Bariery podatkowe – 5. Rozbieżności między okresem dokonania korekty deklaracji a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego

Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące „Czarnej Listy Barier” przygotowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Opis problemu
Rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy), co powoduje nieuzasadnioną nierówność państwo – podatnik.

Podstawa prawna/ faktyczna

Art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan
Zmiana sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji – 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Stanowisko Ministerstwa Finansów
W zakresie sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej – 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza stosowanie różnych terminów na dokonanie korekty deklaracji i przedawnienia zobowiązania
podatkowego. Na potwierdzenie prawidłowości stosowanego rozwiązania należy przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawach połączonych C-95/07 i C-96/07, w którym Trybunał, powołując się na art. 18 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG., wskazał iż prawo do odliczenia wykonywane jest, co do zasady, „w tym samym okresie”, w którym powstało. Podatnik może zostać upoważniony do dokonania odliczenia, na mocy art. 18 ust. 3 ww. szóstej dyrektywy, nawet jeśli nie wykonał swego prawa w okresie,
w którym prawo to powstało. Jednakże w takiej sytuacji przysługujące mu prawo do odliczenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków i wymogów proceduralnych ustalonych przez państwo członkowskie. Zdaniem Trybunału termin zawity (w rozpatrywanej przed Trybunałem sprawie był to dwuletni termin na odliczenie podatku naliczonego) nie uniemożliwia, ani nadmiernie nie utrudnia wykonywania prawa do odliczenia tylko dlatego, że termin, który przysługuje organowi podatkowemu na przystąpienie do odzyskania niezapłaconego podatku VAT, przekracza termin przyznany podatnikowi na wykonanie tego prawa. Organ podatkowy uzyskuje informacje niezbędne do ustalenia podatku VAT przypadającego do zapłaty oraz informacje o mających nastąpić odliczeniach dopiero od chwili otrzymania od podatnika deklaracji podatkowej. Zatem, w przypadku gdy deklaracja ta jest nieścisła lub niekompletna, dopiero od tej chwili organ może przystąpić do jej skorygowania i ewentualnie do odzyskania niezapłaconego podatku. Dlatego też, jak wskazał Trybunał, nie można porównywać sytuacji organów podatkowych do sytuacji podatników, a okoliczność, iż termin zawity dla organu podatkowego rozpoczyna bieg w dniu późniejszym niż początek biegu terminu zawitego dla podatnika w celu wykonania prawa do odliczenia, nie jest w stanie naruszyć zasady równości. Tym samym, powyższa regulacja prawna nie „powoduje nieuzasadnionej nierówności państwo-podatnik”. Określony wskazanym przepisem sposób liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej nie ma wpływu na rozwój przedsiębiorczości i znajduje oparcie w powołanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość