IFIRMA SA: Rada nadzorcza

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:

 • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
 • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
 • spełniają kryteria niezależności określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz przez Załącznik nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE),
 • będący członkami Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

dr Michał Masłowski – Przewodniczący RN i KA

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Członek zespołu konsultacyjnego Rady Rozwoju Rynków Finansowych przy Ministerstwie Finansów.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2017 – Przewodniczący Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • Od 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA
 • 2007 Doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Ekonomii, tytuł pracy „Optymalizacja Automatycznych Systemów Transakcyjnych”
 • 2000 – 2008 Wykładowca akademicki, w tym wykładowca MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Komputerowe metody wspomagania podejmowania decyzji”
 • 1999 Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezes ds. Programów, kieruje m. in. działem rozwoju oprogramowania i wsparcia IT oraz działem marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych, marketingu w internecie, itp.
 • 1996 – Inwestor giełdowy
 • 1995 – 2000 Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Ekonometria Menedżerska. Edukacja obejmowała m. in. wiedzę z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych i finansowych, marketingu, informatyki, projektowania systemów informatycznych

Michał Kopiczyński – Członek Rady Nadzorczej

Studiował Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Obecnie Prezes Zarządu AREA sp. z o.o. – działalność nie jest konkurencyjna wobec przedsiębiorstwa emitenta
 • 2007 – 2016 Grupa ING/NN (ING TFI, ING Investment Management, NN Investment Partners TFI) – Zarządzający, Dyrektor Departamentu Inwestycji Udziałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
 • 2004 – 2007 Grupa Millennium (Millennium TFI, Millennium DM) – Zarządzający
 • 2003 – 2004 PTE Credit Suisse Life&Pensions PTE – Zarządzający
 • 1995 – 2002 Grupa Pioneer (PPTFI Pioneer, PTE Pioneer, PTE Pekao-Pioneer) kolejno jako Trader, Analityk, Dyrektor Departamentu Analiz, Zarządzający Funduszem

Małgorzata Ludwik – Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny.

Doświadczenie zawodowe:

Z ponad 10-letnim doświadczeniem zdobytym w wiodących kancelariach zagranicznych i krajowych (Dr. Bernadr Rödl & Partner; JWKG Jurgowiak, Wnuk, Kaźmierczak, Giezek; Grynhoff, Woźny i Wspólnicy; Clifford Chance Pünder we Frankfurcie nad Menem).

Specjalistka z zakresu sporów sądowych i arbitrażowych, prawa spółek, prawa autorskiego oraz nowych technologii. Jako radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim Wrocławia zaangażowana jest w sprawy arbitrażowe Gminy Wrocław przed Międzynarodowych Sądem Polubownym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu oraz spory przed sądami powszechnymi. W ramach stałej współpracy z Centrum Usług Informatycznych Wrocławia odpowiada za umowy IT zawierane przez Centrum. Związana także z Kancelarią Wiński, w której odpowiada za prawo autorskie, umowy IT (software development) oraz spory sądowe z zakresu dóbr osobistych i ochrony wizerunku.

Paweł Malik – Członek Rady Nadzorczej, członek KA

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której również ukończył studia podyplomowe MBA (Master of Buisness Administration). Wpisany na listę doradców inwestycyjnych (licencja nr 251). Założyciel i redagujący portal GazetaGieldowa.pl.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2012 – LUMEN INVESTMENT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2015 – 2016 WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SA – Prezes Zarządu
 • 2011 – 2012 HONESTA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2008 – 2011 M.W.TRADE SA Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy
 • 2003 – 2008 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA oraz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji, Dyrektor Departamentu Analiz i Planowania
 • 2002 – 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA – Starszy dealer w Departamencie Skarbu
 • 1999 – 2002 DOLNOŚLĄSKI BANK REGIONALNY S.A. – Kierownik Zespołu Analiz
 • 1996 – 1999 ALFA LAVAL AGRI POLSKA Sp. z o.o. – Specjalista ds. systemów informatycznych

Tomasz Stanko – Członek Rady Nadzorczej, członek KA

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, a także studiów podyplomowych Wyższej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie z zakresu zarządzania projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2017 – Członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • 2011 – 2018 Wspólnik Zarządzający i Prokurent kancelarii prawno-podatkowej MDS Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu
 • Od 2009 – Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ogólnopolskiej firmy doradczej REFUNDA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • 2006 – 2010 Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • 2006 – 2010 Dyrektor Operacyjny oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Jakości w międzynarodowym polsko-włoskim przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym
 • 2004 – 2006 Niezależny doradca i trener w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu
 • 2003 – 2006 Specjalista ds. Funduszy UE w Urzędzie Miasta Wrocławia
 • 2003 Stażysta Parlamentu Europejskiego z ramienia Fundacji Roberta Schumana z Luksemburga
 • 2002 – 2003 Asystent Wiceprezydenta Miasta Wrocławia

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.