IP BOX kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi?

Dochody z praw własności intelektualnej od 2019 roku mogą być opodatkowane preferencyjną stawką podatku PIT w wysokości 5%. Problematyka zagadnienia IP BOX (skrót IP: intellectual property – własność intelektualna) jest dość skomplikowana i niejasna dlatego też w ramach konsultacji podatkowych z udziałem doradców podatkowych, rzeczników patentowych i przedstawicieli zainteresowanych branż Ministerstwo Finansów opracowało i udostępniło 19 lipca 2019 roku obszerne objaśnienia podatkowe. 

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

 • Patent,
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432),
 • Autorskie prawo do programu komputerowego.

Jest to katalog zamknięty zapisany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z preferencyjnej stawki podatku może skorzystać przedsiębiorca w stosunku do praw, których jest właścicielem, współwłaścicielem, nabywcą praw na drodze zakupu, pod warunkiem późniejszego poniesienia kosztu związanego z ich rozwojem lub ulepszeniem. 

Charakter Objaśnień podatkowych dotyczących IP BOX

 • Odesłanie przepisów o IP BOX do przepisów o cenach transferowych i klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • Uzasadnienie do przepisów o IP BOX, 
 • Wskazanie na związek przepisów IP BOX z działalnością badawczo-rozwojową,
 • Odesłanie do przepisów innych niż podatkowe.

Stosowanie przepisów o prawach własności intelektualnej jest nowym zagadnieniem w prawie polskim stąd potrzeba przybliżenia tematyki i wydanie Objaśnień podatkowych

IP BOX kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi?

Ulga IP BOX – najważniejsze informacje

Ewidencja zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX

W Objaśnieniach Ministerstwa Finansów można przeczytać w jaki sposób może być prowadzona ewidencja na potrzeby kwalifikowanego IP. Ustawa o PIT wskazuje na obowiązek takiego prowadzenie ksiąg podatkowych, aby można było przyporządkować przychód, koszty uzyskania przychodów i dochód, do każdej własności intelektualnej odrębnie. W Objaśnieniach podatkowych czytamy, że w tym celu można wykorzystać arkusze kalkulacyjne na potrzeby ustalenia poniesionych wydatków. Dzięki takiej praktyce będzie można właściwie obliczyć dochód, od którego będzie naliczony podatek w wysokości 5%.

▲ wróć na początek

Opodatkowanie dochodu preferencyjną stawką 5%

Dochód z kwalifikowanego IP może być opodatkowany stawką podatku w wysokości 5% dopiero w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od całości dochodów, a więc łącznie z kwalifikowanym IP, opodatkowane są na zasadach ogólnych – 18%, 32% lub 19% stawką podatku dochodowego. Dopiero składając zeznanie roczne za rok poprzedni – a więc w 2020 roku za 2019 rok – przedsiębiorca wyliczy podatek według preferencyjnej stawki 5%.

Strata z działalności wytwarzającej kwalifikowane IP

Jeżeli w danym roku podatkowym koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą podatkową.

Strata z wytwarzanego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie może obniżać dochodu z innych źródeł. Przedsiębiorca będzie mógł obniżać dochód w ciągu 5 kolejnych lat, ale jedynie z IP BOX. Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że stratę można odliczać jedynie od dochodu z tego samego kwalifikowanego IP.

Przepisy o IP BOX nie przewidują możliwości łączenia dochodów czy też strat z różnych kwalifikowanych IP w jedno. Zrekompensowanie straty dochodem z innego kwalifikowanego IP jest niedopuszczalne

▲ wróć na początek

Schemat zakwalifikowania dochodu w ramach IP BOX

 • Bezpośrednie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • Posiadanie prawa własności, współwłasności, użytkowego,
 • Prowadzenie odrębnych ewidencji dla przychodów i kosztów dla każdego kwalifikowanego IP,
 • Przeprowadzanie transakcji z podmiotami niepowiązanymi,
 • Przeprowadzanie transakcji z podmiotami powiązanymi pod warunkiem ustalenia dochodu zgodnie z metodami weryfikacji cen transferowych.

Spełnienie powyższych warunków daje prawo do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego.

Zapoznaj się z założeniami ulgi badawczo-rozwojowej

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań