Terminy składania deklaracji podatkowych

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek płacenia danin publicznych bez wezwania w terminie określonym przez odpowiednie przepisy podatkowe. Wysokość zobowiązań jest obliczana przez przedsiębiorcę i przekazywana do Urzędu Skarbowego na formularzu odpowiedniej  deklaracji podatkowej. Trochę inaczej jest traktowany podatek dochodowy (w tym od wynagrodzeń pracowniczych) i ryczałtowy – w trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki, natomiast nie składa do US żadnych deklaracji miesięcznych.

Brak deklaracji w terminie

Niezłożenie deklaracji w terminie grozi postępowaniem karno-skarbowym oraz karą pieniężną więc należy takiej sytuacji unikać. Natomiast konsekwencją niewpłacenia w terminie należnego podatku (lub zaliczki na podatek dochodowy)  jest naliczenie odsetek ustawowych. Dlatego w sytuacji, gdy firma ma problemy z płynnością finansową (bo np. kontrahent nie zapłacił za wykonaną i zafakturowaną sprzedaż, od której podatek należy zapłacić) składamy w terminie deklarację i ewentualnie opóźniamy wykonanie płatności licząc się z koniecznością zapłacenia odsetek.

Jakie są terminy składania deklaracji podatkowych?

Karta podatkowa

PIT-16A

 • Roczna deklaracja o wysokości zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Deklarację należy złożyć do 31 stycznia roku następnego za rok ubiegły.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28

 • Roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego.
 • Zeznanie należy złożyć między 15 a ostatnim dniem lutego następnego roku za rok ubiegły.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

PIT-36

 • Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku.
 • Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku progresywnego.
 • Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-36L 

 • Zeznanie roczne o osiągniętych dochodach i odliczeniach od podatku.
 • Jest ono przeznaczone dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku liniowego.
 • Zeznanie to składa się do 30 kwietnia roku następnego za rok ubiegły.

Firmy zatrudniające pracowników

PIT-4R 

 • Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych w danym roku wypłat wynagrodzeń.
 • Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-8AR

 • Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Deklarację tę składa się do końca stycznia roku następnego za rok ubiegły.

PIT-11

 • Informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za dany okres.
 • Deklaracja ta jest zeznaniem rocznym.
 • Przekazuje się ją urzędowi skarbowemu do końca stycznia, a pracownikowi do końca lutego, za rok ubiegły.

Podatnicy VAT

VAT-7 

 • Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
 • Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-7D 

 • Deklaracja kwartalna, składana przez podatników VAT innych niż mali podatnicy, rozliczających się za okresy kwartalne.
 • Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.

VAT-7K

 • Deklaracja kwartalna, składana przez małych podatników i rolników ryczałtowych, którzy wybrali rozliczenia kwartalne.
 • Deklarację składa się do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy deklaracja.

VAT-8 

 • Deklaracja dla rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług – dotyczy podatników nie będących podatnikami czynnymi oraz osób prawnych nie będących podatnikami, zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE dla celów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 • Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-9M

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku przy imporcie usług lub dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca.
 • Składają ją podatnicy, którzy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.
 • Składa się ją do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc, w którym miała miejsce opodatkowana transakcja.

VAT-10

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.
 • Deklarację tę składają podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, a nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

VAT-11

 • Deklaracja dla rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

VAT-12

 • Skrócona deklaracja VAT w zakresie przewozu osób i ładunków taksówkami dla taksówkarzy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.
 • Składa się ją co miesiąc do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc ubiegły.

VAT-UE 

 • Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowych dostawach i nabyciach towarów.
 • Składają ją firmy zarejestrowane jako podatnicy VAT-UE dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Deklarację składa się miesięcznie do 25 dnia następnego miesiąca.

VAT-UE/K 

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań