Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności – nowe uregulowania

Senat przygotował projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności, który wpłynął do Sejmu 20 marca 2018 roku. Po długim procesie legislacyjnym projekt został już podpisany przez Prezydenta 14 sierpnia 2019 roku, a ustawa opublikowana w Dz. U. 2019 poz. 1680. Marnowanie żywności jest problemem ogólnoświatowym i szeroko dyskutowanym w mediach. Do tej pory przepisy przeciwko marnowaniu żywności wprowadziły Włochy, Francja, Czechy i Belgia, dołączy do nich Polska. Co zakłada nowa ustawa?

Geneza ustawy

Marnowanie żywności jest problemem wielowymiarowym. Z jednej strony etycznym – niedożywienie części ludności świata. Z drugiej strony środowiskowym i ekonomicznym – eksploatacja zasobów naturalnych, zużycie energii, utylizacja odpadów.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności - nowe uregulowania

Nie ma informacji na temat marnowania żywności w Polsce, ale z danych za 2014 rok w całej Unii Europejskiej było to 411 000 ton żywności co obrazuje skalę problemu.

Założenia nowej ustawy

Wprowadzenie ustawy ma za zadanie ograniczenie marnowania żywności i określenie zasad postępowania z żywnością. Wprowadzone zmiany będą miały bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Dodatkowo dzięki możliwości przekazania żywności organizacjom charytatywnym ograniczone zostaną skutki społeczne marnowania żywności.

Kto będzie musiał stosować nowe przepisy?

Ustawa skierowana jest do:

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności - nowe uregulowania

Sprzedawców żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

▲ wróć na początek

W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, przez sprzedawcę żywności będzie rozumiany podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, w której przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

Nowe obowiązki sprzedawców żywności

Ustawa wprowadza nowe obowiązki, które będą musieli respektować sprzedawcy żywności:

 • Obowiązek zawierania umowy z organizacjami pozarządowymi dotyczący nieodpłatnego przekazywania żywności,
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej w jednostce handlu z określoną częstotliwością,
 • Obowiązek ponoszenia opłaty za marnowanie żywności w wysokości 0,10 zł za 1 kg marnowanej żywności. Opłaty nie wnosi się jeżeli nie przekracza 300 zł,
 • Obowiązek rocznych sprawozdań o marnowanej żywności do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa.
Program do faktur – Darmowe konto Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności - nowe uregulowania

Kary za niewywiązywanie się z nowych obowiązków

Celem zdyscyplinowania sprzedawców żywności ustawodawca przewidział w ustawie kary za nieprzestrzeganie czy też niewywiązywanie się z nowych uregulowań.

 • Brak złożenia rocznego sprawozdania podlega karze grzywny,
 • Brak zawarcia umowy z organizacją pozarządową podlegać będzie karze w wysokości 5 000 zł,
 • Brak wniesienia opłaty za marnowanie żywności bądź wniesienie jej w niepełnej wysokości – kara pieniężna od 500 zł do 10 000 zł.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 17.09.2019 r., a jej wykonanie (art. 5-14) pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

▲ wróć na początek

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe – jakie kary sprawdź.
 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań