Blog ifirma.pl

Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2023 roku

|
|
4 minut czytania
O 1 stycznia 2023 r. wzrosły dopłaty do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie są aktualne stawki i jak wnioskować o korektę dofinansowania, jeśli dostałeś kwotę sprzed podwyżki.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ma prawo otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń tych pracowników. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 25 stycznia 2023 r., zwiększyła wysokość świadczeń z mocą od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci pracodawcy, którzy za okres po 1 stycznia 2023 r. otrzymali dofinansowanie po starej stawce, mają prawo do korekty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile obecnie wynosi dofinansowanie za zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz jak zgłosić się po wyrównanie od stycznia.

Ile wynosi dofinansowanie za zatrudnienie osób niepełnosprawnych po podwyżce?

Od 1 stycznia obowiązują nowe, wyższe kwoty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania, podobnie jak przed podwyżką, zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

 • 2 400 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 950 zł),
 • 1 350 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 200 zł),
 • 500 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (wcześniej 450 zł).

Powyższe kwoty dotyczą zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowe środki za zatrudnienie osób ze szczególnymi schorzeniami

Pracodawcom zatrudniającym osoby, którym orzeczono upośledzenie umysłowe (01-U), chorobę psychiczną (02-P), epilepsję (06-E), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub chorobę narządu wzroku (04-O) w stopniu umiarkowanym lub znacznym wypłacane dofinansowania są wyższe o:

 • 1 200 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi teraz 3 600 zł),
 • 900 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie 2 250 zł),
 • 600 zł –dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie 1 100 zł).

Podstawą jest art. 26a ust. 1b pkt 1-3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa).

Jak złożyć wniosek o korektę wysokości dofinansowania?

Pracodawcy, którym PFRON za styczeń lub luty 2023 r. wypłacił dofinansowania w kwocie sprzed podwyżki, mają prawo do otrzymania wyrównania. W tym celu należy skorygować przesłane do PFRON dokumenty:

 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D),
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P).

W korekcie należy podać podwyższone od 1 stycznia 2023 r. kwoty dofinansowania.

Kto ma prawo do dofinansowania PFRON?

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% kosztów.

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający na umowę o pracę osobę z niepełnosprawnością, mają prawo do dofinansowania. Otrzymają je pracodawcy, którzy:

 • zatrudniają najwyżej 24 pracowników,
 • zatrudniają powyżej 24 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych to osoby niepełnosprawne,
 • prowadzą zakład pracy chronionej.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych i osób niebędących osobami niepełnosprawnymi przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych (pełen katalog wyłączeń znajduje się w art. 21 ust 5 ustawy).

Przykład 1

Firma X zatrudniała do 31 stycznia 2023 r. 24 pracowników w tym jedną osobę z niepełnosprawnością, na którą przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia. 1 lutego 2023 r., zatrudniony został nowy pracownik, bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczba pracowników wynosi zatem 25, w tym jeden pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do jego wynagrodzenia, gdyż nie jest spełniony warunek, że co najmniej 6 proc. pracowników posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie przysługuje ponadto:

 • jeśli pracodawca zalega wobec PFRON powyżej 100 zł,
 • do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów przekraczającym 14 dni,
 • jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika?

Od 1 stycznia 2023 r. dopłaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością wynoszą: 2 400 zł (znaczny stopień), 1 350 zł (umiarkowany stopień) i 600 zł (stopień lekki). Kwoty te są zwiększone w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którym orzeczono niektóre choroby oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Pracodawcy mogą wnioskować do PFRON o wyrównanie dofinansowania po 1 styczniu 2023 r., jeśli wypłacone kwoty miały wartość sprzed podwyżki.

Autor ifirma.pl

Justyna Czerwińska

Od kilku lat związana z topowymi redakcjami biznesowymi. Pisze o księgowości, finansach i sprawach marketingowych - czyli o tematach, które interesują każdego przedsiębiorcę.

Z przyjemnością czyta ustawy, kodeksy, rozporządzenia, regulaminy i inne oficjalne dokumenty, które rozkłada na czynniki pierwsze. Pomagają jej w tym umiejętności analityczne i syntetyczne. Wierzy w moc twardych danych i w artykułach chętnie wykorzystuje wyniki badań, raporty i statystyki. Sama prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, dlatego z doświadczenia zna i rozumie problemy drobnych przedsiębiorców. Artykułami dotyczącymi spraw księgowych stara się je rozwiązywać. Stawia przy tym na prosty, zrozumiały dla każdego język, logiczną strukturę i przykłady z życia wzięte.

Pracę nad każdym artykułem zaczyna od zakwestionowania swojej wiedzy i sprawdzenia jej w źródłach. Prywatnie lubi zagadki logiczne i grę w Sudoku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie