Świadczenie usług montażu smart home w ujęciu podatkowym

usługi montażu smart home

Montaż systemów smart home zalicza się do robót budowlanych. I w tym kontekście należy rozpatrywać zagadnienia podatkowe związane z instalacją home automation

Instalacja systemu smart home w działalności gospodarczej

Zanim odpowiemy na pytania, jaki kod PKD, czy stawkę VAT należy zastosować do montażu smart home, należy określić czym dla działalności gospodarczej i spraw podatkowych jest instalacja (montaż) systemu smart home.

W ustawach podatkowych nie znajdziemy odpowiedniej definicji dla tego rodzaju działalności, w tym przypadku musimy więc zajrzeć do ustawy Prawo budowlane. W art. 3 pkt 7 tej ustawy czytamy, że budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego należy rozumieć jako roboty budowlane.

W zakresie tego, co nie zostało określone w ustawach należy spojrzeć na powszechnie rozumienie danego słowa. Omawiając temat automatyki domowej interesuje nas słowo montaż (zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych) oraz instalacja (zespół przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność, montowanie gdzieś urządzeń technicznych).

Na podstawie powyższego należy więc zakwalifikować montaż systemu inteligentny dom do robót budowlanych. I w tym kontekście należy rozpatrywać zagadnienia podatkowe związane z instalacją home automation.

Jaki kod PKD dla instalacji inteligentnych systemów?

Montaż w budynkach jest zaliczany do robót budowlanych stąd instalacja systemu smart home może korzystać z kodu znajdującego się wykazie PKD w sekcji F, dziale 43, np.PKD 43.2.

Listę wszystkich kodów PKD znajdziemy na rządowej stronie: klasyfikacja PKD.

Świadczenie usług montażu smart home a podatek PIT

Dla działalności w zakresie montażu technologii smart home dostępna jest każda forma opodatkowania: podatek liniowy ze stawką 19%, podatek wg skali podatkowej ze stawką 12/32% oraz podatek ryczałtowy ze stawką zależną od rodzaju wykonywanych usług

Każda forma opodatkowania charakteryzuje się inną stawką podatku PIT, katalogiem odliczeń, a także wysokością składki zdrowotnej. Szczegółowo każdą z nich przedstawiliśmy w artykule: Jaką formę opodatkowania powinien wybrać programista. Choć w tytule jest on dedykowany programistom, to w większości dotyczy każdej działalności.

Usługi montażu systemu inteligentny dom a ryczałt

Dla świadczenia usług instalacji systemu home automation można zastosować także opodatkowanie ryczałtowe.

Generalnie, dla robót budowlanych stawka ryczałtu wynosi 5.5% (art. 12 ust.1 pkt 6a ustawy ryczałtowej).

Jeśli wykonywane czynności nie mieszczą się w kategorii robót budowlanych,wtedy stawka ryczałtu to zasadniczo 8,5%.

W zakresie ustalania odpowiedniej stawki ryczałtu pomocna będzie lista kodów PKWiU – roboty budowlane są dziale 43, zaś roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w podgrupie 43.21.

W razie wątpliwości jaką stawkę ryczałtową zastosować, można wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie informacji w tej sprawie. Pismo można wysłać pocztą lub wypełnić formularz elektroniczny.

Stawka VAT na usługi instalacji smarthome

Usługi związane z instalacją systemu inteligentny dom mają dwie stawki VAT; 23 oraz 8%. To jaką stawkę zastosować zależy od rodzaju oraz powierzchni lokalu, w którym wykonywany jest montaż urządzeń smart home.

Stawka 8% ma zastosowanie, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • jest to usługa budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych ORAZ
 • powyższe czynności dotyczą obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej stawki podatku 8%.

Modernizacja to unowocześnienie, podniesienie standardu obiektu budowlanego, m.in. przez jego ulepszenie lub unowocześnienie.

Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 11, z wyłączeniem lokali użytkowych,
 • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12,
 • obiekty sklasyfikowane w PKOB w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską,
 • mikroinstalację OZE funkcjonalnie związaną z powyższymi obiektami

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie wchodzą:

 1. budynki mieszkalne jednorodzinne o metrażu przekraczającym 300 mkw.,
 2. lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 150 mkw.

Kiedy VAT 8% a kiedy 23%?

Opierając się o powyższe informacje oraz art. 41 ust.12c ustawy VAT widzimy, że jeśli usługi związane z instalacją technologii smart home będą wykonywane:

 • w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni nieprzekraczającej 300m2 – można zastosować stawkę 8% VAT,
 • w lokalu mieszkalnym, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 – można zastosować stawkę 8% VAT,
 • w budynku/lokalu usługowym – należy zastosować stawkę 23% niezależnie od jego powierzchni,
 • w budynku lub lokalu mieszkalnym o powierzchni odpowiednio ponad 300 lub 150 m2 – należy zastosować stawkę 8% oraz 23%:
  • 8% – w części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni 150/300 mkw. w całkowitej powierzchni użytkowej,
  • 23% – w pozostałej części.

Rodzaj budynku

Stawka VAT

budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni <=300 mkw. 8%
lokal mieszkalny o powierzchni <=150 mkw. 8%
lokal usługowy (niezależnie od powierzchni) 23%
budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni >300 mkw. dwie stawki:
 • 8% – proporcjonalnie do udziału powierzchni 300 m2 w całości powierzchni użytkowej
 • 23% – w pozostałej części
lokal mieszkalny o powierzchni >150 mkw. dwie stawki:
 • 8% – proporcjonalnie do udziału powierzchni 150 m2 w całkowitym metrażu powierzchni użytkowej,
 • 23% – w pozostałej części

Przykład 1

Pan Tomasz wykonał montaż systemu “inteligentny dom” w domu mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 400 m2. Wartość robót wycenił na 100.000 zł netto. Jaką stawkę VAT dla instalacji smart home powinien zastosować przedsiębiorca?

Dla budynku mieszkalnego o powierzchni powyżej 300 mkw. należy zastosować dwie stawki; 8 oraz 23% – w odpowiednich proporcjach.

Aby wyliczyć do jakiej kwoty pan Tomasz może zastosować 8%, należy:

 • ustalić udział limitowanego ustawą metrażu w całości powierzchni użytkowej (300 m2 : 400 m2) = 75%.
 • pomnożyć przez obliczony udział kwotę netto zlecenia, 75%* 100 000 zł = 75 000 zł

Oznacza to, że kwotę 75 000 zł (75%*100 000) pan Tomasz powinien opodatkować stawką 8%, a pozostałą część, czyli 25 000 zł – opodatkować stawką 23%.

Faktura powinna więc zostać wystawiona na kwotę:

 • 75 000 zł netto, 6 000 zł podatek VAT (wg 8%), 81 000 zł brutto
 • 25 000 zł netto, 5 750 zł podatek VAT (wg 23%), 30 750 zł brutto

Razem całość: 100 000 zł netto, 11 750 podatek VAT, 111 750 zł brutto.

Usługa projektu wraz z instalacją smart home

Wykonanie projektu smart home co do zasady jest opodatkowane 23% VAT nawet jeśli po wykonaniu projektu nastąpi instalacja systemu inteligentny dom. W takiej sytuacji wykonanie projektu będzie podlegać pod 23%, a wykonanie inteligentnej instalacji – 8 lub 23% (patrz rozdział “Kiedy VAT 8% a kiedy 23%?”).

Wykonanie projektu wraz z instalacją nie będzie w tym przypadku usługą kompleksową (świadczeniem złożonym), dlatego dwie te czynności należy rozpatrywać odrębnie. Jak należy rozumieć usługę kompleksową, omówiliśmy w artykule: Usługa kompleksowa a faktura sprzedaży.

Sprzedaż urządzeń home automation wraz z instalacją

Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma fakt:

 • co jest przedmiotem sprzedaży,
 • czy przedsiębiorca dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę,
 • czy czynność wykonywana przez przedsiębiorcę należy do robót budowlanych na obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Natomiast o tym, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący.

Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji jest wydanie towaru, a pozostałe czynności mają charakter pomocniczy lub uboczny wtedy transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów ze stawką 23%.

Jeśli zaś istotą transakcji są inne czynności (np.instalacja) – to mimo że w ramach takiej transakcji następuje także wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług. Co oznacza, że montaż systemu smart home (wraz z dostawą urządzeń), który to montaż wpisuje się w modernizację (unowocześnienie i usprawnienie) w obiektach budownictwa społecznego – może skorzystać ze stawki obniżonej VAT w wysokości 8%.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość