Blog ifirma.pl

Świadczenie usług montażu smart home w ujęciu podatkowym

|
Montaż systemów smart home zalicza się do robót budowlanych. I w tym kontekście należy rozpatrywać zagadnienia podatkowe związane z instalacją home automation
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Instalacja systemu smart home w działalności gospodarczej

Zanim odpowiemy na pytania, jaki kod PKD, czy stawkę VAT należy zastosować do montażu smart home, należy określić czym dla działalności gospodarczej i spraw podatkowych jest instalacja (montaż) systemu smart home.

W ustawach podatkowych nie znajdziemy odpowiedniej definicji dla tego rodzaju działalności, w tym przypadku musimy więc zajrzeć do ustawy Prawo budowlane. W art. 3 pkt 7 tej ustawy czytamy, że budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego należy rozumieć jako roboty budowlane.

W zakresie tego, co nie zostało określone w ustawach należy spojrzeć na powszechnie rozumienie danego słowa. Omawiając temat automatyki domowej interesuje nas słowo montaż (zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych) oraz instalacja (zespół przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność, montowanie gdzieś urządzeń technicznych).

Na podstawie powyższego należy więc zakwalifikować montaż systemu inteligentny dom do robót budowlanych. I w tym kontekście należy rozpatrywać zagadnienia podatkowe związane z instalacją home automation.

Jaki kod PKD dla instalacji inteligentnych systemów?

Montaż w budynkach jest zaliczany do robót budowlanych stąd instalacja systemu smart home może korzystać z kodu znajdującego się wykazie PKD w sekcji F, dziale 43, np.PKD 43.2.

Listę wszystkich kodów PKD znajdziemy na rządowej stronie: klasyfikacja PKD.

Świadczenie usług montażu smart home a podatek PIT

Dla działalności w zakresie montażu technologii smart home dostępna jest każda forma opodatkowania: podatek liniowy ze stawką 19%, podatek wg skali podatkowej ze stawką 12/32% oraz podatek ryczałtowy ze stawką zależną od rodzaju wykonywanych usług

Każda forma opodatkowania charakteryzuje się inną stawką podatku PIT, katalogiem odliczeń, a także wysokością składki zdrowotnej. Szczegółowo każdą z nich przedstawiliśmy w artykule: Jaką formę opodatkowania powinien wybrać programista. Choć w tytule jest on dedykowany programistom, to w większości dotyczy każdej działalności.

Usługi montażu systemu inteligentny dom a ryczałt

Dla świadczenia usług instalacji systemu home automation można zastosować także opodatkowanie ryczałtowe.

Generalnie, dla robót budowlanych stawka ryczałtu wynosi 5.5% (art. 12 ust.1 pkt 6a ustawy ryczałtowej).

Jeśli wykonywane czynności nie mieszczą się w kategorii robót budowlanych,wtedy stawka ryczałtu to zasadniczo 8,5%.

W zakresie ustalania odpowiedniej stawki ryczałtu pomocna będzie lista kodów PKWiU – roboty budowlane są dziale 43, zaś roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w podgrupie 43.21.

W razie wątpliwości jaką stawkę ryczałtową zastosować, można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie informacji w tej sprawie. Pismo można wysłać pocztą lub wypełnić formularz elektroniczny.

Stawka VAT na usługi instalacji smarthome

Usługi związane z instalacją systemu inteligentny dom mają dwie stawki VAT; 23 oraz 8%. To jaką stawkę zastosować zależy od rodzaju oraz powierzchni lokalu, w którym wykonywany jest montaż urządzeń smart home.

Stawka 8% ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • jest to usługa budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych ORAZ
 • powyższe czynności dotyczą obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku 8%.

Modernizacja to unowocześnienie, podniesienie standardu obiektu budowlanego, m.in. przez jego ulepszenie lub unowocześnienie.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,
 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską,
 • mikroinstalację OZE funkcjonalnie związaną z powyższymi obiektami

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie wchodzą:

 1. budynki mieszkalne jednorodzinne o metrażu przekraczającym 300 mkw.,
 2. lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 150 mkw.

Kiedy VAT 8% a kiedy 23%?

Opierając się o powyższe informacje oraz art. 41 ust.12c ustawy VAT widzimy, że jeśli usługi związane z instalacją technologii smart home będą wykonywane:

 • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni nieprzekraczającej 300m2 – można zastosować stawkę 8% VAT,
 • w lokalu mieszkalnym, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 – można zastosować stawkę 8% VAT,
 • w budynku/lokalu usługowym – należy zastosować stawkę 23% niezależnie od jego powierzchni,
 • w budynku lub lokalu mieszkalnym o powierzchni odpowiednio ponad 300 lub 150 m2 – należy zastosować stawkę 8% oraz 23%:
  • 8% – w części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni 150/300 mkw. w całkowitej powierzchni użytkowej,
  • 23% – w pozostałej części.

Rodzaj budynku

Stawka VAT

budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni <=300 mkw.8%
lokal mieszkalny o powierzchni <=150 mkw.8%
lokal usługowy (niezależnie od powierzchni)23%
budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni >300 mkw.dwie stawki:
 • 8% – proporcjonalnie do udziału powierzchni 300 m2 w całości powierzchni użytkowej
 • 23% – w pozostałej części
lokal mieszkalny o powierzchni >150 mkw.dwie stawki:
 • 8% – proporcjonalnie do udziału powierzchni 150 m2 w całkowitym metrażu powierzchni użytkowej,
 • 23% – w pozostałej części

Przykład 1

Pan Tomasz wykonał montaż systemu “inteligentny dom” w domu mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 400 m2. Wartość robót wycenił na 100.000 zł netto. Jaką stawkę VAT dla instalacji smart home powinien zastosować przedsiębiorca?

Dla budynku mieszkalnego o powierzchni powyżej 300 mkw. należy zastosować dwie stawki; 8 oraz 23% – w odpowiednich proporcjach.

Aby wyliczyć do jakiej kwoty pan Tomasz może zastosować 8%, należy:

 • ustalić udział limitowanego ustawą metrażu w całości powierzchni użytkowej (300 m2 : 400 m2) = 75%.
 • pomnożyć przez obliczony udział kwotę netto zlecenia, 75%* 100 000 zł = 75 000 zł

Oznacza to, że kwotę 75 000 zł (75%*100 000) pan Tomasz powinien opodatkować stawką 8%, a pozostałą część, czyli 25 000 zł – opodatkować stawką 23%.

Faktura powinna więc zostać wystawiona na kwotę:

 • 75 000 zł netto, 6 000 zł podatek VAT (wg 8%), 81 000 zł brutto
 • 25 000 zł netto, 5 750 zł podatek VAT (wg 23%), 30 750 zł brutto

Razem całość: 100 000 zł netto, 11 750 podatek VAT, 111 750 zł brutto.

Usługa projektu wraz z instalacją smart home

Wykonanie projektu smart home co do zasady jest opodatkowane 23% VAT nawet jeśli po wykonaniu projektu nastąpi instalacja systemu inteligentny dom. W takiej sytuacji wykonanie projektu będzie podlegać pod 23%, a wykonanie inteligentnej instalacji – 8 lub 23% (patrz rozdział “Kiedy VAT 8% a kiedy 23%?”).

Wykonanie projektu wraz z instalacją nie będzie w tym przypadku usługą kompleksową (świadczeniem złożonym), dlatego dwie te czynności należy rozpatrywać odrębnie. Jak należy rozumieć usługę kompleksową, omówiliśmy w artykule: Usługa kompleksowa a faktura sprzedaży.

Sprzedaż urządzeń home automation wraz z instalacją

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt:

 • co jest przedmiotem sprzedaży,
 • czy przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę,
 • czy czynność wykonywana przez przedsiębiorcę należy do robót budowlanych na obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast o tym, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący.

Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji jest wydanie towaru, a pozostałe czynności mają charakter pomocniczy lub uboczny wtedy transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów ze stawką 23%.

Jeśli zaś istotą transakcji są inne czynności (np.instalacja) – to mimo że w ramach takiej transakcji następuje także wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. Co oznacza, że montaż systemu smart home (wraz z dostawą urządzeń), który to montaż wpisuje się w modernizację (unowocześnienie i usprawnienie) w obiektach budownictwa społecznego – może skorzystać ze stawki obniżonej VAT w wysokości 8%.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie