Powrót

Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2023 roku

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

O 1 stycznia 2023 r. wzrosły dopłaty do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie są aktualne stawki i jak wnioskować o korektę dofinansowania, jeśli dostałeś kwotę sprzed podwyżki.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ma prawo otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń tych pracowników. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 25 stycznia 2023 r., zwiększyła wysokość świadczeń z mocą od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci pracodawcy, którzy za okres po 1 stycznia 2023 r. otrzymali dofinansowanie po starej stawce, mają prawo do korekty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile obecnie wynosi dofinansowanie za zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz jak zgłosić się po wyrównanie od stycznia.

Ile wynosi dofinansowanie za zatrudnienie osób niepełnosprawnych po podwyżce?

Od 1 stycznia obowiązują nowe, wyższe kwoty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania, podobnie jak przed podwyżką, zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

 • 2 400 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 950 zł),
 • 1 350 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 200 zł),
 • 500 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (wcześniej 450 zł).

Powyższe kwoty dotyczą zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowe środki za zatrudnienie osób ze szczególnymi schorzeniami

Pracodawcom zatrudniającym osoby, którym orzeczono upośledzenie umysłowe (01-U), chorobę psychiczną (02-P), epilepsję (06-E), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub chorobę narządu wzroku (04-O) w stopniu umiarkowanym lub znacznym wypłacane dofinansowania są wyższe o:

 • 1 200 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi teraz 3 600 zł),
 • 900 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie 2 250 zł),
 • 600 zł –dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie 1 100 zł).

Podstawą jest art. 26a ust. 1b pkt 1-3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa).

Jak złożyć wniosek o korektę wysokości dofinansowania?

Pracodawcy, którym PFRON za styczeń lub luty 2023 r. wypłacił dofinansowania w kwocie sprzed podwyżki, mają prawo do otrzymania wyrównania. W tym celu należy skorygować przesłane do PFRON dokumenty:

 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D),
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P).

W korekcie należy podać podwyższone od 1 stycznia 2023 r. kwoty dofinansowania.

Kto ma prawo do dofinansowania PFRON?

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% kosztów.

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający na umowę o pracę osobę z niepełnosprawnością, mają prawo do dofinansowania. Otrzymają je pracodawcy, którzy:

 • zatrudniają najwyżej 24 pracowników,
 • zatrudniają powyżej 24 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych to osoby niepełnosprawne,
 • prowadzą zakład pracy chronionej.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych i osób niebędących osobami niepełnosprawnymi przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych (pełen katalog wyłączeń znajduje się w art. 21 ust 5 ustawy).

Przykład 1

Firma X zatrudniała do 31 stycznia 2023 r. 24 pracowników w tym jedną osobę z niepełnosprawnością, na którą przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia. 1 lutego 2023 r., zatrudniony został nowy pracownik, bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczba pracowników wynosi zatem 25, w tym jeden pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do jego wynagrodzenia, gdyż nie jest spełniony warunek, że co najmniej 6 proc. pracowników posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie przysługuje ponadto:

 • jeśli pracodawca zalega wobec PFRON powyżej 100 zł,
 • do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów przekraczającym 14 dni,
 • jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika?

Od 1 stycznia 2023 r. dopłaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością wynoszą: 2 400 zł (znaczny stopień), 1 350 zł (umiarkowany stopień) i 600 zł (stopień lekki). Kwoty te są zwiększone w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którym orzeczono niektóre choroby oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Pracodawcy mogą wnioskować do PFRON o wyrównanie dofinansowania po 1 styczniu 2023 r., jeśli wypłacone kwoty miały wartość sprzed podwyżki.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość