Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1

Mechanizm odwrotnego obciążenia wiąże się z przeniesieniem obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę. Wprowadzenie takiej procedury miało na celu ograniczenie oszustw podatkowych w branżach, w których najczęściej do nich dochodziło. Towary objęte odwrotnym obciążenie w VAT wyszczególnione są w załączniku nr 11 a usługi w załączniku nr 14 do ustawy.

Odwrotne obciążenie w ustawie o VAT

Przystosowanie przepisów unijnych do przepisów krajowych wymagało zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawowe zapisy ujęte są w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, z których można dowiedzieć się jakie towary i usługi objęte są odwrotnym obciążeniem. Wskazane są też podstawowe kryteria, które kwalifikują transakcję pod odwrotne obciążenie.

Dostawa towarów z załącznika nr 11

W załączniku nr 11 do ustawy o VAT wyszczególniono towary, których sprzedaż objęta jest procedurą odwrotnego obciążenia. Są to między innymi: wyroby stalowe, miedziane, aluminiowe, złom, laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier video, procesory. Aby daną transakcję można było opodatkować w ramach odwrotnego obciążenia muszą być spełnione pewne warunki.

Warunki stosowania odwrotnego obciążenia w VAT przy dostawie towarów

 • Dostawca i nabywca muszą być czynnymi podatnikami VAT, nie mogą korzystać ze zwolnienia do wysokości limitu obrotów (art. 113 ust. 1 i 9),
 • Dostawa towarów nie może korzystać ze zwolnienia od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 2; art. 122),
 • Dostawa musi być dokonana na terytorium kraju,
 • W przypadku dostawy towarów z poz. 28-28c załącznika nr 11 łączna wartość towarów w ramach transakcji jednolitej gospodarczo musi przekraczać kwotę 20.000 zł.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, aby zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1

Transakcja jednolita gospodarczo

Pojęcie transakcji jednolitej gospodarczo zostało opisane w ustawie o VAT (art. 17 ust. 1c-1e) jednakże w praktyce może być problem z właściwą kwalifikacją transakcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców została wydana przez Ministerstwo Finansów broszura, w której omówiono między innymi transakcję jednolitą gospodarczo. Broszura jest pomocna, ponieważ problematykę omówiono na przykładach.

Podstawowe elementy transakcji jednolitej gospodarczo:

 • Wartość transakcji netto powyżej 20.000 zł,
 • Obejmuje jedną umowę, w ramach której może być jedna lub wiele dostaw,
 • Więcej niż jedna umowa, jeżeli okoliczności towarzyszące transakcji odbiegają od okoliczności lub warunków typowych przy zawieraniu tego typu transakcji.
▲ wróć na początek

Faktura uproszczona w mechanizmie odwrotnego obciążenia

Transakcje w procedurze odwrotnego obciążenia dokumentuje się fakturą. Elementy obowiązkowe jakie powinny znaleźć się na fakturze są opisane w ustawie. Wystawiana jest faktura uproszczona, ponieważ nie musi zawierać między innymi informacji o stawce podatku VAT i kwocie podatku. Nie ma przykładowego wzorca faktury, a więc każda forma będzie właściwa jeżeli będzie zawierała niezbędne informacje. Jedną z bardzo istotnych kwestii jest zamieszczenie na fakturze adnotacji „odwrotne obciążenie”.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1

Ewidencje VAT, deklaracje i informacje

Zarówno dostawca jak i nabywca muszą zaewidencjonować fakturę wystawioną w procedurze odwrotnego obciążenia w urządzeniach księgowych. Każda ze stron ma jednak nieco inne obowiązki ewidencyjne.

Obowiązki po stronie nabywcy:

 • Nabywca nalicza VAT należny i naliczony, księguje zarówno w ewidencji VAT zakupu jak i sprzedaży – transakcja neutralna podatkowo,
 • Transakcję wykazuje w odrębnych wierszach w deklaracji VAT-7(19) w poz. 34 i 35 po stronie VAT należnego oraz po stronie VAT naliczonego poz. 45 i 46 (środki trwałe poz. 43 i 44).

Obowiązki po stronie dostawcy:

 • Dostawca ujmuje fakturę VAT w ewidencji VAT sprzedaży bez kwoty podatku VAT,
 • Wykazuje transakcję w kwocie netto w deklaracji VAT-7(19) w wierszu 31,
 • Sporządza informację podsumowującą VAT-27.
Program do faktur – Darmowe konto Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.1

Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia

O obowiązkowej podzielonej płatności w VAT dla towarów i usług z załącznika nr 11 i 14 mówi się od bardzo dawna. Obecnie trwają intensywne starania, aby ustawa weszła w życie już 1 września 2019 roku.

▲ wróć na początek

Co mówi projekt ustawy zmieniającej?

Obowiązkowy split payment ma objąć towary i usługi znajdujące się między innymi w załącznikach 11 i 14. Kryterium będzie stanowiła kwota transakcji. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) za fakturę ma obowiązywać dla transakcji pow. 15.000 zł brutto. Do kwoty 15.000 zł split payment ma być dobrowolny – kto nie skorzysta z MPP opodatkuje towary i usługi na zasadach ogólnych. Dodany zostanie nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT, w którym wymienione zostaną wszystkie towary i usługi objęte split payment. Będą to nie tylko towary i usługi z załączników: 11, 13 i 14, ale pojawią się również nowe towary.

Odwrotne obciążenie czy split paymentprawidłowe rozliczanie transakcji od 01.11.2019.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań