Wybierz produkt dla siebie

Program do faktur

8,33 zł*

Księgowość internetowa

37,50 zł/msc**

Biuro rachunkowe

99 zł/msc

FAKTUROWANIE

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

MAGAZYN

 

 

 

CRM

 

 

 

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

 

 

 

APLIKACJA ANDROID/IOS

 

 

 

ECOMMERCE

 

 

 

OBSLUGA TECHNICZNA

 

 

 

WSPARCIE ROZLICZEŃ

 

BOK

KSIĘGOWA

ROZLICZENIE PIT/ZUS/VAT

 

Automatycznie w aplikacji

Wykonane przez księgową

DEDYKOWANA KSIĘGOWA

 

 

 

  WYBIERAM WYBIERAM WYBIERAM

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Usługi, które nie są objęte abonamentem

Podane kwoty są kwotami netto.

Przygotowanie rozliczenia delegacji krajowej na podstawie dostarczonych dokumentów

10

Przygotowanie rozliczenia delegacji zagranicznej na podstawie dostarczonych dokumentów

15

Wystawienie faktury wewnętrznej

5

Zaksięgowanie dokumentu SAD

5

Otwarcie zamkniętego miesiąca z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej

50

Przygotowanie korekty deklaracji z winy klienta tj. z powodu niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej lub po terminie

100

Inne czynności wynikające ze specyfiki działalności

wycena
indywidualna

Zaksięgowanie przychodu (1 pozycja ewidencji – dotyczy faktur niewystawionych ifirma.pl)

2

Każdy dodatkowy dokument kosztowy nieobjęty abonamentem PAKIETU MIDI, w wersji elektronicznej

3

Każdy dodatkowy dokument kosztowy nieobjęty abonamentem PAKIETU MIDI, w wersji papierowej

3

Każdy dodatkowy współpracownik lub pracownik nieobjęty abonamentem PAKIETU MIDI (umowa o pracę lub umowy cywilno-prawne)

20

Przygotowanie zgłoszenia/aktualizacji VAT-R

10

Przygotowanie aktualizacji CEIDG-1

10

Zaświadczenie o zarobkach pracownika

10

Wnioski do banków i instytucji państwowych – dla pracownika

10 – 100

Sporządzenie świadectwa pracy (cena jest uzależniona od liczby okresów nieskładkowych)

od 15

Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON

150

Miesięczna deklaracja PFRON (za osobę)

50

Przygotowanie formularza Z-3, Z-3a

20

Miesięczna dopłata do PAKIETU MINI za przesyłanie dokumentów w wersji papierowej

10

Miesięczna dopłata do PAKIETU MIDI za przesyłanie dokumentów w wersji papierowej

20

Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 11 a 15 dniem miesiąca

30

Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów między 16 a 19 dniem miesiąca

70

Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów po 19-tym dniu miesiąca

150

Opłata dodatkowa za import JPK z systemu zewnętrznego (za każdy 1000 pozycji w pliku)

10

Zawieszenie działalności – niepełny miesiąc

zgodnie z
PAKIETEM

Zawieszenie działalności – pierwsze 2 pełne miesiące

cena PAKIETU
MINI/mc

Zawieszenie działalności – kolejne miesiące zawieszenia

20 zł/mc
(do 5 dokumentów)