Formy opodatkowania

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą, będzie podejmować wiele ważnych decyzji. Jedną z pierwszych jest wybór formy opodatkowania. Obecnie do wyboru jest pięć. Każda z nich ma wady i zalety. Nie będę ich omawiać szczegółowo, pisać o stawkach i procentach, bo to się zmienia. Omówię bardzo ogólnie, czym się charakteryzują.

Karta podatkowa

  • jest najprostszą formą opodatkowania, ale nie każdy przedsiębiorca może z niej skorzystać. Przeznaczona jest głównie dla rzemieślników świadczących usługi bezpośrednio dla ludności oraz drobnego handlu i gastronomii. Podatnik co miesiąc wpłaca kwotę określoną przez US.

Ryczałt ewidencjonowany

  • księgowanie ryczałtu jest uproszczone, ale nie każdy może z niego skorzystać. Podatnik prowadzi ewidencję, w której wykazuje przychody. Podatek płaci się od przychodów, dlatego nie zawsze ta forma jest opłacalna (np. przy wysokich kosztach działalności firmy).

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • określana inaczej jako „zasady ogólne” jest najpowszechniejszym w Polsce sposobem rozliczania się małego przedsiębiorcy. Podatek płacimy od dochodu, czyli różnicy między przychodem (wpływami od klientów) a kosztami prowadzenia działalności. Przychody i koszty wpisujemy do ewidencji o takiej właśnie nazwie.

Podatek liniowy 

  • jest odmianą zasad ogólnych. Wymaga prowadzenia KPiR, ale dochody są opodatkowane liniowo bez względu na wysokość dochodu. Nie jest dostępna dla każdego, nie zawsze jest opłacalna. Podatnik nie może rozliczać się z małżonkiem i korzystać z ulg w rozliczeniu rocznym.

Pełna księgowość

  • to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych ustalany według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustalenie dochodu jest skomplikowanym procesem, wiążącym się z obowiązkiem prowadzenia przez firmę ksiąg rachunkowych oraz stosowania się do wielu skomplikowanych zasad ustalania dochodu oraz kwalifikowania kosztów.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań