DSA

Akt o usługach cyfrowych
(Digital Services Act, DSA)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych) – „DSA”, w zakresie, w jakim IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241G („IFIRMA”, „Usługodawca”, „my”, „nas”, „nasze”), oferuje na niniejszej stronie internetowej usługi pośrednie w rozumieniu art. 3 lit. g) Rozporządzenia, znajdują zastosowanie niniejsze informacje:

PUNKT KONTAKTOWY DO KOMUNIKACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH
Z DSA (ART. 11 i 12 DSA)

Pojedynczym punktem kontaktowym dla organów państw członkowskich, Komisji oraz Rady Usług Cyfrowych, o której mowa w art. 61 DSA, a także dla odbiorców/użytkowników usług świadczonych przez IFIRMA SA jest adres e-mail dsa-naruszenia@ifirma.pl.

Komunikacja obsługiwana jest w języku polskim lub angielskim.

Zgodnie z art. 16 DSA, osoby i podmioty mają możliwość zgłaszania treści znajdujących się na stronach IFIRMA SA, uznawanych przez siebie za nielegalne. Aby dokonać takiego zgłoszenia, należy zawrzeć z nim następujące punkty:

a) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;

b) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;

c) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;

d) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

Tak opisane zgłoszenie, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów art. 6 DSA, w odniesieniu do informacji, której dotyczy, umożliwia ono bowiem Usługodawcy działającemu z należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub informacji.

Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez zbędnej zwłoki powiadamia o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE (ART. 15 DSA)

Zgodnie z art. 15 ust. 1 DSA, jesteśmy zobowiązani do publikowania raz w roku sprawozdań dotyczących moderowania treści, które przeprowadzaliśmy w danym okresie. Takie sprawozdania będą publikowane przez IFIRMA w określonym czasie, w zakładce ifirma.pl/DSA .

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Doświadczenie,
  które zobowiązuje

  Jesteśmy na rynku od roku 2001. Stworzyliśmy od podstaw pierwszą księgowość internetową w Polsce. Nasz zespół składa się z zaufanych i doświadczonych specjalistów, którzy każdego dnia pomagają rozwiązywać problemy księgowe tysiącom przedsiębiorców. To z myślą o nich i na podstawie ich sugestii stale ulepszamy usługi ifirma.pl.

  wojtek prezes ifirma
  Wojciech Narczyński
  Prezes IFIRMA SA

  Chętnie odpowiemy
  na Twoje pytania

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce