IFIRMA SA: Rada nadzorcza

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:
 • nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
 • nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

dr Michał Masłowski -Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet, Profesjonalny Inwestor oraz Forum Finansów i Inwestycji.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2023 – Członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • 2017-2022 – Przewodniczący Komitetu Audytu IFIRMA SA
 • Od 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA
 • 2007 – Doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Ekonomii, tytuł pracy „Optymalizacja Automatycznych Systemów Transakcyjnych”
 • 2000 – 2008 – Wykładowca akademicki, w tym wykładowca MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Komputerowe metody wspomagania podejmowania decyzji”
 • 1999 – Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezes ds. Programów, kieruje m. in. działem rozwoju oprogramowania i wsparcia IT oraz działem marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych, marketingu w Internecie, itp.
 • 1996 – Inwestor giełdowy
 • 1995 – 2000 – Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Ekonometria Menedżerska. Edukacja obejmowała m. in. wiedzę z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych i finansowych, marketingu, informatyki, projektowania systemów informatycznych

Od 9.12.2021 nie spełnia kryterium niezależności określonego przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Tomasz Stanko – Członek Rady Nadzorczej,

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, a także studiów podyplomowych Wyższej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie z zakresu zarządzania projektami.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017 – 2023 Członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 • 2011 – 2018 Wspólnik Zarządzający i Prokurent kancelarii prawno-podatkowej MDS Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu
 • 2010 – 2021 Prezes Zarządu ogólnopolskiej firmy doradczej REFUNDA z siedzibą we Wrocławiu
 • 2006 – 2010 Dyrektor Operacyjny w polsko-włoskim przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym TecSolum
 • 2004 – 2006 Niezależny doradca i trener w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu
 • 2003 – 2006 Specjalista ds. Funduszy UE w Urzędzie Miasta Wrocławia
 • 2002 – 2003 Asystent Wiceprezydenta Miasta Wrocławia

Od 22.02.2023 nie spełnia kryterium niezależności określone przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Michał Kopiczyński – Członek Rady Nadzorczej

Studiował Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Przebieg kariery zawodowej:

 • Obecnie Prezes Zarządu AREA sp. z o.o. – działalność nie jest konkurencyjna wobec przedsiębiorstwa emitenta
 • 2007 – 2016 Grupa ING/NN (ING TFI, ING Investment Management, NN Investment Partners TFI) – Zarządzający, Dyrektor Departamentu Inwestycji Udziałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
 • 2004 – 2007 Grupa Millennium (Millennium TFI, Millennium DM) – Zarządzający
 • 2003 – 2004 PTE Credit Suisse Life&Pensions PTE – Zarządzający
 • 1995 – 2002 Grupa Pioneer (PPTFI Pioneer, PTE Pioneer, PTE Pekao-Pioneer) kolejno jako Trader, Analityk, Dyrektor Departamentu Analiz, Zarządzający Funduszem

Spełnia kryterium niezależności określone przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Małgorzata Ludwik – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu.

Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych tj. Dr. Bernadr Rödl & Partner; JWKG Jurgowiak, Wnuk, Kaźmierczak, Giezek; Grynhoff, Woźny i Wspólnicy oraz Clifford Chance Pünder we Frankfurcie nad Menem. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych nowych technologii oraz prawie zamówień publicznych. Prowadzi spory sądowe i arbitrażowe z zakresu wykonania umów IT. Założycielka Kancelarii Prawnej Ludwiklegal we Wrocławiu.

Spełnia kryterium niezależności określone przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Paweł Malik – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której również ukończył studia podyplomowe MBA (Master of Buisness Administration). Wpisany na listę doradców inwestycyjnych (licencja nr 251). Założyciel i redagujący portal GazetaGieldowa.pl.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2023 BIG CHEESE STUDIO SA – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 • Od 2018 – IFIRMA SA – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (od 2023 Przewodniczący Komitetu Audytu)
 • Od 2012 – LUMEN INVESTMENT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2015 – 2016 WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SA – Prezes Zarządu
 • 2011 – 2012 HONESTA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2008 – 2011 M.W.TRADE SA Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy
 • 2003 – 2008 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA oraz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji, Dyrektor Departamentu Analiz i Planowania
 • 2002 – 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA – Starszy dealer w Departamencie Skarbu
 • 1999 – 2002 DOLNOŚLĄSKI BANK REGIONALNY S.A. – Kierownik Zespołu Analiz
 • 1996 – 1999 ALFA LAVAL AGRI POLSKA Sp. z o.o. – Specjalista ds. systemów informatycznych

Spełnia kryterium niezależności określone przez Ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.