Akcjonariat

Skład akcjonariatu IFIRMA SA.

Główni akcjonariusze i udział na WZA

Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech
Narczyński
26,77% 1 713 500 32,95% 2 713 500 28.11.2018
Marta
Przewłocka
13,60% 870 398 17,37% 1 430 398 27.04.2018
Agnieszka
Kozłowska
6,42% 411 000 8,33% 686 000 15.11.2018
Pozostali
akcjonariusze
53,20% 3 405 102 41,35% 3 405 102 28.11.2018
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 235 000