Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2023 roku

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

O 1 stycznia 2023 r. wzrosły dopłaty do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jakie są aktualne stawki i jak wnioskować o korektę dofinansowania, jeśli dostałeś kwotę sprzed podwyżki.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne ma prawo otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do wynagrodzeń tych pracowników. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 25 stycznia 2023 r., zwiększyła wysokość świadczeń z mocą od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że ci pracodawcy, którzy za okres po 1 stycznia 2023 r. otrzymali dofinansowanie po starej stawce, mają prawo do korekty. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, ile obecnie wynosi dofinansowanie za zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz jak zgłosić się po wyrównanie od stycznia.

Ile wynosi dofinansowanie za zatrudnienie osób niepełnosprawnych po podwyżce?

Od 1 stycznia obowiązują nowe, wyższe kwoty dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania, podobnie jak przed podwyżką, zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

 • 2 400 zł – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 950 zł),
 • 1 350 zł – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (wcześniej 1 200 zł),
 • 500 zł – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (wcześniej 450 zł).

Powyższe kwoty dotyczą zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dodatkowe środki za zatrudnienie osób ze szczególnymi schorzeniami

Pracodawcom zatrudniającym osoby, którym orzeczono upośledzenie umysłowe (01-U), chorobę psychiczną (02-P), epilepsję (06-E), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub chorobę narządu wzroku (04-O) w stopniu umiarkowanym lub znacznym wypłacane dofinansowania są wyższe o:

 • 1 200 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wynosi teraz 3 600 zł),
 • 900 zł – dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie 2 250 zł),
 • 600 zł –dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie 1 100 zł).

Podstawą jest art. 26a ust. 1b pkt 1-3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa).

Jak złożyć wniosek o korektę wysokości dofinansowania?

Pracodawcy, którym PFRON za styczeń lub luty 2023 r. wypłacił dofinansowania w kwocie sprzed podwyżki, mają prawo do otrzymania wyrównania. W tym celu należy skorygować przesłane do PFRON dokumenty:

 • wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D),
 • miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P).

W korekcie należy podać podwyższone od 1 stycznia 2023 r. kwoty dofinansowania.

Kto ma prawo do dofinansowania PFRON?

Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% kosztów.

Dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa zlecenia). Ponadto nie wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający na umowę o pracę osobę z niepełnosprawnością, mają prawo do dofinansowania. Otrzymają je pracodawcy, którzy:

 • zatrudniają najwyżej 24 pracowników,
 • zatrudniają powyżej 24 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych to osoby niepełnosprawne,
 • prowadzą zakład pracy chronionej.

Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych i osób niebędących osobami niepełnosprawnymi przebywających na urlopach rodzicielskich lub wychowawczych (pełen katalog wyłączeń znajduje się w art. 21 ust 5 ustawy).

Przykład 1

Firma X zatrudniała do 31 stycznia 2023 r. 24 pracowników w tym jedną osobę z niepełnosprawnością, na którą przysługiwało dofinansowanie do wynagrodzenia. 1 lutego 2023 r., zatrudniony został nowy pracownik, bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Liczba pracowników wynosi zatem 25, w tym jeden pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie do jego wynagrodzenia, gdyż nie jest spełniony warunek, że co najmniej 6 proc. pracowników posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie przysługuje ponadto:

 • jeśli pracodawca zalega wobec PFRON powyżej 100 zł,
 • do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
 • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów przekraczającym 14 dni,
 • jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania.

Ile wynosi dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika?

Od 1 stycznia 2023 r. dopłaty do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością wynoszą: 2 400 zł (znaczny stopień), 1 350 zł (umiarkowany stopień) i 600 zł (stopień lekki). Kwoty te są zwiększone w przypadku pracowników niepełnosprawnych, którym orzeczono niektóre choroby oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Pracodawcy mogą wnioskować do PFRON o wyrównanie dofinansowania po 1 styczniu 2023 r., jeśli wypłacone kwoty miały wartość sprzed podwyżki.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość