Rozliczanie straty w firmie

Jeżeli koszty uzyskania przychodu są wyższe niż uzyskany przychód, wówczas firma odnotowuje stratę. Strata może być wynikiem na przykład nietrafionych decyzji finansowych, działania konkurencji, kradzieży czy braku zapotrzebowania na rynku na dane usługi.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to stratę generują koszty, które zapisuje w książce przychodów i rozchodów. Firma, która wykaże stratę nie musi płacić podatku dochodowego. Może też rozliczyć ją w kolejnych latach. Zasada rozliczania jest prosta: stratę z danego roku można rozliczać przez 5 kolejnych lat, odliczając ją od dochodu. Co ważne, stratę można odliczać wyłącznie od dochodów, które pochodzą z tego samego źródła z którego wniknęła strata. Nie można więc odliczać straty z działalności gospodarczej od dochodu z pracy.

Przedsiębiorca może samodzielnie zdecydować o tym, jaką wartość straty chce odliczyć – musi jednak pamiętać, że w jednym roku podatkowym można odliczyć co najwyżej 50% jej wartości. Jeśli więc przedsiębiorca wykazał 2000 zł straty, w jednym roku może odliczyć od dochodu maksymalnie 1000 zł, a w innych latach pozostałe 50% straty.

Rozliczanej straty nie należy wykazywać w kosztach w KPiR, a zamiast tego odliczyć ją od dochodu. Ważne jest też to, aby w danym roku podatkowym – w którym przedsiębiorca postanowił rozliczyć stratę – wartość osiągniętego przez niego dochodu była wyższa od wartości straty (czyli w tym przypadku dochód musi być większy niż 1000 zł).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK