Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA

Główni akcjonariusze i udział na WZ

Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZ Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech
Narczyński
26,84% 1 717 500 33,00% 2 717 500 13.12.2018
Marta
Przewłocka
13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka
Kozłowska
6,42% 411 000 8,33% 686 000 15.11.2018
Pozostali
akcjonariusze
53,14% 3 401 102 41,30% 3 401 102 13.12.2018
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000