Jaka stawka amortyzacji jest najlepsza?

Wśród przedsiębiorców pojawia się pytanie, która metoda amortyzacji jest najlepsza. Odpowiedź nie będzie jednak oczywista – w każdym przypadku najlepszą metodę amortyzacji trzeba określić indywidualnie.

Amortyzacja liniowa

Podstawową metodą amortyzacji jest amortyzacja liniowa. Polega ona na obliczeniu miesięcznego odpisu amortyzacyjnego na podstawie ustawowo ustalonej stawki Klasyfikacji Środków Trwałych. Według tej stawki dzielimy wartość środka trwałego na właściwą liczbę lat, a następnie – na miesięczne, pojedyncze odpisy.

Amortyzację liniową wybieramy; gdy:

  • Nie mamy dużych przychodów, zatem nie są potrzebne duże odpisy amortyzacyjne w kosztach
  • Przekroczyliśmy limit amortyzacji jednorazowej
  • Amortyzujemy środki trwałe, które nie mogą skorzystać z amortyzacji jednorazowe lub innej, przyśpieszonej metody amortyzacji.

Uwaga! Standardowa stawka wynikająca z KŚT to próg, którego w amortyzacji liniowej nie można przekroczyć – przedsiębiorca może się jednak zdecydować się na niższą stawkę.

Amortyzacja indywidualna lub degresywna

Nabywając używany środek trwały, ulepszając środek trwały albo dokonując nakładów na obcy środek trwały, zasadniczo mamy prawo do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji – może być ona wyższa niż wskazana w KŚT, ale nieprzekraczająca ograniczeń, wskazanych w ustawie o PIT.

Kolejnym sposobem na zmodyfikowanie amortyzacji jest zastosowanie amortyzacji degresywnej – współczynnika podwyższającego stawkę amortyzacji – określonego również w ustawie o PIT. Współczynnik przysługuje przy takich środkach trwałych, które są używane w warunkach pogorszonych lub złych, bardziej intensywnie niż przeciętnie bądź są poddane szybkiemu postępowi technicznemu.

Amortyzację indywidualną albo degresywną wybieramy, gdy:

  • Posiadamy środki trwałe, spełniające warunki do zastosowania stawki indywidualnej lub przyśpieszonej
  • Mamy stosunkowo wysokie przychody – wyższy odpis amortyzacyjny w kosztach zmniejszy zobowiązanie z tytułu PIT
  • Chcemy szybciej zamortyzować posiadany środek trwały.

Amortyzacja jednorazowa

Mali podatnicy mają prawo do skorzystania z pomocy de minimis w ramach amortyzacji jednorazowej. Warto zwrócić uwagę na ograniczenia – nie wszystkie środki trwałe mogą być amortyzowane w ten sposób, dodatkowo występuje limit kwotowy.

Uwaga! Bez ograniczeń można jednorazowo amortyzować środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł.

Amortyzację jednorazową stosujemy, gdy:

  • Środek trwały spełnia warunki dla tej formy amortyzacji
  • Opłacalny będzie jednorazowy, duży koszt, który znacząco wpłynie na zobowiązanie z tytułu PIT
  • Nie chcemy dokonywać kolejnych, comiesięcznych odpisów.

Wybrałeś właściwą metodę? Przeprowadź ją z ifirma.pl – serwis zamortyzuje środek trwały za ciebie!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI