aby mieć prawo do zastosowania 0% stawki VAT zgromadził dokumenty w postaci faktury od przewoźnika towarów i polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do wysyłki. Zgodnie z Rozporządzeniem posiada 1 dokument z grupy A i 1 dokument z grupy B wydane przez 2 różne strony.

Przykład 3
Przedsiębiorca zamierza dostarczyć towary w ramach WDT własnymi środkami transportu. W takim przypadku nie będzie mógł skorzystać z domniemania doręczenia towarów na podstawie Rozporządzenia, ponieważ dokumenty potwierdzające wywóz towarów będą zależne od sprzedawcy, nie zostanie spełniony warunek niezależności.
W takim przypadku pozostaje dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie polskiej ustawy o podatku VAT.

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów na podstawie ustawy o VAT

Zgodnie z ustawą o podatku VAT dokumenty, które potwierdzają wywóz towarów z art. 42 będą to:

 1. Dokumenty podstawowe:
  • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego.
  • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, może być faktura.
 2. Dokumenty uzupełniające:
  • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
  • dowód zapłaty za towar,
  • dowody potwierdzające przyjęcie towaru przez nabywcę na terytorium innego niż Polska kraju UE.

Jeżeli chodzi o dokumenty uzupełniające jest to jedynie przykładowy wykaz. Jest to katalog otwarty i jeżeli przedsiębiorca wejdzie w posiadanie innych dokumentów, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do nabywcy w innym kraju UE to również takie dokumenty należy uznać, pomimo że nie zostały wymienione w przepisie.

Jak można przeczytać w objaśnieniach dla udowodnienia faktu wywozu towarów i ich dostarczenia nabywcy na terytorium innego państwa UE istotne znaczenie powinna mieć treść wymienionych w art. 42 ustawy o VAT dokumentów, a nie ich liczba.
Bardzo ważna dla przedsiębiorcy jest również informacja zawarta w objaśnieniach dotycząca formy posiadanych dokumentów.

 

Objaśnienia podatkowe na pewno rozwiały wątpliwości co do tego, które przepisy powinny mieć zastosowanie przy dokumentowaniu transakcji WDT. Przedsiębiorcy zdecydują czy będą gromadzić dokumenty w oparciu o Rozporządzenie czy o przepisy ustawy o VAT. Przepisy nie precyzują wprost czy raz wybrany sposób dokumentacji powinien być stosowany do wszystkich transakcji. Wydaje się, że można dowolnie stosować wybraną metodę, ewentualnie w razie wątpliwości można wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸WDT - jakie dokumenty potwierdzające wywóz?

  Dokumenty z grupy A:

  • podpisany list przewozowy CMR,
  • konosament (morski list przewozowy),
  • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów.
  Dokumenty z grupy B:
  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia,
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość