Kalendarz zdarzeń korporacyjnych

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych i publikacji raportów finansowych*

  • 08.03.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
  • 15.03.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
  • 22.03.2019 r. – publikacja Raportu rocznego za rok 2018.
  • 09.04.2019 r. – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  • 25.04.2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  • 17.05.2019 r. – publikacja Raportu za I kwartał 2019 roku.
  • 21.06.2019 r. – ustalenie uprawnionych do zaliczki dywidendy (Dzień D).
  • 28.06.2019 r. – wypłata zaliczki dywidendy (Dzień W).
  • 13.09.2019 r. – publikacja Raportu za I półrocze 2019 roku.
  • 15.11.2019 r. – publikacja Raportu za III kwartał 2019 roku.

*I.Z.1.6 – Dobre praktyki 2016.