Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT, nowa procedura „call off stock” – planowane zmiany.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) często jest omawiana na łamach poradników. Wynika to z faktu, że przywilej stosowania 0% stawki podatku VAT jest warunkowy. Oznacza to, że brak właściwego udokumentowania transakcji może pozbawić przedsiębiorcę prawa do zerowej stawki podatku. Procedura „call off stock” są to uproszczenia w regulacjach unijnych dotyczące zagadnienia znanego w Polsce pod nazwą magazynów konsygnacyjnych.

Numer identyfikacyjny VAT-UE

Posiadanie numeru identyfikacyjnego VAT-UE nabywcy jest jednym z wymogów do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT.

Dotychczas zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadanie takiego numeru stanowi jedynie przesłankę formalną. W praktyce oznacza to brak możliwości zakwestionowania transakcji WDT do zastosowania 0% stawki podatku.

Zmiana implementuje dyrektywę unijną 2018/1910, która wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego nabywcy.

Po zmianie posiadanie ważnego numeru przedsiębiorcy z kraju dostawy będzie przesłanką materialną do zastosowania 0% stawki. W praktyce przesłankę materialną należy rozumieć jako warunek konieczny do spełnienia, ponieważ wynika wprost z ustawy podatkowej.

Informacja podsumowująca VAT-UE

W obecnie obowiązującym stanie prawnym składanie informacji podsumowującej VAT-UE jest wymagane od podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Brak złożenia takiej informacji nie wyklucza możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT.

▲ wróć na początek

Po zmianie złożenie prawidłowej informacji podsumowującej będzie obowiązkiem i przesłanką materialną do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0%. Brak informacji podsumowującej VAT-UE uniemożliwi zastosowanie 0% stawki VAT. Projektowane zmiany dostosowują przepisy krajowe do wymogów dyrektywy unijnej 2018/1912.

Magazyn konsygnacyjny w ustawie o VAT

W polskiej ustawie o VAT magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika VAT-UE przemieszczanych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik VAT-UE przechowujący towary, pobiera je i w momencie pobrania rozporządza nimi jak właściciel.

Przykład
Przedsiębiorca z Francji firma B zarejestrowany jako podatnik VAT-UE posiada u polskiego przedsiębiorcy firmy A podatnika VAT-UE magazyn, w którym przechowuje towary. Polski przedsiębiorca firma A pobiera towary z magazynu firmy francuskiej B i dopiero w tym momencie rozporządza nimi jak właściciel.

W podanym przykładzie po pobraniu towarów następuje rozpoznanie transakcji WDT po stronie przedsiębiorcy francuskiego i WNT po stronie przedsiębiorcy polskiego.

Procedura „call off stock”

Z uwagi na występujące różnice pomiędzy krajami UE w stosowaniu procedury dotyczącej magazynów lub całkowity brak uregulowań w tym zakresie w niektórych z nich, dyrektywa 2018/1910 oraz rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 doprecyzowuje zawartość ewidencji prowadzonych przez dostawcę i nabywcę w ramach procedury magazynu typu „call off stock”.

Pomimo, że polskie prawo posiada uregulowania dotyczące magazynu konsygnacyjnego co do zasady spełniające przesłanki magazynu typu „call off stock” to jednak pewne założenia dyrektywy traktują temat rozszerzająco. Dlatego też niezbędna będzie zmiana ustawy o VAT porządkująca i dostosowująca, która uwzględni np. działalność handlową czy instytucję substytucji.

Planowane wejście w życie ustawy 1 stycznia 2020 roku.

▲ wróć na początek

Kiedy może dojść do wykreślenia podatnika z VAT-UE – sprawdź.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań