Zakładam własną działalność gospodarczą – czy muszę rejestrować się do VAT?

Przyszły przedsiębiorca rozpoczynając własną działalność gospodarczą powinien zapoznać się z tematem podatku od towarów i usług (VAT). Czy trzeba się rejestrować? Czy istnieje zwolnienie z VAT? W jakich przypadkach dane rozwiązanie jest to dla nas korzystne? Sprawdźmy.

Zwolnienie z VAT

W przypadku podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług mamy dwa rodzaje zwolnień:
 1. przedmiotowe
 2. ze względu na obroty (podmiotowe)

Zwolnienie przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe, jak sama nazwa wskazuje, zwalnia nas z podatku VAT ze względu na przedmiot naszej działalności. Do tej grupy należą m.in. usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone przez lekarzy i pielęgniarki, usługi ubezpieczeniowe czy usługi nauki języków obcych. Pełną listę znajdziemy w artykule 43 ust.1 ustawy o VAT. Przedsiębiorca, który świadczy np. tylko usługi ubezpieczeniowe zawsze będzie wystawiał faktury ze stawką ZW (zwolniony) i nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

Zwolnienie z VAT ze względu na obroty

Osoba, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia z rejestracji jako czynny podatnik VAT do momentu nieprzekroczenia 200 000 zł sprzedaży w danym roku podatkowym. Jeśli rozpoczynamy swoją działalność w trakcie roku, limit należy przeliczyć proporcjonalnie według wzoru: A = 200.000zł * B : C gdzie:
 • A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
 • B – liczba dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku,
 • C – liczba dni w roku podatkowym.

Zwolnienia nie stosuje się do podatników (art. 113 ust. 13 ustawy o VAT):

1. dokonujących dostaw: a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej,
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b, d) terenów budowlanych, e) nowych środków transportu. 2. świadczących usługi: a) prawnicze, b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, c) jubilerskie. Doradztwo w zakresie informatyki a rejestracja do VAT Przyszły przedsiębiorca będzie prowadził działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. Czy rejestracja do VAT jest obowiązkiem? – Tak. Podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia ze względu na działalność doradczą, powinien złożyć formularz VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym ds. VAT i zarejestrować się jako czynny płatnik VAT.

Rejestracja do VAT

1. Rejestracja z początkiem rozpoczęcia działalności

Podatnik rejestrując się jako czynny płatnik VAT (dobrowolnie czy też obowiązkowo) powinien złożyć formularz VAT-R. Dokument składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT.
Właściwy Urząd Skarbowy ds. VAT – urząd ze względu na główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej podane w CEIDG-1. Jeśli podatnik w CEIDG-1 zamieszcza również dodatkowe miejsce prowadzenia działalności, wówczas Urząd Skarbowy ze względu na adres zamieszkania.

2. Dobrowolna rejestracja w trakcie prowadzenia działalności

Przedsiębiorca, który prowadzi już własną działalność i w pewnym momencie zdecyduje na dobrowolną rejestrację do VAT, powinien złożyć VAT-R do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego chciałby stać się czynnym płatnikiem VAT.

3. Przekroczenie limitu obrotu w danym roku podatkowym

Formularz VAT-R składamy najpóźniej dzień przed sprzedażą towaru/usługi, która spowoduje przekroczenie limitu zwolnienia ze względu na obrót.
Formularz VAT-R można wypełnić na stronie www.ifirma.pl/ceidg

W jakim przypadku warto zarejestrować się do VAT, a kiedy pozostać przy zwolnieniu?

Warto zarejestrować się do VAT gdy:
Lepiej pozostać przy zwolnieniu gdy:
generujemy duże koszty, przy których można odliczyć podatek VAT
generujemy niskie koszy
sprzedajemy na rzecz podmiotów zarejestrowanych do VAT
sprzedajemy na rzecz osób fizycznych lub „nievatowców”
kupujemy towary z wyższą stawką VAT niż stawka VAT świadczonych przez nasz usług
sprzedajemy/świadczymy usługi głównie na rzecz podmiotów zagranicznych (mimo wystawiania faktur ze stawką 0% lub np – „nie podlega”, nadal możemy odliczyć VAT z faktur kosztowych)

Anna Pietrzak

 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI