Dywidenda

Polityka dywidendowa IFIRMA SA.

Walne Zgromadzenie rekomenduje utworzenie fundusz dywidendowego (Uchwała 20 ZWZ z 24 kwietnia 2017 roku).

Walne Zgromadzenie rekomenduje:

  • przeznaczanie 30% – 50% zysków spółki na wypłaty dla akcjonariuszy,
  • dokonywanie wypłat kwartalnie, w formie zaliczek i dywidend, w możliwie przewidywalnych, równych kwotach.

Dywidenda wypłacana przez Emitenta od 2011 roku

Dywidenda z zysku za dany rok obrotowy Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) Ilość akcji objętych dywidendą Łączna kwota wypłaconej dywidendy (w zł) Zysk netto (w tys. zł) % udziału wypłaconej dywidendy w zysku netto
2011 18 maja 2012 01 czerwca 2012 0,07 6 160 900 431 263,00 689 62,59%
2012 20 maja 2013 3 czerwca 2013 0,04 6 160 900 246 436,00 414 59,53%
2013 02 czerwca 2014 16 czerwca 2014 0,07 6 235 900 436 513,00 687 63,54%
2014 05 maja 2015 19 maja 2015 0,08 6 310 900 504 872,00 863 58,50%
2015 16 maja 2016 01 czerwca 2016 0,03 6 400 000 192 000,00 302 63,58%
2016 (w tym) 0,08 6 400 000 512 000,00 1 645 31,12%
zaliczka za 2016 21 kwietnia 2017 28 kwietnia 2017 0,02 6 400 000 128 000,00
2016 15 maja 2017 01 czerwca 2017 0,06 6 400 000 384 000,00
2017 (w tym) 0,13 6 400 000 832 000,00 1 721 48,34%
zaliczka za I-II kw. 2017 17 listopada 2017 24 listopada 2017 0,05 6 400 000 320 000,00
zaliczka za III kw. 2017 3 stycznia 2018 10 stycznia 2018 0,02 6 400 000 128 000,00
zaliczka za IV kw. 2017 2 marca 2018 9 marca 2018 0,03 6 400 000 192 000,00
2017 30 maja 2018 13 czerwca 2018 0,03 6 400 000 192 000,00
2018 (w tym) 0,08 6 400 000 512 000,00 1 349 37,95%
zaliczka za I kw. 2018 21 czerwca 2018 28 czerwca 2018 0,02 6 400 000 128 000,00
zaliczka za II kw. 2018 24 września 2018 1 października 2018 0,01 6 400 000 64 000,00
zaliczka za III kw. 2018 10 grudnia 2018 17 grudnia 2018 0,02 6 400 000 128 000,00
zaliczka za IV kw. 2018 08 marca 2019 15 marca 2019 0,03 6 400 000 192 000,00
2019 (w tym)
zaliczka za I kw. 2019 21 czerwca 2019 28 czerwca 2019 0,04 6 400 000 256 000,00
zaliczka za II kw. 2019 23 września 2019 30 września 2019 0,04 6 400 000 256 000,00