IFIRMA SA: Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych i publikacji raportów finansowych*

 • 15.03.2023 – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy Q4 2022 (Dzień D)
 • 22.03.2023 – wypłata zaliczki dywidendy Q4 2022 (Dzień W)
 • 24.03.2023 – publikacja Raportu rocznego za rok 2022
 • 24.04.2023 – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • 10.05.2023 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 12.05.2023 – publikacja Raportu za I kwartał 2023 roku
 • 14.06.2023 – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy Q1 2023 (Dzień D)
 • 21.06.2023 – wypłata zaliczki dywidendy Q1 2023 (Dzień W)
 • 7.09.2023 – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy Q2 2023 (Dzień D)
 • 8.09.2023 – publikacja Raportu za I półrocze 2023 roku
 • 14.09.2023 – wypłata zaliczki dywidendy Q2 2023 (Dzień W)
 • 10.11.2023 – publikacja Raportu za III kwartał 2023 roku
 • 10.01.2022 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • 26.01.2022 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 08.03.2022 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 15.03.2022 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 25.03.2022 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2021
 • 24.04.2022 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • 10.05.2022 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 13.05.2022 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2022 roku
 • 8.06.2022 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 15.06.2022 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 17.08.2022 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 24.08.2022 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 9.09.2022 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2022 roku
 • 9.11.2022 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
 • 10.11.2022 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2022 roku
 • 24.11.2022 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 07.12.2022 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 14.12.2022 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 19.11.2021 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 26.11.2021 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 10.11.2021 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2021 roku.
 • 10.09.2021 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2021 roku.
 • 02.09.2021 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 26.08.2021 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 16.06.2021 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 31.05.2021 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 • 28.05.2021 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 21.05.2021 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 14.05.2021 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2021 roku.
 • 19.03.2021 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2020.
 • 11.03.2021 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 04.03.2021 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 01.03.2021 r. – dematerializacja akcji imiennych serii A.
 • 16.03.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 20.03.2020 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2019.
 • 23.03.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 15.05.2020 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2020 roku.
 • 29.05.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 05.06.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 14.06.2020 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 30.06.2020 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 31.08.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 07.09.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 11.09.2020 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2020 roku.
 • 13.11.2020 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2020 roku.
 • 9.12.2020 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 16.12.2020 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 08.03.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 15.03.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 22.03.2019 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2018.
 • 09.04.2019 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 • 25.04.2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 • 17.05.2019 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2019 roku.
 • 21.06.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 28.06.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 13.09.2019 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2019 roku.
 • 23.09.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 30.09.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 15.11.2019 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2019 roku.
 • 09.12.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
 • 16.12.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
 • 03.01.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 10.01.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 19.01.2018 r. – rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A
 • 02.03.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 09.03.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 23.03.2018 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2017
 • 08.04.2018 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 • 24.04.2018 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 18.05.2018 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2018 roku
 • 30.05.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 13.06.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 21.06.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 28.06.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 25.08.2018 r. – Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ
 • 07.09.2018 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2018 roku
 • 10.09.2018 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 24.09.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 01.10.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 09.11.2018 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2018 roku
 • 10.12.2018 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 17.12.2018 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 24.03.2017 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2016
 • 08.04.2017 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 • 21.04.2017 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 24.04.2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 28.04.2017 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 19.05.2017 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2017 roku
 • 08.09.2017 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2017 roku
 • 09.11.2017 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2017 roku
 • 17.11.2017 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 24.11.2017 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 18.03.2016 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2015
 • 03.04.2016 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 • 19.04.2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 13.05.2016 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2016 roku
 • 16.05.2016 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 01.06.2016 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 29.08.2016 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2016 roku
 • 10.11.2016 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2016 roku
 • 19.03.2015 r. – zbycie akcji własnych z programu motywacyjnego przez Power Media S.A.
 • 20.03.2015 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2014
 • 11.04.2015 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
 • 27.04.2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • 05.05.2015 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D)
 • 15.05.2015 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2015 roku
 • 19.05.2015 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W)
 • 31.08.2015 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2015 roku
 • 13.11.2015 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2015 roku
*Zgodnie z Zasadami 1.1 i 1.2 zawartymi w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.