Opłata recyklingowa – sprawozdanie i opłaty

Od 1 września 2019 roku, weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, która reguluje pobieranie opłaty za wydawanie swoim klientom toreb z tworzyw sztucznych. Opłata recyklingowa pobierana jest za wszystkie reklamówki foliowe za wyjątkiem bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów (tzw. zrywek), które używane są ze względów higienicznych do pakowania żywności sprzedawanej luzem. Raz do roku należy sporządzić sprawozdanie z ich sprzedaży.

Sprawozdanie i opłata recyklingowa

Pierwsze sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku. Sprawozdanie to obejmuje sprzedaż:

  • lekkich toreb – od 15 do 49 mikrometrów – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  • pozostałych toreb – od 50 mikrometrów – od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Kolejne sprawozdania należy składać do 15 marca, za poprzedni rok kalendarzowy. Oznacza to, że sprawozdanie za rok 2020, będzie należało złożyć do 15 marca 2021 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pobierz dodatkowy materiał w pdf

TYLKO DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Nie masz jeszcze konta?

ZAREJESTRUJ SIĘ
 

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w rejestrze BDO. Więcej na temat obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych (BDO) przeczytasz tutaj.

Opłaty należy wnieść do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym zostały pobrane. Oznacza to, że termin wniesienia opłat za pierwszy kwartał 2020 roku, to 15 kwietnia 2020 r.

Opłaty recyklingowe wnosi się na specjalne konto bankowe otwarte przez właściwego marszałka województwa. Niektóre urzędy publikują te numery na swoich stronach internetowych.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Ewidencję można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą kilka sklepów lub hurtowni, powinni prowadzić kilka ewidencji. Dla każdego z tych miejsc osobną. Taką dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą. Prowadzona ewidencja ma ułatwić sporządzanie corocznego sprawozdania, które należy złożyć marszałkowi województwa.

opłata recyklingowa za torebki foliowe

Opłata recyklingowa – infografika
 

Opłata recyklingowa w podatkach

Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr. Opłata może stanowić całkowity koszt torby lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez przedsiębiorcę. W takim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez klienta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej.

Podatek VAT

Podatnicy VAT do ceny torby zobowiązani są doliczyć stawkę podatku VAT. Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dlatego podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej na zasadach ogólnych. Na paragonie (lub fakturze) należy umieścić informację o liczbie sprzedanych torebek bez wyszczególniania dodatkowo opłaty recyklingowej (w przypadku gdy cena torby jest wyższa niż sama opłata – 20 gr).

Podatek dochodowy

Opłata naliczana z tytułu sprzedaży toreb z tworzyw sztucznych stanowi przychód przedsiębiorcy. Natomiast opłata wnoszona przez przedsiębiorcę do Urzędu Marszałkowskiego stanowi koszt z chwilą wniesienia jej przez przedsiębiorcę.

Polecamy nasz materiał video – rejestracja w BDO:

Rejestracji muszą dokonać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Czym tak właściwie jest BDO? Jest to „baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”. BDO ma służyć gromadzeniu i zarządzaniu informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami.

Kara za niedotrzymanie obowiązku

W przypadku prowadzenia działalności bez obowiązkowego wpisu w rejestrze BDO grożą dotkliwe kary finansowe kara administracyjna nie mniejsza niż 5 000 zł i nie większa niż 1 000 000 zł oraz wymierzana przez sąd – kara aresztu albo grzywny. Decydująca jest tu data złożenia wniosku, a nie data dokonania wpisu.

Ważne!
 

Przepisy zmieniają się zbyt często? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. O nowych obowiązkach dowiesz się od razu! Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Trzeba również pamiętać o aktualizowaniu danych zawartych w rejestrze w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpi ich zmiana. W przypadku trwałego zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wpisu do rejestru lub zaprzestania udostępniania klientom toreb z tworzyw sztucznych, należy złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia zakończenia działalności wymagającej wpisu. W przypadku niedopełnienia tych wymagań również może grozić kara grzywny lub aresztu.

Sprawdź czy jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.
▲ wróć na początek

Opłata recyklingowa – najważniejsze pytania:

🔸 Czy przedsiębiorca może uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie i nie obciążać nią klienta?

Nie można zastosować takiej praktyki, ponieważ można narazić się na karę pieniężną od 500 zł do 20.000 zł.

🔸Czy torby o grubości poniżej 15 mikrometrów mogą być w każdym przypadku bezpłatnie oferowane klientowi?

Oferowanie toreb bezpłatnie możliwe jest w sytuacjach, gdy służą do pakowania żywności luzem lub spowodowane to jest względami higienicznymi. Jeśli prowadzimy sklep z narzędziami i pakujemy drobne elementy np. śrubki do torebki foliowej poniżej 15 mikrometrów – opłata recyklingowa musi zostać pobrana i odprowadzona.

🔸 Czy produkty żywnościowe dla zwierząt sprzedawane luzem traktowane są jako żywność i można je pakować w folie o gr. poniżej 15 mikrometrów za darmo?

Torby, do których są pakowane produkty dla zwierząt obejmuje opłata recyklingowa, nie można ich dodawać za darmo.

🔸 Czy opłata recyklingowa obejmuje również torby papierowe?

Nie, torebki papierowe nie podlegają opłacie.

🔸 Czy pakując w sklepie produkty w woreczki strunowe o grubości poniżej 50 mikrometrów należy uiścić opłatę recyklingową?

Tak, takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań