Działalność gospodarcza – definicja i limity

Podstawowym aktem prawnym, regulującym obecnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Aktualnie trwają prace nad zastąpieniem tego aktu prawnego nowym – ustawą Prawo przedsiębiorców. Jak może się w tym kontekście zmienić definicja działalności gospodarczej? Czym jest działalność gospodarcza? Jak jest aktualnie definiowana oraz jakie obowiązują limity? Sprawdź w najnowszym artykule.

Działalność gospodarcza – definicja

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za działalność gospodarczą uznaje się:

Zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 
Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców przewiduje bardziej zwięzłą definicję – zgodnie z nią, działalnością gospodarczą będzie:

Zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców – projekt)

Co ważne, nowa ustawa wskazuje także, że nie zawsze działanie wskazane w definicji musi być potraktowane jako działalność gospodarcza. Jeśli osoba fizyczna zdecyduje się na wykonywanie zarobkowej czynności na zasadach określonych w art. 3, ale:
  • przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej
to – jak stanowi art. 5 ust. 1 projektowanej ustawy – nie będzie konieczne rejestrowanie działalności gospodarczej. Uwaga! Podatnik wykonujący działalność zarobkową spełniającą wskazane powyżej warunki nie będzie miał obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej, jednak nadal będzie miał do tego pełne prawo – wybór zależeć będzie od niego.

Działalność gospodarcza – limity

Rozpatrując pojęcie działalności gospodarczej warto zwrócić uwagę na podział działalności ze względu na ich wielkość. Zarówno obecnie obowiązująca Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, jak i nowo powstające Prawo przedsiębiorców dzieli firmy ze względu na wielkość zatrudnienia oraz obrotów netto lub sumy aktywów:
Zatrudnienie
Obrót netto ze sprzedaży/Suma aktywów
Mikroprzedsiębiorcy
Mniej niż 10 pracowników
Mniejszy/a niż 2 mln euro
Mali przedsiębiorcy
Mniej niż 50 pracowników
Mniejszy/a niż 10 mln euro
Średni przedsiębiorcy
Mniej niż 250 pracowników
Obrót mniejszy niż 50 mln euro, suma aktywów mniejsza niż 43 mln euro
  Jednocześnie w ustawie Prawo przedsiębiorców do definicji wprowadzono dodatkowe zapisy – odpowiednio:
  • dla małego przedsiębiorcy – „i który nie jest mikroprzedsiębiorcą”
  • dla średniego przedsiębiorcy – „i który nie jest mikroprzedsiębiorcą i małym przedsiębiorcą”.
  Dzięki temu przepisy zostaną uszczegółowione, wskazując dokładny podział na wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa. Projekt ustawy Prawo przedsiębiorców jest obecnie rozpatrywany w Sejmie; niewykluczone że nowe regulacje zaczną obowiązywać już od września 2018 r.
Skomplikowana działalność gospodarcza? Przeczytaj przewodnik i sprawdź jak poradzić sobie z własną firmą!
  Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI