Rozliczenie straty podatkowej

Stratą ze źródła przychodu jest nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad sumą przychodów z tego źródła w roku podatkowym.Rozliczenie straty podatkowej w art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Zwróćmy jednak uwagę na dwie ważne kwestie:

1. To samo źródło

Rozliczenia straty dokonuje się tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Jeżeli więc przedsiębiorca poza przychodami z działalności gospodarczej uzyskuje także przychody np. ze stosunku pracy, to nie może rozliczyć straty z działalności dokonując zmniejszenia dochodów z umowy o pracę.

2. Okres rozliczenia straty

Stratę można maksymalnie rozliczać przez okres 5 lat, okres ten należy liczyć w sposób nieprzerwany.
Ważne! Do roku 2018 najszybciej można ją było rozliczyć w ciągu 2 lat (po 50% kwoty straty w jednym roku), natomiast od roku 2019, po spełnieniu odpowiednich warunków, strata może być rozliczona w jednym roku, w całości. Szczegółowe informacje znajdują się tu.
Podatnik samodzielnie decyduje w jakiej proporcji będzie rozliczał stratę. Powinien wziąć tu pod uwagę w szczególności wielkość dochodu w danym roku i prognozowane dochody w latach kolejnych oraz inne odliczenia od dochodu (np. składki ZUS społeczne, ulga na internet). Jeśli podatnik nie zdąży rozliczyć całej straty w ciągu pięciu lat np. ze względu na niskie dochody, to nieodliczona część straty przepadnie. Powyższy przepis nie ma zastosowania do strat (art. 9 ust. 3a):
  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, w których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.
Przykład:
Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej poniósł stratę w wysokości 20 000 zł w 2014 r. W 2015 również poniósł stratę w wysokości 15 000 zł. Przedsiębiorca osiągnął dochód w wysokości 40 000 zł w roku 2016. Rozliczenie straty wygląda następująco:
  • podatnik od dochodu osiągniętego w roku 2016 może odliczy maksymalnie 50% straty z roku 2014 – 10 000 zł oraz 50% straty z roku 2015 – 7 500zł (razem 17 500 zł).
Możliwość rozliczenie straty poniesionej w 2014 r. kończy się wraz z końcem 2019 r., natomiast strata z 2015 r. może być rozliczona do końca 2020 r.

Księgowanie w ifirma.pl

Poniesioną stratę w latach ubiegłych można rozliczać już w poszczególnych miesiącach danego roku (jeżeli firma osiąga dochód), lub można rozliczyć ją dopiero w zeznaniu rocznym. Jeśli chcemy ją rozliczać w trakcie roku, to w serwisie ifirma.pl wielkość straty do odliczenia wprowadzamy przez zakładkę Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT, w części PIT-5 w polu “kwota strat z lat poprzednich, możliwa do rozliczenia w danym r.” (wpisujemy już konkretną kwotę do odliczenia).
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań