IFIRMA SA: Akcjonariat

Główni akcjonariusze i udział na WZ

Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,84% 1 717 500 33,00% 2 717 500 13.12.2018
Marta Przewłocka 13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka Kozłowska 6,42% 411 000 8,33% 686 000 15.11.2018
Ark Global Emerging Companies, LP 6,81% 436 079 5,30% 436 079 27.01.2022
Pozostali akcjonariusze 46,33% 2 965 023 36,00% 2 965 023 27.01.2022
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000