Działalność
nierejestrowana
w roku 2024

Nierejestrowana działalność gospodarcza
– wszystko co musisz wiedzieć

Rozpoczęcie własnego biznesu nie musi wiązać się z papierkową robotą i zgłaszaniem do urzędów. W Polsce możesz legalnie uniknąć płacenia składek ZUS i prowadzenia księgowości, a jednocześnie obsługiwać klientów i wystawiać im rachunki.

Legalną formą, która na to pozwala, jest działalność nierejestrowana. Dzięki niej możesz sprawdzić się w biznesie bez szeregu obowiązków administracyjnych i fiskalnych związanych z działalnością gospodarczą. To też bezpieczne rozwiązanie dla osób dorabiających np. udzielając korepetycji, ponieważ prowadząc działalność niezarejestrowaną nie ponosisz ryzyka, że taka działalność zostanie uznana przez urzędy za działalność gospodarczą.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (lub działalność bez rejestracji, działalność niezarejestrowana) to udogodnienie dla osób, które chcą w legalny sposób dorobić do domowego budżetu lub przetestować swój pomysł na biznes. Pojęcie działalności nierejestrowanej wprowadzono w roku 2018 w ramach pakietu ustaw zwanym Konstytucją dla Biznesu. Od tego momentu część osób, chcących dorobić bez konieczności rejestracji firmy, może z tego rozwiązania skorzystać.

Ustawodawca niezarejestrowaną działalność gospodarczą określa jako drobną działalność zarobkową osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Mówiąc o działalności nierejestrowanej stawiamy ją w opozycji do działalności gospodarczej, za którą stoją już konkretne prawne i księgowe kroki. Dlatego warto znać definicję działalności gospodarczej – to działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Nawet jeśli zdarzy się, że nasza działalność niezarejestrowana spełnia te cechy, ale miesięczny przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza. Tak więc wciąż nie musimy się nigdzie rejestrować.

Nawet jeśli zdarzy się, że nasza działalność niezarejestrowana spełnia cechy działalności gospodarczej, ale miesięczny przychód nie przekroczył w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, wyjątkowo nie jest traktowana jak działalność gospodarcza.

W roku 2024 rząd przewidział dwa różne miesięczne limity przychodów dla niezarejestrowanych działalności. Z tytułu tej działalności w okresie 1.01–30.06.2024 obowiązuje nas limit 3181,50 złotych miesięcznie, natomiast w drugim półroczu 1.07–31.12.2024 miesięczny przychód nie będzie mógł przekroczyć 3225 złotych.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Niezarejestrowana działalność gospodarcza to atrakcyjna forma aktywności zawodowej dla osób przedsiębiorczych. Co ważne, mogą z niej skorzystać osoby posiadające stałe źródło dochodu, np. w formie umowy o pracę. Jeśli dysponujesz wolnym czasem i chcesz wykorzystać go na dodatkową działalność, jest to rozwiązanie dla Ciebie. Oczywiście, aby móc traktować takie dodatkowe zajęcie na zasadach nierejestrowanej działalności gospodarczej, musisz spełnić kilka warunków.

 1. Kryterium dochodowe:
  maksymalna miesięczna kwota przychodu

  W ramach nierejestrowanej działalności limit przychodów miesięcznie, który obowiązuje, wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę i stanowi 75% tej kwoty. Oznacza to, że w okresie 1.01–30.06.2024 miesięczny przychód nie może przekroczyć kwoty 3181,50 złotych, a w okresie 1.07–31.12.2024 nie możemy przekroczyć 3225 złotych miesięcznie.

  Okres Limit przychodu na miesiąc
  1 stycznia–30 czerwca 2024 3181,50 zł
  1 lipca–31 grudnia 2024 3225,00 zł

  Oczywiście w limity wlicza się tylko przychód z niezarejestrowanej działalności, czyli nie wliczasz w niego przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia. O tym, kiedy umowa zlecenie nie wlicza się w zakres działalności nierejestrowanej pisaliśmy w artykule „Umowa zlecenia a prowadzenie działalności nierejestrowanej”.

  Od 1 stycznia roku 2024 najniższa krajowa wynosi 4242 złote brutto, a od 1 lipca 2024 będzie wynosić 4300 złotych brutto. Natomiast limit wynosi 75% tej kwoty, czyli 0,75. Aby policzyć, ile miesięcznie możemy zarobić w danym okresie, wystarczy wykonać następujące obliczenie:

  Najniższa krajowa brutto*0,75


  Czyli dla okresu 1.01–30.06.2024:

  4242*0,75=3181,50

  Oznacza to, że w pierwszym półroczu roku 2024 nasz przychód miesięczny może wynosić 3181,50 złotych brutto.


  Na okres 1.07–31.12.2024 wykonamy następujące obliczenia:

  4300*0,75=3225,00

  W drugim półroczu roku 2024 nasz przychód miesięczny może wynosić 3225 złotych brutto.

 2. 60 miesięcy odstępu od zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej

  Kolejne kryterium związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aby rozpocząć działalność nierejestrowaną nie możesz prowadzić własnej firmy. Jeśli prowadziłeś/aś biznes, to od jego zawieszenia powinno upłynąć przynajmniej 60 miesięcy.

Jakie są obowiązki osób prowadzących działalność nierejestrowaną?

Ustawodawca nakłada na osoby prowadzące działalność nierejestrowaną niewielkie obowiązki. 

 1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży

  W ramach działalności nierejestrowanej powinnaś/nieneś prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której zapisane będą osiągnięte w trakcie roku podatkowego kwoty przychodów.

 2. Rozliczanie działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym

  Pamiętaj o rozliczeniu przychodów i kosztów działalności nierejestrowanej w zeznaniu rocznym PIT-36. To moment, w którym możesz też odzyskać częściowo zainwestowane (np. na materiały eksploatacyjne) w działalność niezarejestrowaną pieniądze, zmniejszając podstawę opodatkowania. Aby ułatwić sobie rozliczenie w zeznaniu rocznym, dobrą praktyką jest prowadzenie KPiR działalności nierejestrowanej, czyli Księgi Przychodów i Rozchodów.

  O tym, jak rozliczyć dochody w zeznaniu rocznym pisaliśmy w artykule „Działalność nierejestrowana a PIT – jak rozliczyć dochody w zeznaniu rocznym”.

 3. Respektowanie praw konsumenta

  Z perspektywy prawa cywilnego działalność nierejestrowana jest, co do zasady, działalnością gospodarczą. Dlatego też prowadząc taką działalność masz obowiązek respektować prawa konsumentów, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, np. w zakresie udzielania informacji o prawie odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

 4. Wystawianie dokumentów sprzedaży

  Jeśli klient tego zażąda, masz obowiązek wystawiać rachunek lub fakturę. Do tego celu możesz skorzystać np. z programu do faktur ifirma.pl. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Jaki dokument sprzedaży wystawia osoba prowadząca działalność nierejestrowaną”.

Wystawiaj faktury za darmo z ifirma.pl

Program do faktur IFIRMA jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami

Ile można zarobić prowadząc działalność nierejestrowaną?

W roku 2024 w ramach działalności nierejestrowanej możesz zarobić nawet 38 439 złotych. Pamiętaj jednak, że od działalności nierejestrowanej w rocznym rozliczeniu PIT jesteś zobowiązany/a odprowadzić podatek na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przy rocznym przychodzie do 120 000 złotych obowiązuje Cię stawka 12% podatku. Działalność nierejestrowana daje możliwość odliczania kosztów raz w roku za cały rok, dlatego też warto jest zbierać dokumenty potwierdzające zakup materiałów i usług niezbędnych do uzyskania przychodów.

Obawiasz się konieczności założenia działalności gospodarczej?

Nasi konsultanci ds. rejestracji firmy pomogą Ci w otwarciu działalności gospodarczej. W IFIRMA dbamy o przedsiębiorców od planu na biznes po rozliczenie księgowego miesiąca.

Chcę założyć firmę

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Niezarejestrowana działalność gospodarcza nie wymaga podejmowania specjalnych kroków. Wystarczy, po prostu rozpocząć działania. Warto jednak to działanie przemyśleć projektowo: zastanowić się, ile czasu na nie poświęcisz, jakie przyniesie Ci korzyści, jakich zasobów potrzebujesz, czy niezbędna będzie dla Ciebie dodatkowa przestrzeń. Weź również pod uwagę limity przychodów, których nie możesz przekraczać, aby Twoje działania nie przerodziły się niespodziewanie w działalność gospodarczą.

Jak zacząć prowadzić nierejestrowaną działalność gospodarczą?

Na początek ważny jest pomysł, a najłatwiej jego skuteczność sprawdzić, rozpoczynając obsługę klientów. Jeśli wciąż zastanawiasz się, jakie usługi świadczyć – przejdź do punktu „Działalność nierejestrowana – jakie usługi?”, a jeśli masz już pomysł, możesz zacząć prowadzenie działalności nierejestrowanej. Jak to zrobić? W pierwszej kolejności warto ustalić plan działania. Uwzględnij czas, który poświęcisz na prowadzenie swojej nierejestrowanej działalności. Weź pod uwagę zamawianie materiałów, przetwarzanie ich w docelowy produkt, kontakt z klientami, działania marketingowe. Kiedy rozpoczniesz ogłaszanie swojej usługi klientom, warto równocześnie przygotować wzory dokumentów sprzedaży, a także ewidencję sprzedaży. Możesz skorzystać z gotowego zestawienia wzorów wraz z omówieniem, sporządzonego przez specjalistów ifirma.pl. To naprawdę proste. A jeśli Twój pomysł przerodzi się w coś większego, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia oferowanego przez IFIRMA. Konsultanci ds. rejestracji firm pomogą Ci w całym procesie rejestracji i odpowiedzą na wszystkie pytania.

W ramach nierejestrowanej działalności możesz mieć swoje logo i nazwę. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli masz w planach rozwijanie swojego pomysłu. Dodatkowo pod nazwą wymyślonej przez Ciebie marki możesz tworzyć profile w mediach społecznościowych, własną stronę internetową. A nawet możliwe jest reklamowanie swoich produktów/usług. Nie musisz też ukrywać się z cenami, możesz śmiało mówić o nich i prezentować je w sieci.

działalność nierejestrowana 2024

Gdzie zgłosić działalność nierejestrowaną?

Chcąc prowadzić działalność niezarejestrowaną, nie musisz jej nigdzie zgłaszać, ani też w jakikolwiek formalny sposób zakładać. To znaczy, że nie musisz składać wniosków do urzędu skarbowego, o wpis do CEIDG, ZUS-u czy GUS-u. Nie potrzebujesz numerów REGON i NIP.

Więcej o działalności nierejestrowanej

Jakie usługi można świadczyć na działalności nierejestrowanej?

Może wydawać się to niewiarygodne, ale z pominięciem kilku specjalizacji wymagających koncesji, wachlarz możliwych do świadczenia usług w ramach działalności niezarejestrowanej jest niemalże nieskończony – sky is the limit. Jeśli szukasz pomysłu, jakie usługi świadczyć w ramach działalności nierejestrowanej, zastanów się, co lubisz robić, w czym jesteś dobra/y lub na jakie usługi występuje w Twojej okolicy zapotrzebowanie. Często w ramach tego rodzaju działalności sprzedawane jest rękodzieło np. świece sojowe, makramy, dekoracje do wnętrz, obrazy. Na rozpoczęcie niezarejestrowanej działalności gospodarczej decydują się początkujące/y influencerki/zy, fotograki/owie, designerzy/ki, a także osoby udzielające korepetycji. Nierejestrowana działalność to również dobre rozwiązanie, by sprawdzić swoje siły w branży modowej, oferować projekty zaproszeń np. ślubnych, a nawet sprzedawać własne wypieki.

Usługi, których nie możesz realizować w ramach nierejestrowanej działalności to:

 • ochrona osób lub mienia,
 • sprzedaż alkoholu,
 • organizacja imprez turystycznych,
 • usługi detektywistyczne,
 • zbieranie odpadów.

Przykładami działalności, których nie możesz wykonywać w ramach nierejestrowanej działalności, bo zdefiniowano je jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, są na przykład: pośrednictwo ubezpieczeniowe, w tym wykonywanie czynności agencyjnych (zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń), usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

Jest jeszcze jedna ważna zasada, którą warto mieć na uwadze. Prowadząc działalność nierejestrowaną co do zasady jesteś zwolniona/y od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednak ustawodawca przewidział kilka rodzajów działalności, które bezwzględnie będą wymagały statusu aktywnego płatnika VAT, z zachowaniem wszystkich konsekwencji tego statusu – czyli uzyskania numeru NIP oraz prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów. Ta zasada będzie Cię dotyczyć, jeśli chcesz świadczyć usługi prawnicze, doradztwa, jubilerskie, a także dostawy wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą, sprzedaży środków transportu czy nieruchomości. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Czy numer NIP jest potrzebny przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej”.

Biznes rośnie i czas na zmiany?

Biuro rachunkowe IFIRMA rozlicza firmę, Ty rozwijasz biznes.

Marlena
Księgowa w IFIRMA

Jaki PIT należy składać dla działalności nierejestrowanej?

Rozliczenia za prowadzoną działalność niezarejestrowaną powinnaś/nieneś dokonać na druku PIT-36 w części „Dochody i straty podatnika”, w wierszu „Działalność nierejestrowana” wykaż osiągnięte przychody i koszty z działalności nierejestrowanej.

W przypadku niezarejestrowanej działalności gospodarczej nie wykazujesz należnej zaliczki na podatek, ponieważ nie masz obowiązku obliczania i wpłacania zaliczki w trakcie roku podatkowego. Zeznanie PIT-36 składa się w terminie do 30 kwietnia roku 2024.

Zeznanie możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, również w usłudze Twój e-PIT.

Zeznanie złóż do naczelnika urzędu skarbowego zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania w dniu składania rozliczenia. Złożenie takiego zeznania nie pozbawia Cię prawa do wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/ką, czy skorzystania z przysługujących ulg podatkowych.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną obowiązuje opodatkowanie na zasadach ogólnych, oznacza to, że do kwoty 120 000 złotych rocznie podatek do zapłaty wynosi 12% dochodu. Podstawę opodatkowania można raz w roku obniżyć na podstawie dokumentów potwierdzających wydatki na produkty i usługi niezbędne do uzyskania przychodu.

Jeśli prowadzona działalność nierejestrowana nie obejmuje wymienionych w art. 113 ust. 13 usług i towarów, nie jesteś czynnym płatnikiem VAT, nie masz obowiązku posiadania numeru NIP.

 1. Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 OOO euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej.

 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiac;lomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5.

 5. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

  1. sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

  2. przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

 6. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe.

 7. Przepis ust. 5 stosuje się również do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia na podstawie ust. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

 8. W przypadku podatników, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartość sprzedaży określoną w ust. 1 rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług.

 9. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8.

 10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 lub w ust. 8, zwolnienie określone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty określonej w ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

 11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

 12. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

  1. dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

  2. dokonujących dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11 ), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych – z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.1 O), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienion.ych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry- z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

  3. dokonujących dostaw nowych środków transportu,

  4. dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

  5. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

  6. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

  1. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

  2. listę towarów i usług, o których mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/O/D20040535_03.pdf

Prowadząc działalność niezrejestrowaną nie masz obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeśli nie świadczysz usług i nie sprzedajesz towarów wymienionych w § 4.1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada roku 2023 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 1. dokonujących dostaw:

  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU 24.52.11 ), kosmetyków upiększających do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosmetycznych i higienicznych – z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostałych kosmetyków upiększających do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.1 O), dezodorantów osobistych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatów do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), środków higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienion.ych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych dla zwierząt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetyków i wyrobów perfumeryjnych, pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry- z wyłączeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, również z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

  3. nowych środków transportu,

  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;

 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;

 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002571

Prowadząc niezarejestrowaną działalność gospodarczą nie masz obowiązku wystawiania faktur, chyba, że poprosi Cię o to nabywca. Wówczas należy wystawić fakturę w terminie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczyłaś/eś towar lub wykonałaś/eś usługę, otrzymałaś/eś całość lub część zapłaty.

Limit w działalności nierejestrowanej w 2024 zmieni się dwukrotnie. Wynika to z planowanej dwukrotnej zmiany wysokości najniższej krajowej płacy. Miesięczny limit działalności nierejestrowanej wynosi 75% najniższej krajowej. W pierwszym półroczu ten limit wyniesie 3181,50 zł, natomiast w drugim półroczu będzie to kwota 3225 złotych miesięcznie.