Ulgi w zeznaniu podatkowym cz. 2: ULGA NA DZIECKO

Ulga na dziecko to najpopularniejsza i najkorzystniejsza ulga, z jakiej można skorzystać rozliczając się z urzędem skarbowym – wpływa ona bowiem bezpośrednio na wysokość podatku za dany rok. Komu przysługuje? Ile można zyskać? Jakie warunki należy spełnić? Zapraszamy do lektury.

Ulga na dziecko – komu przysługuje?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać wyłącznie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (składający deklaracje PIT-36 lub PIT-37). Jest ona przeznaczona dla opiekunów prawnych mieszkających z dzieckiem oraz rodziców zastępczych. W związku z powyższym, z ulgi na dziecko nie mogą skorzystać osoby pozbawione władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni w sytuacji, gdy dziecko z nimi nie mieszka.

Ulga prorodzinna – nie na każde dziecko

Ulga prorodzinna przysługuje na:

  • dzieci małoletnie,
  • dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną (bez względu na wiek i dochody),
  • dzieci do 25. roku życia, jeżeli uczą się lub studiują, a także w danym roku nie uzyskały dochodu wyższego niż 3.089 PLN (do limitu nie wlicza się renty rodzinnej ani wynagrodzenia z tytułu umów zleceń do 200 PLN).

Ulga na dziecko – ile wynosi?

Ulga na dziecko jest nielimitowana w stosunku do liczby dzieci, które podatnik posiada – ważne, by w deklaracji rocznej uwzględnić ulgę na dzieci, które zaliczają się do jednej z ww. grup.

 

LICZBA DZIECI
ULGA MIESIĘCZNA (ROCZNA)
UWAGI
jedno 92,67 PLN (1.112,04 PLN)
WARUNEK: dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 PLN, a niepozostającego w związku małżeńskim (również przez część roku podatkowego) nie przekracza w roku 56.000 PLN
dwoje 92,67 PLN (1.112,04 PLN)
troje 166,67 PLN (2.000,04 PLN)
czworo i więcej 225,00 PLN (2.700,00 PLN)

 

Wskazane wyżej kwoty odnoszą się do obojga rodziców – mogą oni je podzielić na dwie równe części lub stosując dowolną proporcję. Zasada ta nie dotyczy małżeństw w separacji, a także związków, w których jedna osoba została pozbawiona praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu.

W sytuacji, gdy w trakcie roku, za który składane jest zeznanie dziecko urodzi się lub też ukończy 25 rok życia, wówczas wysokość ulgi przelicza się proporcjonalnie do okresu, w którym ulga przysługiwała (wliczając miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Ulga na dziecko – jak wykazać w zeznaniu?

By odliczyć ulgę na dzieci od podatku, należy wypełnić załącznik PIT/O do PIT-37. We właściwej pozycji należy wskazać kwotę podlegającą odliczeniu od zobowiązania wobec US.

 

WAŻNE

Suma odliczeń z części C załącznika PIT/O nie może być wyższa niż kwota podatku do zapłaty. Pozostałą część ulgi należy odpowiednio uwzględnić w PIT-36 lub PIT-37 – na tej podstawie podatnik otrzyma zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.

Wypełniasz deklarację za ubiegły rok? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi na Internet!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI