Powrót

Samozatrudniony też może należeć do związku zawodowego

samozatrudniony a związki zawodowe

Czy wiesz, że do związku zawodowego może także należeć przedsiębiorca, również ten samozatrudniony?

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Od 2019 roku związki zawodowe są również dostępne dla przedsiębiorców.

Kto może należeć do związku zawodowego?

Zgodnie z aktualną ustawą o związkach zawodowych, do związku zawodowego może należeć każdy kto wykonuje pracę zarobkową.

Z kolei za osobę wykonującą pracę zarobkową, na podstawie art. 11 pkt 1 ww. ustawy rozumie się:

  • pracownika,
  • osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy – jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy

Powyższe oznacza, że każdy, kto jest zatrudniony bez względu na umowę stanowiącą podstawę tego stosunku, może przystąpić (lub założyć) związek zawodowy.

Przedsiębiorca w związku zawodowym?

Ponieważ przedsiębiorca jest osobą wykonującą pracę zarobkową (patrz poprzedni akapit) to również on może należeć do związku zawodowego, jeśli spełnia poniższe warunki:

  • nie zatrudnia innych osób do wykonywania swojej pracy (konieczność samodzielnego wykonywania obowiązków),
  • ma interesy zawodowe, które mogą być grupowo chronione.

A zatem związek zawodowy jest również dostępny dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług, umowy o współpracę, a także dla osób samozatrudnionych – jednoosobowej działalności.

Korzyści z członkostwa w związku zawodowym

Osoba wykonująca pracę zarobkową ma prawo do zwolnienia od wykonywania pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jej funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy. Osoba ta zachowuje prawo do wynagrodzenia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Umowa zawarta między “pracodawcą” a osobą wykonującą pracę zarobkową, w której określono termin wykonania pracy, nie ulega przedłużeniu o czas zwolnienia od pracy w związku z wykonaniem czynności na rzecz związku.

Odliczenie od dochodu składek na rzecz związków zawodowych

Ustawa Polski Ład wprowadziła nowe odliczenie od dochodu. Jest nim odliczenie składek na rzecz związków zawodowych w kwocie faktycznie zapłaconej, nie wyższej jednak niż 500 zł.

Nie ma żadnych wyłączeń związków zawodowych w ustawie o PIT, stąd również przedsiębiorcy, czy samozatrudnieni, którzy dokonują takich wpłat mogą je odliczyć w zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Podstawą do odliczenia składki członkowskiej jest dowód wpłaty, z którego powinny wynikać:

  • dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,
  • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i data wpłaty,
  • kwota wpłaconych składek.

Jak założyć związek zawodowy?

Związek zawodowy może być utworzony przez co najmniej 10 osób w drodze uchwały. Podlega on obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, przez co nabywa osobowość prawną.

Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.

Związki zawodowe przedsiębiorców w Polsce

Aktualnie, najbardziej znanym związkiem zawodowym przedsiębiorców jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych „wBREw”.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość