Zarząd

Obecny skład Zarządu IFIRMA SA

Wojciech Narczyński
Prezes Zarządu

W latach 1993-1997 studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Politechniki Wrocławskiej kierunek: Zarządzanie i Marketing (studia przerwane). Przebieg kariery zawodowej:
 • 2007 – obecnie – IFIRMA SA (dawne Power Media S.A.) – Prezes Zarządu
 • 2006 – 2007 – Power Media sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 2000 – 2006 – Power Media sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
 • 2000 – 2002 – ifirma.pl sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu ds. technicznych
 • 1999 – 2000 – Semata sp. z o.o. – Członek Zarządu
 • 1997 – 1999 – Power Media sp. z o.o. – wsparcie techniczne
 • 1995 – 1996 – Phoenix – Press Media – redaktor techniczny

Agnieszka Kozłowska
Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studiów Podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie „Rachunkowość i kontrola finansowa”. Uzyskała również uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Ministra Finansów 10932/2005). Przebieg kariery zawodowej:
 • 2015 – obecnie – IFIRMA SA (dawne Power Media S.A.) – Wiceprezes Zarządu
 • 2007 – 2015 – Power Media S.A. – Członek Zarządu
 • 2004 – 2007 – Power Media sp. z o.o. – Główna Księgowa
 • 2003 – 2004 – Power Media sp. z o.o. – Księgowa
 • 2001 – 2003 – ifirma.pl sp. z o.o. – Samodzielna Księgowa