Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych i publikacji raportów finansowych*

*I.Z.1.6 – Dobre praktyki 2016.

 

2020
 • 16.03.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 20.03.2020 r. – raport roczny za rok 2019.
 • 23.03.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 15.05.2020 r. – raport za I kwartał 2020 roku.
 • 29.05.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 05.06.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 14.06.2020 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 30.06.2020 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 31.08.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 07.09.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 11.09.2020 r. – raport za I półrocze 2020 roku.
 • 20.09.2020 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 • 06.10.2020 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 13.11.2020 r. – raport za III kwartał 2020 roku.

 

 • 08.03.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 15.03.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 22.03.2019 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2018.
 • 09.04.2019 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 25.04.2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 17.05.2019 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2019 roku.
 • 21.06.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 28.06.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 13.09.2019 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2019 roku.
 • 23.09.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 30.09.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 15.11.2019 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2019 roku.
 • 09.12.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 16.12.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).