Ład korporacyjny

W IFIRMA SA obowiązują zasady ładu korporacyjnego.

IFIRMA SA, stosując zasadę I.Z.1.15 Dobrych Praktyk 2016, informuje, że nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności. Spółka, dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów, bierze pod uwagę przede wszystkim ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje. Powyższe ma na celu jak najlepsze dopasowanie kadry menedżerskiej do potrzeb Spółki.

Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji oraz równego traktowania.