IP BOX kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi?

Dochody z praw własności intelektualnej od 2019 roku mogą być opodatkowane preferencyjną stawką podatku PIT w wysokości 5%. Problematyka zagadnienia IP BOX (skrót IP: intellectual property – własność intelektualna) jest dość skomplikowana i niejasna dlatego też w ramach konsultacji podatkowych z udziałem doradców podatkowych, rzeczników patentowych i przedstawicieli zainteresowanych branż Ministerstwo Finansów opracowało i udostępniło 19 lipca 2019 roku obszerne objaśnienia podatkowe. 

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

 • Patent,
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 • Autorskie prawo do programu komputerowego.

Jest to katalog zamknięty zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z preferencyjnej stawki podatku może skorzystać przedsiębiorca w stosunku do praw, których jest właścicielem, współwłaścicielem, nabywcą praw na drodze zakupu, pod warunkiem późniejszego poniesienia kosztu związanego z ich rozwojem lub ulepszeniem. 

Charakter Objaśnień podatkowych dotyczących IP BOX

 • Odesłanie przepisów o IP BOX do przepisów o cenach transferowych i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Uzasadnienie do przepisów o IP BOX, 
 • Wskazanie na związek przepisów IP BOX z działalnością badawczo-rozwojową,
 • Odesłanie do przepisów innych niż podatkowe.

Stosowanie przepisów o prawach własności intelektualnej jest nowym zagadnieniem w prawie polskim stąd potrzeba przybliżenia tematyki i wydanie Objaśnień podatkowych

IP BOX

Ulga IP BOX – najważniejsze informacje

Ewidencja zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX

W Objaśnieniach Ministerstwa Finansów można przeczytać w jaki sposób może być prowadzona ewidencja na potrzeby kwalifikowanego IP. Ustawa o PIT wskazuje na obowiązek takiego prowadzenie ksiąg podatkowych, aby można było przyporządkować przychód, koszty uzyskania przychodów i dochód, do każdej własności intelektualnej odrębnie. W Objaśnieniach podatkowych czytamy, że w tym celu można wykorzystać arkusze kalkulacyjne na potrzeby ustalenia poniesionych wydatków. Dzięki takiej praktyce będzie można właściwie obliczyć dochód, od którego będzie naliczony podatek w wysokości 5%.

Opodatkowanie dochodu preferencyjną stawką 5%

Dochód z kwalifikowanego IP może być opodatkowany stawką podatku w wysokości 5% dopiero w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od całości dochodów, a więc łącznie z kwalifikowanym IP, opodatkowane są na zasadach ogólnych – 18%, 32% lub 19% stawką podatku dochodowego. Dopiero składając zeznanie roczne za rok poprzedni – a więc w 2020 roku za 2019 rok – przedsiębiorca wyliczy podatek według preferencyjnej stawki 5%.

Strata z działalności wytwarzającej kwalifikowane IP

Jeżeli w danym roku podatkowym koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą podatkową.

Strata z wytwarzanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie może obniżać dochodu z innych źródeł.

Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że stratę można odliczać jedynie od dochodu z tego samego kwalifikowanego IP.

Przepisy o IP BOX nie przewidują możliwości łączenia dochodów czy też strat z różnych kwalifikowanych IP w jedno. Zrekompensowanie straty dochodem z innego kwalifikowanego IP jest niedopuszczalne

Schemat zakwalifikowania dochodu w ramach IP BOX

 • Bezpośrednie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • Posiadanie prawa własności, współwłasności, użytkowego,
 • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla przychodów i kosztów dla każdego kwalifikowanego IP,
 • Przeprowadzanie transakcji z podmiotami niepowiązanymi,
 • Przeprowadzanie transakcji z podmiotami powiązanymi pod warunkiem ustalenia dochodu zgodnie z metodami weryfikacji cen transferowych.

Spełnienie powyższych warunków daje prawo do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego.

Zapoznaj się z założeniami ulgi badawczo-rozwojowej

▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań